Çalışma Kitapçıkları

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Etkinlikleri 1

1.Cumhuriyet Dönemi Türk şairleri ile ilgi aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(   ) Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Fazıl Hüsnü, Cahit Külebi gibi şairler Anadolu’yu gerçekçi biçimde anlatmamıştır.
(   )Kemalettin Kamu, Ömer Bedrettin Uşaklı gibi şairler, Millî Edebiyat akımından hece veznini devralıp küçük duyarlılıkları, doğa ve yurt güzelliklerini konu edinmişlerdir.
(   ) Ahmet Kutsi Tecer, tarih ve psikolojiden; Ahmet Hamdi Tanpınar, folklordan beslenmiştir.
(   ) Ahmet Muhip Dranas şiirinde simgeler ön plana çıkarırken; Cahit Sıtkı Tarancı, günlük yaşamdan sahnelere, yaygın izlenimlere, duyarlılığa yer vermiştir.
(   )Necip Fazıl Kısakürek gibi şairler, insanın iç dünyasına yönelik araştırmalara girmiş, gizemci düşünceler dile getirmiştir.
(   )Nâzım Hikmet, geleneksel kalıpları kıran şiiri ve Türkçülük akımına bağlı içeriğiyle yenilik oluşturmuştur.
(   ) Garip hareketinin temsilcileri (Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet, Oktay Rıfat) şairaneliğe ve şiirde aşırı duyarlılığa karşı çıkmış; ölçülü şiiri yaygınlaştırmışlardır.
(   ) Attila İlhan, toplumsal konuları, imgeye ve duyarlığa daha geniş yer vererek işleyen eğilimin temsilcisi olmuştur.
(   ) Bedri Rahmi Eyüboğlu, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Necati Cumalı; doğa, aşk, yaşam, sevgi, barış, özgürlük vb. konuları işleyen aydınlık şiirin temsilcileri olmuştur.
(   ) Asaf Halet Çelebi’nin şiirinde eski uygarlıkların, tasavvufun, folklorun katkısı görülmez.
( ) İkinci Yeni şiirin temsilcileri Edip Cansever, İlhan Berk, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Sezai Karakoç ve Ece Ayhan; çağdaş dünyanın karmaşası içinde bunalan insanın tedirginliğini, yer yer kapalı bir şiir diliyle anlatırlar.
(   )Kemal Özer, Ataol Behramoğlu, toplumsal eylemlere; Refik Durbaş, kentin yaşamında çizgi dışı kalmış kitlelerin temsilcilerine; Hilmi Yavuz, kültürel kaynaklara ve tarihe yönelen eserler vermiştir.
(    )Salah Birsel, ironiyi; Metin Eloğlu siyasal yergiyi ve Can Yücel, toplumsal yergiyi şiirlerinde kullanmıştır.
(   ) Hecenin Beş Şairi; Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Ahmet Kutsi Tecer’dir.
(   ) Toplumcu gerçekçi edebiyatı benimseyen sanatçılar; emek-sermaye bölüşümünü; işçi ve köylünün, üreten sınıfların hak ve sorunlarını dile getirir.
(   )Şiirlerini çarpıcı imge ve benzetmelerle zenginleştiren Yedi Meşalecilerin şiirleri tablo niteliği gösterir.

2. Aşağıda verilen bilgilerle karşılarında verilenleri eşleştiriniz.

1. Gerçeküstücülükten başlayarak değişik şiir akımlarını deneyen şair, şiirimize alaysılamayı getiren ilk şair olma özelliğini taşır.A.Yedi Meşaleciler
2. Zengin imgeler, değişik benzetmelerle renklendirilmiş, insanın duygularını yansıtmaya yönelik şiirler yazmıştır.B. Nazım Hikmet
3. Edebiyatımızda “Saf Şiir” (Öz Şiir) eğilimi onun “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle olgunlaşmıştır.C.Toplumcu şiir
4. Memleket edebiyatına ve Beş Hececiler’e tepki olarak ortaya çıkmıştır.D.Vasfi Mahir Kocatürk
5.  Fransız sembolistleri arasında yayılmış; İtalyan şair Marinetti’nin fütürizmin ilkelerini belirlemesinden sonra toplumcu şiirle kaynaşmıştır.E. Ercüment Behzat Lav
6. Önceleri heceyle şiirler yazmış; Anadolu’ya gidişiyle ve sonra Moskova’daki eğitim hayatıyla yeni bir şiir anlayışına geçiş yapmıştır.F.Fütürizm
7. Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.G.Ahmet Haşim
8. Bu akım, yaşamın sürekli ve hızlı bir değişim içinde olduğunu; sanatın da bu değişime ve hıza ayak uydurması gerektiğini savunur.H.Beş Hececiler
9. Edebiyat araştırmacısı kimliğiyle isim yapmış, debiyat tarihi üzerine çalışmalarını sürdürmüştür.I.Serbest nazım
10. Sadece ölçü olarak bir değişim yaşatmamışlardır; şiirin işleyeceği konu ve dilin süsten, sanattan ve yabancı kelimelerden kurtulup sade bir Türkçe ile yazılmasını sağlamaya çalışmışlardır.İ.Attila İlhan
11. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda genelde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şair ve yazarlardan oluşan bu topluluğa ait şairler ilk şiirlerini Çınaraltı dergisinde yayımlamışlardır.j.Garipçiler
12. Türk şiirinde o güne kadar yer etmiş kalıp ve anlayışlardan kurtulmak gerektiğini savunup, biçimciliğe, duygusallığa karşı çıkıp kuralsızlığı kural edinmişlerdir.K.Sürrealizm
13.Bu akımın bilgi ve esin kaynağı olan Freud’a göre, insanoğlunun dış dünyasından edindiği alışkanlıklar, istekler bilinçaltında toplanır.L. Ahmed Arif
14. Ele aldığı temalar ve söyleyiş bakımından dönemin diğer toplumcu şairlerinden farklı özellikler gösteren şairin şiirlerinde, “Doğu Anadolu’nun yaban doğası, feodal yaşam koşulları, insanı; bu insanın sancılı, korkulu, güç yaşamı, isyanı” yerel bir dil ve anlatımla dile gelir; o, diğer toplumcu şairlerin yanında yereldir, mahallidir.M. Hisarcılar
15. Eski ve yeni sözcükleri şiirine ustaca yerleştirmiş; evler, aile, çevre, aşk, bunalım, hastalık, yalnızlık ve ölüm temalarını işlemiştir.N.Behçet Necatigil

 CEVAPLAR:
1. Cumhuriyet Dönemi Türk şairleri ile ilgi aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
( Y  ) Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Fazıl Hüsnü, Cahit Külebi gibi şairler Anadolu’yu gerçekçi biçimde anlatmamıştır.
( D  )Kemalettin Kamu, Ömer Bedrettin Uşaklı gibi şairler, Millî Edebiyat akımından hece veznini devralıp küçük duyarlılıkları, doğa ve yurt güzelliklerini konu edinmişlerdir.
( Y  ) Ahmet Kutsi Tecer, tarih ve psikolojiden; Ahmet Hamdi Tanpınar, folklordan beslenmiştir. (Ahmet Kutsi Tecer folklordan, Tanpınar tarih ve psikolojiden yararlanmıştır.
( D  ) Ahmet Muhip Dranas şiirinde simgeler ön plana çıkarırken; Cahit Sıtkı Tarancı, günlük yaşamdan sahnelere, yaygın izlenimlere, duyarlılığa yer vermiştir.
( D  )Necip Fazıl Kısakürek gibi şairler, insanın iç dünyasına yönelik araştırmalara girmiş, gizemci düşünceler dile getirmiştir.
( Y  )Nâzım Hikmet, geleneksel kalıpları kıran şiiri ve Türkçülük akımına bağlı içeriğiyle yenilik oluşturmuştur.
( Y  ) Garip hareketinin temsilcileri (Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet, Oktay Rıfat) şairaneliğe ve şiirde aşırı duyarlılığa karşı çıkmış; ölçülü şiiri yaygınlaştırmışlardır. (Açıklama: Garip hareketinin temsilcileri ölçüsüz şiiri yaygınlaştırmışlardır.)
( D  ) Attila İlhan, toplumsal konuları, imgeye ve duyarlığa daha geniş yer vererek işleyen eğilimin temsilcisi olmuştur.
( D  ) Bedri Rahmi Eyüboğlu, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Necati Cumalı; doğa, aşk, yaşam, sevgi, barış, özgürlük vb. konuları işleyen aydınlık şiirin temsilcileri olmuştur.
( Y  ) Asaf Halet Çelebi’nin şiirinde eski uygarlıkların, tasavvufun, folklorun katkısı görülmez.
(D ) İkinci Yeni şiirin temsilcileri Edip Cansever, İlhan Berk, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Sezai Karakoç ve Ece Ayhan; çağdaş dünyanın karmaşası içinde bunalan insanın tedirginliğini, yer yer kapalı bir şiir diliyle anlatırlar.
( D  )Kemal Özer, Ataol Behramoğlu, toplumsal eylemlere; Refik Durbaş, kentin yaşamında çizgi dışı kalmış kitlelerin temsilcilerine; Hilmi Yavuz, kültürel kaynaklara ve tarihe yönelen eserler vermiştir.
( Y   )Salah Birsel, ironiyi; Metin Eloğlu siyasal yergiyi ve Can Yücel, toplumsal yergiyi şiirlerinde kullanmıştır. (Açıklama: Metin Eloğlu toplumsal yergiyi, Can Yücel siyasal yergiyi şiirlerinde kullanmıştır.)
( Y  ) Hecenin Beş Şairi; Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Ahmet Kutsi Tecer’dir.
( D  ) Toplumcu gerçekçi edebiyatı benimseyen sanatçılar; emek-sermaye bölüşümünü; işçi ve köylünün, üreten sınıfların hak ve sorunlarını dile getirir.
( D  )Şiirlerini çarpıcı imge ve benzetmelerle zenginleştiren Yedi Meşalecilerin şiirleri tablo niteliği gösterir.

2.(1.E, 2.İ, 3.G, 4.A, 5.I, 6.B, 7.C, 8.F,9.D,10.H, 11.M, 12.J, 13.K, 14.L, 15.N)

cumhuriyetdonemiturksiirietkinlikleri1 İNDİR.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap