Testler

Cümlede Anlam Test 4 (7.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç-sonuç ilişkisi bildirmektedir?
A) Bazı yılanlar, bulundukları ortama uyum sağlama yeteneğine sahiptirler.
B) Avlanmak, tehlikelerden korunmak ve eş bulmak için duyularını, en çok da koku alma duyularını kullanırlar.
C) Bedenleri ile yerdeki titreşimleri hissederek çevrelerindeki avın büyüklüğünü ve hareketini fark ederler.
D) Yaşamlarını ağaçlarda, kayalıklarda, toprağın üzerinde ya da suda geçirirler.

2. Bir öykü, toplumun sancılarıyla yoğrularak oluşturulduğu ölçüde toplumun beğenisini kazanır.
Bu cümleye göre öykünün toplumun beğenisini kazanması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Halkın sıkıntısını yansıtmasına
B) Halkın ilgisini çekecek konuları işlemesine
C) Özgün bir anlatımın olmasına
D) Konularını toplumdan almasına

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
A) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
B) Ağaç kökünden kurur.
C) Ağaç yaşken eğilir.
D) Akıl akıldan üstündür.

4. “Açık yaraya tuz ekilmez.” atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizli kalması gereken şeyler herkese açılırsa bundan büyük zararlar doğar.
B) Taze bir acısı bulunan kimsenin üzüntüsü, birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır.
C) Tedbirli kişi, istediği şeyleri elde etmek için sağlam yol arar.
D) Kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendini zarara sokmuş olmaz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmamıştır?
A) Sen gelmeden bu iş olmaz.
B) Keşke daha çok soru çözsek!
C) Planlı çalıştı mı başarılı olur.
D) Sürücü sınavında başarılı olması heyecanını yenmesine bağlı.

6. (I) Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. (II) Sıkıntımız unutmak, donuk hayatımıza biraz renk vermek için tek çaremiz kitaplara sığınmaktır. (III) Şu dünyadan kitaplar çekilse yaşamak ne kadar güçleşir. (IV) Ancak bir araştırmaya göre ortaokul öğrencilerinin yüzde otuz beşi ders kitabı dışında kitap okumuyor. (V) Bu oran, ilkokul öğrencileri arasında yüzde on yediye kadar düşüyor.
Bu paragrafı oluşturan cümlelerin hangileri, ötekilere göre daha kesin bir biçimde kanıtlanabilir yargılar niteliğindedir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem gerekçesiyle verilmiştir?
A) İnsanların sınırsız istekleri vardır.
B) Fırtına çıkınca vapur seferleri durduruldu.
C) Kötü havalarda dışarı çıkmak yanlıştır.
D) Aileler çocuklarının başarısını ister.

8. Bir masanın etrafında toplanan gençler çalışmanın önemi üzerine konuşmaktadırlar. Gençlerin kurduğu aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Sabah erkenden ders çalışmanın faydalı olduğuna inanmıyorum.
B) Sabah çalışınca öğrendiklerinizi çabuk unutursunuz.
C) Sabah insan zihni berrak olduğu için öğrenilenler akılda daha kolay kalır.
D) Geç yatanlar sabahleyin erkenden kalkıp çalışamazlar.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta bağlıdır?
A) Yıllar sonra köyümü göreceğim için çok heyecanlıydım.
B) Gün geçtikçe konuşması düzeliyor.
C) Dikkatli olursan hiç yanlış yapmazsın.
D) Sana anlattıklarımı dikkatle dinlemelisin.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi acı çeken bir insanın kurduğu bir cümle olamaz?
A) Sana son sözüm şudur ki: Bana yaşattıkların ile yaşlan.
B) Ne zaman kederim kelimelere sığmadı, ben o zaman susmaya başladım.
C) Her yarama merhem buldum fakat sensizliğin merhemi yok be gülüm.
D) Mutluluğu çok uzaklarda aramamalı insan, önce kendinde aramalı.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sitem ifadesi yoktur?
A) Yanında olmayı geçtim, keşke biraz umurunda olsaydım.
B) İnsan arkadaşını böyle günlerde yalnız bırakır mı?
C) Bütün zor işlerini de hep bana yaptırıyorsun!
D) İnsanın zor zamanlarında yanında olacağı bir dostu olmalı.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir beğeni bildirmemektedir?
A) Adam dediğin doğru sözlü ve güvenilir olmalı.
B) Yazar, olayları sıradanlığa düşmeden güzel bir üslupla yansıtmış.
C) Şair, dile olan hâkimiyetini bu şiirinde de göstermiş.
D) Aferin sana Fatma Zehra, bu sefer kekin ayarını iyi tutturmuşsun!

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.D, 4.B, 5.B, 6.D, 7.B, 8.C, 9.C, 10.D, 11.D, 12.A, 13.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap