Testler

Noktalama İşaretleri Test 6 (8.Sınıf Türkçe)

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST 6 (8.SINIF TÜRKÇE)

 1. Balkon yoktu taşındığım yeni evde ( ) Çok sevdiğim çiçeği, salonda iki pencere arasındaki duvarın önüne yerleştirdim ( ) O günlerde konuşmaya başladım onunla ( ) böylece yalnızlığımı ( ) dertlerimi unuttum.
  Yukarıdaki parçada boş yay ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?
  A) Virgül

  B) Nokta
  C) Soru işareti
  D) Noktalı virgül

 2. Sabah Bostancı İskelesi’nden vapura bindik,(I) biraz sonra arkamızda İstanbul küçülmeye başladı. Vapur,(II) masmavi denizi yara yarar ilerliyordu. Bize vapurun üstünde çığlık çığlığa,(III) uçan martılar eşlik ediyordu. Vapurda etrafına neşeyle bakan,(IV) fotoğraf çeken insanlar…
  Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi gereksiz kullanılmıştır?
  A) I. B) II.    C) III.    D) IV.

 3. Yağmurun ilk damlalarını burnumda hissettim ( ) hemen sırt çantamdan küçük şemsiyemi çıkardım. Dalga sesleri giderek yükselip insanı ürküten bir hâl alıyordu ( ) Kıyıdaki balıkçı tekneleri, küçükken gazete kâğıdından yaptığınız gemileri andırıyordu ( ) rüzgâr, onları bir o yana bir bu yana sallıyordu. Bu arada yağmur iyiden iyiye hızlandı, bense yağmurdan korunabileceğim bir yer aramaya başladım koşar adımlarla ( )
  Bu parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
  A) (,) (.) (;) (.)
  B) (;) (.) (,) (…)
  C) (,) (…) (,) (…)
  D) (;) (.) (,) (!)

 4. Aşağıda yay ayraçlarla belirtilen yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
  A) Ambulanslar ardı ardına geçiyor ( ) ana yolda büyük bir kaza olmuş.

  B) Hafta sonunda anne babasını ( ) çocuklarını pikniğe götürecek.
  C) Bahçesinde yazları domates, biber, patlıcan ( ) kışları pırasa, lahana yetiştiriyor.
  D) Duygu yüklü bir film seyrettik ( ) salondaki herkes ağladı.

 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur?
  A) Projeyi gece, gündüz çalışarak tamamladı.

  B) Tendürek Dağı’na tırmanan dağcılardan hâlâ haber alınamadı.
  C) Ağaç; kimsesiz bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
  D) Uçağımız 8:15’te kalkacak.

 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
  A) Öykü, deneme, fıkra vb. türlerde eserler ortaya koydu.

  B) Masanın üstündeki kitapları aldı; raflara güzelce yerleştirdi.
  C) Bu işi başaracağınızı biliyordum, dedi.
  D) Her yerde renk renk zambaklar, laleler, vardı; bu şehirde baharı yaşamak ne güzel!

 7. Saat ve dakika bildiren rakamların arasında kullanılır.
  II. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır.
  III. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmada kullanılır.
  IV. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.
  Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisinde aşağıdaki noktalama işaretlerinden biriyle ilgili bilgi verilmemiştir?
  A) Virgül

  B) Nokta
  C) Üç nokta
  D) Noktalı virgül

 8. – Kendinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.
  – Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra konur.
  – Dil biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır.
  Yukarıda işlevleri verilen noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nokta

  B) Ünlem
  C) Kısa çizgi
  D) İki nokta

 9. Ben karnımı zor doyuruyorum, onlarsa
  Bu cümlenin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
  A) Soru işareti
  B) Üç nokta
  C) Virgül
  D) Ünlem

 10. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla ( ) gösterilen yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilmelidir?
  A) Bu köyde iki ürün yetişir ( ) arpa ve buğday.

  B) Hava gittikçe kararıyor ( ) insanlar evlerine dönüyordu.
  C) Okulun ilk günü öğrencilere kalem ( ) kitap gibi hediyeler verildi.
  D) Hasta ( ) doktorla görüşmek için sekretere epey dil döktü.

 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere iki nokta (:) konmalıdır?
  A) Babam şu öğüdü verdi( ) Her zaman bir plana göre çalış.
  B) İhtiyar ( ) Kaptan Temel’le derin bir sohbete daldı.
  C) Bu ( ) şimdiye kadar yakaladığım en büyük balıktı.
  D) Çok geçmeden gözlerindeki pırıltı söndü ( ) başı yana düştü.

 12. Sinirlerine hâkim olmadın mı başarısızlığa sürüklenirsin ( )
  – Önce kendimi tanıtayım ( ) Bu köyün muhtarıyım.
  – Nöbet sırasında uyuyan biri cezayı hak etmez mi
  ( )
  Yukarıdaki cümlelerde ayraçla gösterilen yerlere gereken noktalama işaretleri yazıldığında aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılamaz?
  A) Nokta

  B) Soru işareti
  C) Üç nokta
  D) İki nokta

 13. Murat, kendi tarlasına incir fidanı dikmeyi düşünüyordu ( ) Yaklaşık iki bin fidan ( ) Henüz otuz yaşındaydı. Demek ki beş sene sonra her şey hazır… Acaba yaprakların rengi yine bir deniz gibi mi olacak ( ) Ah şu kuşlar! İnce gagalarıyla incirlere vurup bırakırlarsa ( )
  Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
  A) (.) (?) (?) (.)

  B) (.) (…) (?) (…)
  C) (:) (.) (!) (…)
  D) (…) (?) (?) (…)

 14. “0” noktasında bulunan Selim, doğru olan yargılar için iki birim ileri (sağa), yanlış olan yargılar için bir birim geri (sola) gidecektir.
  – Özel adlar yerine kullanılan “o” zamirine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.
  – Devlet adlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
  – Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır.
  – Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalar kesme işaretiyle ayrılır.
  – Sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır.
  Buna göre Selim, sayı doğrultusunda kaç numaralı yere gider?
  A) -1      B) 0         C) 2         D) 4

 15. Senin sözlerine inanmak mümkün değil
  II. Sizinle daha önce nerede tanışmıştık
  III. Nereye gideceğinizi sanki ben bilmiyorum
  IV.Sanırım bu konuyu merak ediyorsunuz
  Numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.) getirilemez?
  A) 1. B) 2.    C) 3.      D) 4.

 16. Bizim mahallede çok kavga var. Bu bir benzetme değil. Hakikaten bildiğiniz kargalardan bahsediyorum. Kuzgunî siyah, keskin gagalı, çirkin sesli kargalar ( )
  Bu parçanın sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilebilir?
  A) Üç nokta (…)

  B) İki nokta (:)
  C) Noktalı virgül (;)
  D) Nokta (.)

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.A, 4.C, 5.B, 6.B, 7.C, 8.D, 9.B, 10.A, 11.A, 12.C, 13.B, 14.D, 15.B, 16.A

noktalamaisaretleritest6-8.sinifturkce

noktalamaisaretleritest6-8.sinifturkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap