Testler

Cümlede Anlam Test 14-8.Sınıf Türkçe

CÜMLEDE ANLAM TEST 14-8.SINIF TÜRKÇE

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? (2001-ÖO)

A) Yağmur yağdı mı her taraf toprak kokar.
B) Onlar benden çok size inanırlar.
C) Yüzünde derin bir yara izi vardı.
D) Gazeteler yazım yanlışlarıyla doluydu.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir düşünceye yer verilmiştir? (1992-DPY)

A) Roman yazmak ayrı, şiir yazmak ayrı bir iştir.
B) Bu yıl kış oldukça şiddetli geçiyor.
C) Oyuncunun konuşmaları bizi gülmekten kırıp geçirdi.
D) Konuştuğum kişiler eseri çok beğendiklerini söylediler.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yorum söz konusudur? (1995-ATML)

A) İlkbahar insanların gönlünü ferahlatır.
B) Ülkemizde dört mevsim de yaşanır.
C) Karadeniz Bölgesi çok yağış alır.
D) Kışın kar ve soğuğundan bir kurtulabilsek.

4. (I) Yazı, insanoğlunun en değerli buluşlarından biridir. (II) Yazı, insanların duygu, düşünce ve isteklerini iletmek için yararlandıkları bir anlatım aracıdır. (III) Uygarlık, yazı dilinin gelişmesiyle ilerlemiştir. (IV) Tarih biliminin, yazının bulunuşuyla başlaması işte bu nedenledir.

Paragrafın hangi cümlesinde tanım yapılmıştır? (2000-ÖO)
A) I B) II C) III D) IV

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? (1996-FL/AÖL)

A) Trafiği rahatlatmak için geniş yollar açılmalı.
B) Hasta, yatağından kalkar kalkmaz dışarı çıkmak istedi.
C) Bu güzel ayakkabıları nereden aldınız?
D) Bu elbise size daha çok yakışmış.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı değildir? (1997-FL/AÖL)

A) Eve gitmesek de sinemaya gitsek.
B) Ödevimi yapsam da rahatlasam.
C) Elindekileri bitirse de gitsek.
D) Versem de borcumdan kurtulsan.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dile getirilen istek, gerekçesiyle birlikte verilmiştir? (2000-LGS)

A) İncecikten bir kar yağar,
Tozar Elif Elif diye.
B) Yâra selam söylen seher yelleri,
Çıkıp şu yollara naz eylemesin
C) Gönül gurbet ele çıkma
Ya gelinir ya gelinmez.
D) İstanbul’un orta yeri sinema,
Garipliğim, mahsunluğum duyurmayın anama.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir gerekçeye dayalı görüş bildirilmektedir? (2000-LGS)

A) Son gelişmelere bir türlü inanamadım.
B) Nedendir bilmiyorum, göçmen kuşlar erken geldi.
C) Başarısında bütün arkadaşlarının payı var.
D) Bir akşam aniden çıkıp geleceğini söylemiş.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? (1997-FL/AÖL)

A) Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu.
B) Tatilde gördüğü yerleri arkadaşlarına anlattı.
C) Geç kaldığı için annesinden özür diledi.
D) Sporcu, dereceye girince takıma alındı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? (199-LGS)

A) Harman yerinde doğmuş, çocukluğu da köyde geçmişti.
B) Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarına uymuştu.
C) Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarı kesilmişti.
D) Durağa zamanından varmış, otobüs de zamanında gelmişti.

11. Hangi cümlede davranış anlatılıyor? (1995-FL/AÖL)

A) Yüzü gözü toz içindeydi.
B) Büyük başlı, iri yapılıydı.
C) Çocuklar her zaman sevimlidir.
D) Misafirlerini çok sıcak karşıladı.

12. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde endişe ve merak vardır? (1990-DPY)

A) Bu ne biçim söz böyle!
B) Demek davetimize gelmeyecekler, öyle mi?
C) Hava da bozdu, niye gelmediler acaba?
D) Aman yarabbi! O ne müthiş haber?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kesin olarak yapıldığı belirtilmiştir? (1990-FL)
A) Yaşar Doğu’nun ünü, sınırlarımız dışına taşmıştır.
B) Arkadaşın, mektubumun cevabını şimdiye yazmıştır.
C) Bunca çalışmadan sonra epeyce yorulmuştur.
D) Bizim uçak, büyük bir ihtimalle havalanmıştır.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşma ve beğenme ifadesi vardır? (1993-DPY)

A) Meğer ne hızlı koşarmış, görmeliydin.
B) Seni hep böyle başarılı görmek istiyorum.
C) Ne yaptım ki bana sert bakıyorsun?
D) Bu cesareti kendinde nasıl buluyorsun, bilmiyorum.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sezgi ve tahmin söz konusudur? (1994-FL)

A) Yağmur yağınca ortalığı toprak kokusu sardı.
B) Anne kuş, yavrularını kediden de korudu.
C) Bizim oralara da bahar gelmiştir.
D) Ninem, seksen yaşındayken dinç bir kadındı.

16
. “Eğitim görmemiş insan ruhu, işlenmemiş demire benzer; iyi bir ustanın eli değmedikçe insanda gizli olan renk ve güzellikler ortaya çıkmaz.” sözüyle anlatılmak istenen nedir? (1993-FL)

A) Öğretmenler ruhumuza şekil veren ustalardır.
B) Kabiliyetlerimiz eğitimle belirlenir ve biçimlenir.
C) Her insan eğitilmeye muhtaçtır.
D) Eğitimci, bir sanatçı ruhuna sahiptir.

17. “Hayat ne bir bayram, ne bir yaş günüdür; hayat iş günüdür.” diyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (1998-ML)

A) İşini büyük bir dikkatle yaptığı
B) Çalışmak gerektiğine inandığı
C) Bir işte çalıştığı
D) Gününü gün ettiği

18. Toplumu meydana getiren bütün bireylerin eğitim hizmetlerinden eşit olarak nasıl yararlanabilecekleri tartışıldı ve belli bir görüşte birleşildi.

Yukarıda cümlenin konusu nedir? (1990-EML)
A) Eğitimde fırsat eşitliği
B) Eğitim hizmetlerinin dağılımı
C) Eğitimin önemi
D) Fertlerin eğitimi

CEVAPLAR
: 1.B, 2.A, 3.A, 4.B, 5.D, 6.A, 7.C, 8.C, 9.B, 10.C, 11.D, 12.C, 13.A, 14.A, 15.C, 16.B, 17.B, 18.A

cumledeanlamtest14-8.sinifturkce

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap