Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 13

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 13

 1. Gerçekten çok duyguya yönelik Anadolu anlatımlarına, gariplik ve sığlıklara başkaldırmak için yola çıkmışlardır. Ama karşı olduklarının gölgesine bile ulaşamayacak kadar basit ve sığ eserler bırakarak kendi iddialarını bile gerçekleştiremeden dağılmışlardır. Geriye şair olarak bir tek Ziya Osman Saba; hikâyeci olarak da Kenan Hulusi Koray kalmıştır.
  Bu parçada sözü edilen edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Garip Akımı
  B) Fecr-i Ati
  C) Yedi Meşaleciler
  D) İkinci Yeni
  E) Beş Hececiler
 2. Türk öykücülüğünün en büyük yazarlarındandır. Öyküleri biçim, teknik, dil ve anlatım özellikleri açısından olay öykücülüğünden farklıdır.  Çünkü eserlerinde olaylardan çok yaşamdan alınan kesitler vardır. Öykülerinde İstanbul’u ve Adalar’ı, denizi, balıkçıları, balıkları, kimsesiz insanları… konu olarak seçmiştir. Öykülerindeki ana düşünceler, “Bir insanı sevmekle başlar her şey.” ifadesinde gizlidir. İnsan sevgisi onun öykülerinin ayrılmaz bir parçasıdır.
  Bu parçada tanıtılan öykü yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Refik Halit Karay
  B) Ömer Seyfettin
  C) Orhan Kemal
  D) Haldun Taner
  E) Sait Faik Abasıyanık

 3. 1940’lı yıllarda ilk edebî hareket şiir alanında görülür. . . . adı verilen bu akımı Orhan Veli, Oktay Rıfat, . . . temsil etmiştir. Bu şairlerin geleneksel şiir anlayışına aykırı, uyaksız ,  . . .  , her türlü konu kullanılarak şiir yazma gibi bir görüşleri vardır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A) Beş Hececiler-Yusuf Ziya-ölçüsüz
  B) Garip-Cahit Sıtkı-yalın
  C) Yedi Meşaleciler-Orhan Seyfi-yalın
  D) Garip-Melih Cevdet-ölçüsüz
  E) Beş Hececiler-Enis Behiç-ölçüsüz

 4. Yazınımıza, farklı zamanlarda birçok edebî akım ve düşünce hareketi yön vermiştir. Belli bir düşünce etrafında toplanan sanatçılar görüşlerini, bildiri niteliği taşıyan yazılarla topluma duyurmuşlardır. Bu yazıların en ünlüleri arasında Şiir ve İnşa, Yeni Lisan, Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi ve Garip ön sözü sayılabilir.
  Bu parçada yazısından söz edilmeyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Orhan Veli
  B) Ziya Paşa
  C) Ahmet Haşim
  D) Ömer Seyfettin
  E) Şinasi

 5. Roman, öykü, makale, fıkra türünde eserler vermiştir. Doğu-Batı uygarlığı, madde-ruh ve insan psikolojisi işlediği başlıca konulardır. Romanlarında  olaydan çok psikolojik çözümlemelere önem verir. Toplumun bunalımlarını, çıkmazlarını romanlarında oluşturduğu kahramanların kişiliğinde dile getirir. Anlatımı yalın, açık ve etkileyicidir. Usta bir roman tekniği ve canlı bir anlatımı vardır. Başarılı psikolojik çözümlemeler yapmış, ekonomi, felsefe, tıp ve psikoloji gibi farklı alanlardaki uzman seviyesindeki bilgi birikimini eserlerinde başarıyla kullanmıştır.
  Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zeki Ömer Defne
  B) Reşat Nuri Güntekin
  C) Halide Edip Adıvar
  D) Sait Faik Abasıyanık
  E) Peyami Safa

 6. Yazarın en önemli romanlarından biridir. Anı biçiminde kaleme almış olan romanda yazar, temel olarak köylü-aydın çatışması üzerinde durur. Romandaki olaylar Krutuluş Savaşı yıllarında geçmektedir. Romanda, I. Dünya Savaşı’na katılıp tek kolunu kaybeden Ahmet Celal’in bir Anadolu köyünde yaşadıkları anlatılır.
  Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Yaprak Dökümü-Reşat Nuri Güntekin
  B) Sürgün-Refik Halit Karay
  C) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  D) Yorgun Savaşçı-Kemal Tahir
  E) Vurun Kahpeye-Halide Edip Adıvar

 7. Tanzimat’la başlayan Batı etkisindeki edebiyat anlayışımız ilerleyen dönemlerde yeni tarzlar ortaya çıkarmıştır. Örneğin Tevfik Fikret (I) aruzu kullanmasına rağmen nazmı nesre yaklaştırmıştır. Roman ve hikâye yerleştikten sonra gözlem gücü son derece güçlü Memduh Şevket Esendal (II)  gibi sade dille yazan, durum öykücülüğünün önemli sanatçıları yetişmiştir.
  Yukarıdaki parçada verilen altı çizili kısımlara aşağıdakilerden hangisi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü korunmuş olur?
             I.ye                    II.ye
  A) Mehmet Akif      Sait Faik
  B) Yahya Kemal      Ömer Seyfettin
  C) Mehmet Akif      Peyami Safa
  D) Yahya Kemal      Peyami Safa
  E) Ahmet Haşim     Halikarnas Balıkçısı

 8. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Eflatun Cem Güney, edebiyatımızda folklor çalışmalarıyla bilinir.
  B) Geçen Zaman, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Nefes Almak, Necip fazıl Kısakürek’in önmeli eserleridir.
  C) Halikarnas Balıkçısı olarak da bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı  eserlerinde zengin bir terimle mitoloji hazinesinden yararlanır.
  D) Falih Rıfkı Atay’ın Bizim Akdeniz adlı eseri gezi yazısı türündedir.
  E) Sait Faik edebiyatımızda Çehov tarzı hikâyeciliğin temsilcisidir.

 9. Türk edebiyatında öykücülüğün en önemli isimlerinden olan bu yazar gözlemci ve gerçekçi bir anlatımla öykülerini yazmıştır. Öykülerinde içtenlik, sadelik, yerellik söz konusudur. Deniz, boyacı çocuk, balıklar, balıkçı kahvesi vs. onun çoğu öyküsünde karşımıza çıkar. Kişileri yaşadığı çevreye ve karakterlerine uygun oarak vermede oldukça başarılıdır. Çehov tarzı öykücülüğün edebiyatımızda en önemli temsilcilerindendir.
  Bu parçada sözü edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Rasim
  B) Sait Faik Abasıyanık
  C) Ömer Seyfettin
  D) Halikarnas Balıkçısı
  E) Memduh Şevket Esendal

 10. Orhan Veli Kanık’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Şiirlerinde ölçü ve uyağa önem vermemiştir.
  B) Fransızcadan dilimize şiir çevirileri yapmıştır.
  C) Tiyatro alanında da ürünler vermiştir.
  D) Şiirlerinde söz sanatlarından uzak, yalın bir halk dili kullanmıştır.
  E) Bağlı olduğu Garip akımının en önemli şairi olmuştur.

 11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
  A) Halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır.
  B) Sosyal konular yerine bireysel konular ağırlık kazanmaya başlamıştır.
  C) Şiirde genel olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
  D) Dilde sadeleşme büyük ölçüde amacına ulaşmıştır.
  E) Romanda toplumsal gerçeklik ağırlık kazanmıştır.

 12. Edebiyatımızda bazı yazarlar eser verdikleri türlerle birlikte anılır olmuştur. Örneğin tiyatroda Şinasi, gezi yazısında Falih Rıfkı Atay ve fıkrada Ahmet Rasim ilk akla gelenlerdendir.
  Bu parçaya göre yazar ve yazınsal tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Nurullah Ataç – Deneme
  B) Halit Ziya Uşaklıgil – Roman
  C) Ahmet Hamdi Tanpınar-Masal
  D) Yahya Kemal-Şiir
  E) Ömer Seyfettin-öykü

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.D, 4.C, 5.E, 6.C, 7.A, 8.B, 9.B, 10.C, 11.B, 12.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap