Testler

Cümle Çeşitleri Test 7

CÜMLE ÇEŞİTLERİ TEST 7

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir fiil cümlesi değildir?
A) Hiçbir şair, hiçbir hikâyeci yalnız bugün için yazmaz.
B) Kimi yazarlar yazdıklarına sıkı sıkıya bağlı kalır.
C) Çevrenin atıklarla kirlenmesi sonucunda doğanın dengesi bozuldu.
D) Ben, kendi hesabıma sanatım olmadan yaşayamam.
E) Kitap okumak için yaz daha uygun bir mevsimdir.

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir isim cümlesi değildir?
A) Günümüzde okuryazarlık her bireyin kazanması gereken temel bir beceridir.
B) Dil, başkalarının düşüncelerini, duygularını öğrenmede temel araçlarımızdan biridir.
C) Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.
D) Bilim daima sonsuz bir yenilenme içindedir.
E) Toplumlar kültür dillerini oluşturmada ana dillerini temel almışlardır.

3. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz
B) Çal sazını kalenderce yiğit kardeş
C) Bu ışıkta gözleri aydınlandı kızların
D) Bir rüyaya dalarız solgun mum ışığında
E) Karanlığın bu ışık dağıttı korkusunu

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim hem fiil cümlesine örnek gösterilebilir?
A) Okuyun büyük şairleri, hepsinin davranışı budur.
B) Anlatım bir biçim işidir, anlatılan olay kadar anlatılışı yolu da önemlidir.
C) Düşünceye ağırlık vermiş, sıradan insanın yaşamına ayna tutmuştur bu şair.
D) Gerçekçi yazarın hayal gücü deneyimlerinden ayrılmaz, bu deneyimleri genelleştirir.
E) Yazdıklarımı öğretmenime okur, onların nasıl olduğunu sorardım.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişine göre kurallı bir cümledir?
A) Kimi denemeciler kişisel açıdan bakmayı severler olaylara.
B) Tabiatı sevmek öyle kolay olmamıştır insanoğlu için.
C) Sözü uzatmak, dallandırmak, gereksiz sözcüklerle doldurmak yoktur onda.
D) Ben doğuştan içimde taşıdığım sezgi ışığına bağlıyım.
E) Geçmiş sanatçılardan bize, sadece yarattıklarıdır kılan.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik bir cümledir?
A) İnsan, hayatı boyunca hep aynı kalamaz.
B) Sanat bize yaşama sanatına giden yolu göstermiyor mu?
C) Sağlıklı bir bünye olmalı sporcuda yeteneğin yanı sıra.
D) Bir şair başkalarının şiirlerinde geçen sözcükleri niçin kullanamasın?
E) Yazar olaylara kahramanlarının gözüyle değil kendi gözüyle bakmalıdır.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülden önceki bölüm eksiltili bir cümledir?
A) Kasabanın orta yerinde büyük bir çınar, altında tahta sandalyelerde yaşlılar oturuyor.
B) Modern seyyah olanlar bilir, gittiğiniz yerin nesi meşhursa ondan yemelisiniz.
C) Virajları aldıkça gördüğümüz manzaranın güzelliği, bütün yorgunluğumu alıyor.
D) Nereye baksanız su kaynakları görürsünüz, hepsinin içinde de balık kaynıyor.
E) Dünyada ender rastlanan çam ağaçlarını görüyor, dönüş hazırlıklarına başlıyoruz.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisi öge dizilişine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Bir daha o fırsat geçer mi ele
B) Bir yıldız kervanı gibi haftalar aylar
C) Bulutlar ufukta beyaz bir yumak
D) Daldım karanlığına en derin hasretlerin
E) Gönülden aşinayım erliğine bu sesin.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eksiltili cümle vardır?
A) Bal rengi bir tatlılık
Çöktü gözlerinize
B) İndi solgun ve ılık
Ay ışığı denize
C) Birden gülümseyen yüzün
Sabahların aynasında
D) Sulara ruhunuzun
Tadını bıraktınız
E) Baktınız uzun uzun
Bu sulara baktınız

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuz bir cümledir?
A) Burada anlatımın eksikliğinden söz ediliyor.
B) Yazar insanların tek yönlü olarak ele alınmasına karşı çıkıyor.
C) Yazar olaylara köylülerin gözüyle bakmış.
D) Sanatçı, eserinde başkalarının değil kendinin beğenisini esas almalıdır.
E) Romancı, hayal gücünü göstermek için de olsa gerçeklerden kaçmaz.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca olumsuz olduğu hâlde anlamca olumludur?
A) Ben onu incitecek söz söyler miyim hiç?
B) Böyle bir geceye katılmaz olur muyum?
C) O derse erkenden geldi mi ki bugüne dek?
D) Hiç onun sözüne inanır mı insan?
E) Siz gelmeden gidecek değildim herhâlde.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur?
A) Hangi odada bekleyecekti o seni
B) Saat kaçta buluşacaktık onunla
C) Nerelerdeydin sabahtan beri
D) Bilmem ki bizi kimin, niçin aradığını
E) Siz de mi bana inanmıyorsunuz

13. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir ünlem cümlesidir?
A) Artık bahtın açıktır uzun etme arkadaş
B) Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden
C) Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri
D) Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
E) Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A) En ileri milletler geçmişlerinden ders çıkaran milletlerdir.
B) Hatıralar bir anda çocukluğunun uzak bir gününde yaşatır insanı.
C) Benimle ne ilgisi var resimde gördüğüm o soluk yüzlü çocuğun!
D) Sanatın insanların aklını ve yüreğini etkileme gücü vardır.
E) Yürekleri burkan bu olay hiç çıkmıyor aklından.

15. Eserin üslubunun da göz önünde bulundurulması gerekir iyi bir çeviride.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine, öge dizilişine ve anlamına göre bu cümleyle aynıdır?
A) Durmayan bir gelişme ve değişme çağları birbirine bağlar.
B) Her şair aynı yazgıyı paylaşır toplumu oluşturan öteki insanlarla.
C) Zamanımın boşa gittiğini düşünmem asla, bir kitap okurken.
D) Çağdaş kültürden, çağdaş edebiyattan kopuk, yazarlarımızın çoğu.
E) Dünyayı ve insanı kavramak sanat yoluyla olanaklıdır ancak.

16. Sözlü halk edebiyatı belki de insanlıkla yaşıttır. Yazılı edebiyat bir çeşit sınırlamadır. Hâlbuki sözlü edebiyat bütün insanlığın malıdır. Bir gelenek meselesidir ve içindedir bütün insanlar o geleneğin. Yazının ortaya çıkmasından önce de çıktıktan sonra da…
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin bir örneği yoktur?
A) İsim cümlesi
B) Kurallı cümle
C) Devrik cümle
D) Fiil cümlesi
E) Eksiltili cümle

17. Ben güzel günlerin şairiyim
Saadetten alıyorum ilhamımı
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Olumlu cümle
B) Fiil cümlesi
C) İsim cümlesi
D) Kurallı cümle
E) Ünlem cümlesi

18.Aşağıdaki dizelerin hangisi anlamca olumludur?
A) Kalbini göstermese göğsünü yırtığından
B) Aşındırdım bastığın toprağı öpe öpe
C) Kendini aşka veren ruh acıdan ne anlar
D) Beni fark ettirmiyor yüzümden sızan kanlar
E) Bana zincir vursalar sanma irkileceğim

CEVAPLAR: 1.E, 2.E, 3.A, 4.A, 5.E, 6.C, 7.A, 8.C, 9.C, 10.E, 11.B, 12.D, 13.A, 14.C, 15.B, 16.D, 17.E, 18.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap