Testler

Fiilimsiler Test 7

FİİLİMSİLER TEST 7
1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat göreviyle kullanılmıştır?
A) Gece, sabaha değin, durmadan yağmur yağmış, tan atma zamanında da güneşli bir gün başlamıştır.
B) Loti’nin Türkiye’ye beşinci gelişidir bu.
C) En uzun kalışı da budur. Denizin, Menemen yoğurdu gibi kaskatı ve kıpırtısız olduğu günlerde konuşmalar kolayca işitilebilir.
D) Ülkemizde başka ülkelerden gelme birçok turist var.
E) Daha sonra da, demir uçlu sopasıyla kaldırımlara vuran bekçinin geçişine kulak kabartır.

2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, iki farklıtür fiilimsi kullanılmıştır?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B) Akıllı köprü arayana dek, deli suyu geçer.
C) Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır.
D) Allah’ın bildiği kuldan saklanmaz.
E) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde ötekilerde olmayanbir fiilimsi vardır?
A) Astar bol olmayınca yüze gelmez.
B) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

C) Başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmez.
D) Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı.
E) Bir kimsenin adı çıkacağına canı çıksın.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “isimfiil, sıfatfiil, bağfiil” bir arada kullanılmıştır?
A) Vapur, Sarayburnu’nu dönüp Marmara’ya açıldığı bir sıra içinde bir şeylerin olanca güçleriyle bağırdığını duyar gibi olur.

B) Leyla, çayırın öbür ucuna kaçarak içinden gelen gülmeleri bastırmaya çalışır.
C) Şu mahsustan anlamazdan gelmelerin yok mu, adamı deli eder.
D) Bana gösterdiği yakınlığın derecesini, birbirini kovalayan gönül alma davranışlarından çıkarabilirsiniz.
E) İşte bu alışkanlıklarından ötürü onunla uzun süre iyi geçinebileceğimizi ummadığımdan önerisini kabul edemedim.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağ fiil (zarf fiil) zaman bildirmemektedir?
A) Çevrenin doğal çekiciliğinden bahsederken gelir kaynağı olan avantajlarını da belirtelim.

B) Avrupa’daki herhangi bir elçiden farklı olarak, Osmanlı eyaletlerindeki konsolosların olaylar üzerindeki etkileri çok büyüktür.
C) Bunu yapmaya kalkışmadan onun elini ve kolunu bağladılar.
D) Çok yakınımızda gerçekleşmiş olması gereken olaylar hakkında ayrıntılı haberleri okuyunca hayretler içinde kaldım.
E) Yetişmeye çalışırken bir anda kafileyi gözden kaybettim.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmış bir sıfat fiil vardır?
A) Bu köşklerin ya da yalıların çoğu da eskimiş, eprimiş şeylerdir.

B) Asmalı, tozlu sokaklarında kıymetler dünyasının her gün bir parçası kaybolan bir insanlığın, tehlike sezmiş bir sürü içgüdüsüyle birbirine sokulup yaşadıkları eski İstanbul mahalleleri artık sâdece bir hâtıradır.
C) Marmara, yıldızlardan gelen ışıkların aksi ile papatyalar açmış koyu bir çimenliğe benzerdi.
D) Gerçi kitaplarında doğaya büyük bir yer ayırdığı söylenemez ama yine de dolunay üzerine, bahar ve çiçekler üzerine yazılmış bir sürü yazısı vardır.
E) 1890 yılında 71 yaşında ölen Şeref Efendi’nin son yedi yılı da inmeli geçmiştir.

7. Bir süre sonra bana doğru seslenildiğini (I) duydum. Bağıran grup elbette oldukça (II) uzak bir mesafedeydi ve beni de sadece çıkarttığım gürültüyle fark etmişlerdi. Bu ülkenin insanlarının inanılmaz bir duyma (III) yeteneği var; normal bir insanın hiçbir ses
duyamayacağı (IV) çok uzak mesafelerden birbirleriyle konuşup (V) anlaşabiliyorlar.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir?
A) Atımdan inip mahmuzları çözdüm, artık iyiliğim için ayaklarıma güvenmekten başka çarem yoktu.
B) Sonu, gelecekteki yaşam yolum kadar belirsiz olan kayalık bir yokuşun hemen hemen silinmiş patikasını yara bere içinde takip etmeye çalışarak henüz on eş dakika kadar tırmanmıştım ki önümdeki çalılığın arkasında bir gölge fark ettim.
C) Seslenişime, çok hoş bir sürprizle, tanıdık bir kadın sesi cevap verdi.
D) Dimdik kayalıklar ve taş yığınlarını tırmandığımız bu birkaç saatlik yürüyüşün genç kıza benim kadar zahmetli gelmediği çevik adımlarından belli oluyordu.
E) Bense yeni binici çizmelerimin bir kısmını taşların kenarlarına ve çalılara kaptırmıştım.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Geniş bir yol ve sarı siyah sınır taşları Avusturya’ya geldiğimizi gösteriyordu.
B) Gölgede 26 derece sıcaklık beni güneşli palmiye ülkelerini düşünmeye itiyor.
C) Elimin altındaki kâğıt sanki İtalya ülkelerinin o netameli kurşun kaplı damlarından gelmiş kızgın bir plaka.
D) Bu ilgiden de kolay kolay vazgeçilemeyeceği açıkça görülüyor.
E) Bu çekici ve mutlu adada adını Julius Caesar’dan alan temmuz ayını geçirdim.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır?
A) Benim gittiğim dönemde günlerim bulutsuz bir gökyüzünün altında geçti.
B) Ter içindeki yüzleri yeni kavrulmuş kahve taneleri gibi parlayan kürekçiler beni Larnaka’nın yolcu indirme yerine doğru soluk soluğa götürüyorlardı.
C) Geride kalanlar anavatanlarına yabancılaşarak ada yerlisi olmuşlardır; yani hepsi tam anlamıyla mavi kandandır.
D) Ben, serinliği ve diğer başka özellikleriyle deniz altındaki bir su perisinin mağarasına benzeyen odamda dinleniyordum.
E) Yerel tarzda, ince pamuk ve ipekten yapılmış bol giysiler giyindim, günün büyük kısmını, cibinlikle kaplanmış, ayakları su dolu kapların içinde duran yatakta uyuklayarak geçirdim.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-acak, -ecek” ekini almış kelime tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Başaracaksın sen de bu çöl sıcağına dayanmayı.
B) Ufukta hafif bir yay çizerek kaybolan, altın pırıltılı yıldızlarla kaplı gök kubbenin altında, yakamozlarla yanıp sönen suda, bu havanın soluğunda kendinizi başka, bambaşka bir dünyada bulacaksınız!
C) Dayan, her şey çok güzel olacak.
D) Çoğunlukla soğuk yiyeceklerden oluşan kahvaltı sırasında zenciler büyük palmiye yapraklarından ve sazlardan örülmüş yelpazeleri sallayarak masada oturanları serinletiyorlardı.
E) Artık trafiği buharlı araçlar sağlayacak, yüklü develerin hantal kervanları değil.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma, -me” ekini almış kelime isim fiildir?
A) Başkalarının hayatından ders alın, insan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor.
B) Hayatta unutamayacağımız en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadıklarımızdır.
C) İçimden eve gidip karıma olanı anlatmak ve bana ne yapmam gerektiğini söylemesini istedim.
D) Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek.
E) Kış geceleri bile, gökyüzünde bir ay parçası görür görmez, vaktin geç olmasına aldırmadan, hemen giyinip sokağa fırlamak ister.

13. Alman eğitim ve bilgi dünyasının ne kadar zengin olduğunu biliyorum, ama hiçbir coğrafyacının bu şirin yerin varlığından haberdar olmasını beklemiyorum, tabii eğer bir gezgin olarak yolu buraya düşmediyse.
Yukarıdaki cümlede kaç eylemsi vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil eklerinden birini almış olan bir kelime isim fiil özelliğini kaybetmiştir?
A) Yakındaki Brenna köyünde Zvieta’nın ailesi tarafından dostça ağırlandım ve kurtarıcımın asmalarla çevrili küçük evinde misafir kaldım.
B) İnsanları aptal yerine koymayı ilke edinmiş kim varsa tek harekette silerim.
C) Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazık; ölüm her şeyi yok edecek, ruhları sevmeyi deneyin.
D) Sevdiğiniz insanları kaybetmeye alıştığınız zaman, hayatı önemsememeye de alışıyorsunuz.
E) Ünye’nin kaderinden memnun olması için birçok nedeni vardı.

15. Çeşme yaptırmak Osmanlı seçkinleri arasında eski bir gelenektir ve temiz suyu yaşam tarzlarında temel bir unsur olarak gören insanlar için böyle anıtlar çok anlamlıdır.
Yukarıdaki cümlede bulunan fiilimsilerin çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) isim fiil-sıfat fiil-zarf fiil-sıfat fiil
B) isim fiil- isim fiil-sıfat fiil-zarf fiil
C) sıfat fiil-zarf fiil-sıfat fiil-isim fiil
D) isim fiil-zarf fiil-sıfat fiil
E) isim fiil- sıfat fiil- zarf fiil

16. Konak belirttiğim gibi, her ayrıntısıyla ulusal özgün tarzı temsil ediyor ve harap hâli, yakında onun da bir zamanların şaşaalı dönemi gibi yitip gideceği izlenimini veriyor. Bakımsız haline rağmen fakir, ama geçmişiyle gurur duyan bir Hidalgo gibi yeni dönemin süslü püslü, dar yapılı, kısa soluklu türedilerine aşağılayarak bakıyor.
Yukarıdaki altı çizili fiilimsilerin çeşidi, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) sıfat fiil- zarf fiil-isim fiil-sıfat fiil-zarf fiil
B) zarf fiil-zarf fiil-sıfat fiil-isim fiil-zarf fiil
C) isim fiil-sıfat fiil-zarf fiil-sıfat fiil-sıfat fiil
D) sıfat fiil-sıfat fiil-zarf fiil-sıfat fiil-zarf fiil
E) sıfat fiil-zarf fiil-sıfat fiil-sıfat fiil-zarf fiil

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin hem zamanı hem de koşulu bir zarf fiille be­lirtilmiştir?
A) Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar.
B) Dizi başlayınca herkes televizyonun karşısına geçti.
C) Senden geçeli kaç yıl oldu, ben de bilmiyorum.
D) Bunları onunla gezip tozarken düşünecektin.
E) Sıramı beklerken başım döndü ve yere yığıldım.

18. Çok yağlı bir çeşit çulluk benzeri kuş Venedik hakimiyetinden beri çok lezzetli bir yiyecek olarak ünlenmiştir ve kurutulup büyük miktarlarda anakaraya satılır.
Yukarıdaki cümlede kaç eylemsi vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.A, 4.B, 5.B, 6.D, 7.B, 8.E, 9.B, 10.C, 11.D, 12.C, 13.C, 14.A, 15.D, 16.E, 17.A, 18.B

fiilimsiler test 7 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap