Testler

Cümlede Anlam Test 16-8.Sınıf Türkçe

CÜMLEDE ANLAM TEST 16 (8.SINIF TÜRKÇE)

 1. Gazete okumak, insanı olaylara karşı daha duyarlı hâle getiriyor.
  Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Görüş bildirmektedir.
  B) Öz eleştiri vardır.
  C) Tahmin bildirmektedir.
  D) Ön yargı içermektedir.
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öneri” söz konusudur?
  A) Çocuklara kitapları sevdirmek için çalışıyoruz.
  B) Masanızı düzgün tutarsanız çalışmanız daha verimli olur.
  C) Soruları çözdükten sonra dışarı çıkabilirsiniz.
  D) Sizinle gezi planını bir kez daha gözden geçirmemiz gerekiyor.
 3. Bizim okulda sınıflar arasında bilgi yarışması düzenlenecek.
  Bu cümlede hangi sözcükten sonra “da, de” kelimesi getirilirse “başka okullarda olduğu gibi” anlamı ortaya çıkar?
  A) okulda
  B) sınıflar
  C) arasında
  D) yarışması
 4. (I) Yazar, yayımlanan ilk öykü kitabında yirmi öyküye yer vermiş. (II) Küçük bir köyde yaşanan olayların anlatıldığı öyküler bunlar. (III) Öykülerde yer alan köylülerin kendi yerel ağızlarıyla konuşmaları dikkat çekiyor. (IV) Öykülerin canlı ve akıcı bir dili var.
  Mehmet, yukarıdaki paragrafta bir öykü kitabıyla ilgili konuşmaktadır. Mehmet, numaralanmış cümlelerin hangisinde sözünü etiği kitaptaki şiirlerin içeriğiyle ilgili bilgi vermiştir?
  A) I     B) II       C) III      D) IV
 5. I. Şiirlerinde günlük yaşama da yer vermelisin.
  II. Araba kullanırken biraz daha dikkatli olmalısın.
  III. Keşke bu tür olaylarla bu kadar içli dışlı olmasan.
  IV. Bir an girdiğin bütün sınavları kazandığını düşünelim.
  Yukarıda verilen cümlelerde, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Uyarı
  B) Öneri
  C) Varsayım
  D) Ön yargı
 6. I. Yazar, yaşadığımız basit olayları büyüterek, öne çıkararak anlatıyor.
  II. Yazar, yaşanmış olayları ilgi çekici şekilde anlatıyor.
  III. Yazar, günlük olaylardan ilginç olanları alıp anlatıyor.
  IV. Yazar; günlük, sıradan olayları önemliymiş gibi anlatıyor.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
  A) I. ve II.
  B) I. ve IV.
  C) II. ve III.
  D) III. ve IV.
 7. “Ter dökülerek kazanılan başarı daha değerlidir.” cümlesinde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?
  A) Çalışmak
  B) Planlı olmak
  C) Başarmak
  D) Kararlı olmak
 8. Aşağıdakilerden hangisi üslupla ilgili bir yargıdır?
  A) Yazılarında çarpık yapılaşmaya dikkatleri çekiyor.
  B) Genç yazar kısa, yalın ve akıcı öykülere imza atmış.
  C) Şiirlerinde çocukluk yıllarının özlemi hissediliyor.
  D) Yazar son romanında Yunus Emre’nin hayatını konu alıyor.
 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir uyarı içermektedir?
  A) Bu konuyu bir kez daha anlatmamı ister misiniz?
  B) Derslerine düzenli çalışmadığı için başarısız oldu.
  C) Nöbetçi öğretmenimiz, bahçede dolaşan öğrencileri sınıflarına gönderdi.
  D) Caddede top oynamakla hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz.
 10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisin konusu ötekilerden farklıdır?
  A) Huy canın altındadır.
  B) Beşikte giren mezarda çıkar.
  C) Can çıkmayınca huy çıkmaz.
  D) Üzüm üzüme baka baka kararır.
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olumsuz eleştiri” söz konusu değildir?
  A) Şair, şiiri okura bilgi verme aracı görme yanlışını sürdürüyor.
  B) Peş peşe uzun cümleler kullanması denemelerinin anlaşılırlığını azaltıyor.
  C) Dili, şiirlerinde öykülerine göre daha dikkatli kullanıyor.
  D) Yazar, gazetedeki köşesini gereksiz bilgilerle dolduruyor.
 12. Hatalar saman çöpleri gibi suyun yüzünde gider, insan hemen görebilir.
  Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hataların çabuk fark edildiği
  B) Her insanın hata yapabileceği
  C) Hata yapmanın çok kolay olduğu
  D) Hatalardan kurtulmanın zor olmadığı
 13. “Kurnazlıkta eşit olan iki kimse bir iş üzerinde birlikte çalışamaz.” anlamında kullanılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İki el bir baş içindir.
  B) İki at bir kazığa bağlanmaz.
  C) İki cambaz bir ipte oynamaz.
  D) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayraç içindeki kavramı örneklendirmez?
  A) Diyelim ki maç kadrosundan ismini çıkardılar, ne hissedersin? ( varsayım)
  B) Elimi cebime attım ki cüzdanın yerinde yeller esiyor! (öz eleştiri)
  C) Bu şekilde davranarak kaş yapayım derken göz çıkarma sakın! (uyarı)
  D) Turnuvalarda başarılı olmak istiyorsanız antrenmanları aksatmayın. (öneri) 
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir görüş dile getirilmektedir?
  A) Spor yapan insan hem daha zinde hem daha başarılı olur.
  B) Bilim adamları kutuplardaki buzulların eridiğini söylüyor.
  C) Bu sınavı kazanırsan sana güzel bir bisiklet alacağım.
  D) Bu yaz tatilimizi geçirmek için ailecek yaylaya gideceğiz.
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ön yargı” söz konusudur?
  A) Seyircilerden bazıları bilet almadan içeri girmeye çalışıyorlar.
  B) Göreceksin, bu işi bir haftada bitiremeyecekler.
  C) Bazıları arkadaşlarının eşyalarını izin almadan kullanıyorlar.
  D) Öğretmenimizin çıkmasını beklemeden dışarı çıkmamız doğru olmaz.
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri vardır?
  A) Üslubuma özen göstermediğim doğru.
  B) Göreceksiniz, bu eser hiç ilgi görmeyecek.
  C) Bu konuyla ilgili bir çalışma yapacağım.
  D) Dağınık olman seni başarısızlığa itiyor.

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.A, 4.B, 5.D, 6.B, 7.A, 8.B, 9.D, 10.D, 11.C, 12.A, 13.C, 14.B, 15.A, 16.B, 17.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap