Testler

Cümlede Anlam Test 5 (8.Sınıf Türkçe)

CÜMLEDE ANLAM TEST 5 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul-sonuç ilişkisi vardır?
A) Rüzgar çıkarsa işimiz zorlaşır.

B) Sabredince başarıya ulaştık.
C) Yorgunluktan elimi kıpırdatamıyorum.
D) Balığa çıkmak için hazırlık yapıyor.

2. (1) Kırsal bölgelerde yaşayan halk, kentlilere oranla düşük eğitimli. (2) Kırsal alanda eğitim için yeni yatırımlar yapılıyor. (3) İnsanlara eğitimin önemi anlatılıyor. (4) Çocukların okula gönderilmesi için ailelerle görüşülüyor.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?
A) 1 B) 2 C)3     D)4

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır?
A) Çok konuşan çok yanılır.

B) Körle yatan şaşı kalkar.
C) Bugünün işini yarına bırakma.
D) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Bulamadım şu hâlimden anlayan

Gönül hasta, dudak hasta, dil hasta
B) Sabahın başlangıcı, gecenin bitiminde
Bir kurt açlıktan kıvranıp durur ininde
C) Sazların arasında sıkışan bir nilüfer
    Batak kuşlarına kaçak gülümser
D) Mısırlar koçan tuttu, sarı püsküller saldı
     Bu yaz ortasında da yalnızlık bizde kaldı

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) Hava almak için dışarı çıktı.

B) Onun için iyi şeyler söyledi.
C) Üşüdüğü için içeri girdi.
D) Bu şirket için çalışıyor.

6. Aşağıdaki yargılardan hangisi özneldir?
A) Ülkemizin en güzel, en yeşil kenti Bursa’dır.

B) Bursa’da sanayi üretimi her yıl artmaktadır.
C) Uludağ, Bursa ili sınırları içinde yer almaktadır.
D) Bursa’ya yeni bir liman yapılmasına karar verildi.

7. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir yargı değildir?
A) Etrafta renk renk sevimli kelebekler var.

B) Ağaçlar havayı temizler.
C) Kuşların neşeli çığlıkları yankılanıyor.
D) İnsanlar yaşama daha ümitli bakıyor.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi neden-sonuç cümlesi değildir?
A) İşten çıkarıldığından morali çok bozuk.

B) Havaların ısınması ile işlerimiz açıldı.
C) Suların kesilmesi işlerimizi çok aksattı.
D) Dayısını görmek için köye gidecek.

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, iyilik yapılan bir kişiden zarar görüldüğü durumlarda söylenir?
A) İnsan çeşit çeşit, yer damar damar.

B) Huylu huyundan vazgeçmez.
C) Besle kargayı, oysun gözünü.
D) İyilik et kele, övünsün ele.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur?
A) Yazarın Çalıkuşu romanında kahraman, bir öğretmendir.

B) Okuyanları büyüleyen bu romanda yazar yalın bir anlatım kullanmıştır.
C) Eser, okuyanı anlatımı ile etkiliyor.
D) Çalıkuşu, okuduğum en güzel romandı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?
A) Tıpkı içmeler gibi, Turunç’un da ortasında bir dere var.
B) Sahil bu koyda da kumsal.
C) Koyun biçimi de İçmeler’e benziyor, ama İçmeler’den daha az korunaklı.
D) Tatil için burayı tercih edebilirsiniz.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma söz konusudur?
A) Kitaptaki kahramanlar hayatta her zaman karşılaşabileceğimiz tipler.

B) Yazar konuyu sürükleyici bir anlatımla kaleme almış.
C) Beş yüz sayfalık kitabı bir solukta okudum.
D) Okurlar kitapta kendi yaşamlarından izler buluyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur?
A) Ülkem için her fedakarlığı yaparım.

B) Fidan dikmek için bir çukur kazdı.
C) Hasta olduğu için işe gidememiş.
D) Yağmur yağdığı için işlerimiz aksadı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?
A) Yazar yeni kitabında, bir adamın üç günlük hikayesini anlatıyor.
B) Bu hikayeler, kahramanın bilinçaltının yansımalarından oluşuyor.
C) Yazar, kahramanın iç dünyasını ise doğayla ilişkilendirerek anlatıyor.
D) Özgün bir anlatımı olan bu hikayeler, okurun duygu evrenini renklendiriyor, yaşamına derinlik katıyor.

15. Bilginin sınırı yoktur. Bildiğimiz bir şeyi bile bizden daha iyi bilen mutlaka vardır. Gerçek gelişim ve başarı için iyi bir bilene danışmak, onun bilgi ve tecrübesinden yararlanmak kişiyi daha başarılı kılar.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, parçadaki düşünceyi destekler?
A) Akıl, akıldan üstündür.

B) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
C) Akıl, kişiye sermayedir.
D) Akıl için yol birdir.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma söz konusudur?
A) Otelimize her gün yeni turistler geliyor.

B) Onların çantalarını odalarına genelde ben taşıyorum.
C) Bu işin kolay olduğu söylenemez.
D) Çanta taşımaktan kolum kopuyor, belim kırılıyor benim.

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden

Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden
B) Çatlak dudaklarını ıslatmıyor kan
Toprakta yangın var, toprakta volkan
C) Bakışın güneş gibi ısıtır içimizi
    Gülüşün aydınlatır üzgün kalpleri, anne
D) Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan
     Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A) Roman okuma diğer türleri okumaktan daha kolaydır.

B) Öykü okuru roman okurundan çok seçkindir.
C) Öyküyü geniş kitlelere ulaştırmalıyız.
D) Öykü, kendini ifade adına bana daha yakın bir türdür.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilgisi vardır?
A) Okurlar yazar için iyi düşünceler besliyor.

B) Yazarla görüşmek için fuara gitti.
C) Yazıyı beğendiği için size okumuş.
D) Yazıyı yetiştiremediği için çok üzgündü.

20. Hayatımı deneme kitabı yazarak kazanıyorum. Son kitabıma da yeni başladım. Hem ilerisi için de “Ne yazacağım?” diye bir endişem yok doğrusu. Çünkü dövülecek nice demirlerim var ocakta. İçim çok rahat.
Bu parçanın tamamı dikkate alındığında yazar, altı çizili cümleyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
A) Yazılarında öne sürdüğü düşünceleri kanıtlayabildiğini

B) Kütüphanesinde okunacak kitapların yer aldığını
C) Kafasında, işlenecek fikirlerin bulunduğunu
D) Yazılmaya değer haberlerle ilgilendiğini

21. “Sandalye, koltuklardan hiç çekinmediğini söylemişti; ama onları görünce eli ayağına dolaştı.”
“Ama” sözcüğüyle bağlanmış olan bu iki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Biri diğerinin şartıdır.

B) Birbirleriyle anlamca çelişkilidir.
C) Aralarında sebep-sonuç ilişkisi vardır.
D) Birinci cümle öznel, ikinci cümle nesneldir.

Edebiyatsultani.com başarılar diler.

 CEVAPLAR: 1.A, 2.A, 3.B, 4.B, 5.A, 6.A, 7.B, 8.D, 9.C, 10.A, 11.D, 12.C, 13.B, 14.D, 15.A, 16.D, 17.A, 18.C, 19.B, 20.C, 21.B

Cumlede Anlam Test 5 (8.Sinif Turkce)‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap