Testler

Fiilimsiler Test 16 (8.Sınıf Türkçe)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır?
A) “Boşluk” kavramı, hayatın her alanında karşımıza çıkabilir.
B) Kimsesiz karanlıklar derdime şifa verir.
C) Kalbimdeki yaralar, daha çok, daha derin.
D) Gönlümdeki bu sevda, hiç dinmeyen bir acı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) En candan arkadaşım, ruhumu saran gece.
B) Ben kime aldanmışım ki ağlıyorum gizlice.
C) Hatırla sevgili, çamların altında verdiğin buseyi.
D) Ban sen öğrettin sevmeyi, ne çabuk unuttun hercai!

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) En basit tanımıyla boş küme, hiç elemanı olmayan küme ya da sıfır elemanlı kümedir.
B) Diller, doğası gereği konuşanın gerek söz varlığı gerekse dil bilgisel ögeler açısından bütün ihtiyaçlarını karşılayan mükemmel yapılardır.
C) Saussure dilin, kavramları belirten göstergeler sistemi olduğunu ileri sürer.
D) Bütün boşlukların tespiti, söz varlığının eksiksiz olarak taranmasıyla mümkün olacaktır ki bu da olanaksızdır.

4.
I. Boşluğun varlığı ya da yokluğu ile fiziksel olayların oluşumuna etkisi, pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir ancak bu konudaki görüşler geçmişten günümüze kadar sürekli bir değişim içinde olmuştur.
II. Cüzdanını iç cebine tekrar koyduğunda az evvel rastladığı kart yumruğunda buruşmuştu.
III. Annesi sabahın ayazında kazan kurmuş, altını yakmış, çamaşır yumuş; iki büklüm,“Böbreğim!” diyor.
IV.  İşe şiirle başladı, aruzdan heceye geçip Hecenin Beş Şairi’ni bir araya getirdi ama sonrasında peş peşe gelen güçlü dalgalara dayanamadı.

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) II-IV 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mış, -miş, -muş, -müş” eklerinden birini almış kelime fiilimsi değildir?
A) Halit Fahri Ozansoy (1891-1971), edebiyat tarihimizde adı sık geçse de neredeyse unutulmuş bir yazar.
B) Darülbedâyi’de Muhsin Ertuğrul yönetiminde oynanan ve heyecan yaratan manzum piyesi Baykuş bile günümüzde unutulmuş.
C) Halis bir edebiyatçının elinden çıkmış bir romandı bu.
D) O yıl çıkmış olan romanları farklı kaynaklardan taradığımda gördüm ki birçoğundan daha iyi bir roman Âşıklar Yolunun Yolcuları.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi cümleye zaman anlamı katmıştır?
A) Bu konuda ister istemez el yordamıyla ilerleyeceğim.
B) Halit Fahri Ozansoy, roman yayımlandığında 48 yaşındaydı.
C) Denilebilir ki roman, olay akışının geçtiği bir yer olmanın ötesine geçip romanın
ana kahramanlarından biri oluyor.
D) Saatlerce etrafı seyredip sonra masamın başına geçerim.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Tuğrul doğayı resmeden izlenimci bir ressam edasıyla bahsediyor İtalya’daki deneyimlerinden.
B) Üzerine güneş doğmadan uyanmazdı yaşlı kadın.
C) Zeki dayım otuz beşine gelmeden ülkenin önemli üniversitelerinden birinde profesör oldu.
D) Sen köye varmadan biz çoktan buradan gidiyor olacağız.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış, -iş, -uş, -üş” ekinin görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Birden canlanan sesleriyle, kuşlar gene ötüşmeye başladılar.
B) Fakat bu, gittikçe sonu yaklaşan ötüşleridir.
C) Ada âşıklarıdır ki, martıların plaja karşı tâ dipteki kayalıkta, canlı köpükler gibi, eskisinden daha çılgın, daha ürkek toplandıklarını görür ve haykırışlarında daha acı bir ses, bir keskinlik bulurlar.
D) Başı dumanlı dağların türküsüne ses verir mi bakışların?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yapmamış olan bir sıfat fiil yoktur?
A) Hayatın yapayalnız bıraktığı Olcay Hanım kansere yakalandığını ve ölümün yavaş yavaş kendisini teslim aldığını öğrendiğinde üzüldüğü tek şey kedisi Hanım’ın ne olacağıydı.
B) Açılışta, Ahmed Adnan Saygun’un İnci adlı muhteşem piyano eseri eşliğinde acılı, ürkek, yaşı geçkin bir kadının elindeki kafeste tuttuğu bembeyaz kedisiyle birlikte İstanbul sokaklarını adımladığı görülür ve artık uzaklarda kalan İstanbul’un son masalı başlar.
C) Hanım, günümüzde artık sıradanlaşan bayağılığın hâlâ ayıplandığı ve azınlıkta olduğu bir zamana ait.
D) Klasik edebiyatın teknik bilgisine yer veren yayınlar içinde kapsamlı, dört başı mamur olanların parmakla sayılacak kadar az olduğunu teslim etmek gerek.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat tamlaması yapmıştır?
A) Onu kızdırma, yoksa ondan fermuarı açılmamış küfürler duyabilirsin.
B) Eskiden kalma bir ayakkabıyla sokaklarda dolaşıyordu zavallı adam.
C) Doğru yorum ise, metne, yazarın kendi yüklediği anlamın bulunması demektir.
D) Dürüstlük, insan oluşun en berrak hâlidir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi eklerinden birini alan bir sözcük isimleşmiştir?
A) Tuğrul’un ressamlığının yazar tarafından bütünüyle aktarılamadığını düşünüyorum.
B)  Yokuşu çıkarken de inerken de zirvedeyken yahut aşağıda dururken de adımlarını hep kendine yakışır biçimde atmaktır.
C) Başkalarıyla beraberken veya yalnızken de hep kendine yakışanı yapmaktır.
D) Başkaları için ve başkalarından dolayı değil, kendisi için ve sadece kendisinden dolayı kötü karşısında iyiyi tercih etmektir, dürüstlük.

12. Gamze Hoca, öğrencilerinden dürüstlük konulu bir paragraf yazmalarını istiyor. Ancak paragraftaki cümlelerin her birinin içinde en az bir fiilimsi kullanmalarını istiyor. Öğrencilerin yazmış olduğu paragraflardan hangisinde öğretmenin dediğine uyulmamıştır?
A) Öç alma sırası kendine geldiği hâlde öç almaktan vazgeçmektir. Yenileceğini bile bile doğrudan yana tavır almak, yeri geldiğinde göz göre göre kazanmak yerine yenilgiyi kabul etmektir. Kazandığında iyiliğin kaybedeceğini düşündüğü an yenilmeyi; kaybettiğinde kötülüğün kazanacağını düşündüğü anda ise sonuna kadar mücadele etmeyi görev addetmek, daha da ötesi hayat memat meselesi olarak görmektir. Çok küçük kaymalar olsa bile başlangıç
ile bitiş arasındaki çizginin düz görünmesidir.
B) Dürüstlük; eğriyi bile doğrultan, doğruyu ise dosdoğru hâle getiren insani en büyük enerjilerden biridir. Doğrularını tamamen teyakkuza, yanlışlarını ise büsbütün dalgınlıklarına borçlu olan insan dürüsttür. Dürüstlük; en genel anlamda iç ile dışın, ben ile ötekinin birbirini görme mesafesinde, birbirinden hiçbir şeyi gizlemeden söylemini
ötekine olduğu gibi aktarma içgüdüsüne sahip oluştur. Bu manasıyla cisimler, bitkiler ve hayvanlar oluşlarını olduğu gibi yansıttıkları için tanrısal bir dürüstlüğe sahiptirler.
C) Dürüstlükten taviz verme ve sapma, insan ile başlamaktadır çünkü insan, varoluşunu olduğu gibi yansıtmamayı da beceren tek canlı kategorisidir. Dolayısıyla dürüstlüğün en büyük düşmanı yalandır. Mevlana’nın
Mesnevi’de birkaç kez tekrar ettiği “Ya olduğun gibi görün veya göründüğün gibi ol.” cümlesi tam ve en yetkin dürüstlük aşamasına vurgu yapmaktadır ve hayat karşısında kurulacak bütün gramerlerde birinci dereceden bir dürüstlük inşa etmenin somut ifadesidir.
D) Bir şeyin veya kimsenin olduğu gibi görünmesi, özünü riyasız yansıtması demektir. Gecenin gece, karanlığın karanlık, gündüzün gündüz, ışığın ışık, merhametin merhamet, zulmün zulüm kimliğiyle ve üzerine hiçbir elbise giymeden, yüzüne hiçbir maske takmadan kendini sunmasıdır dürüstlük. Taşın kendini plastik, plastiğin kendini taş olarak sunması bir dürüstlük ihanetidir ve ona dokunana yalan söylemeleri anlamına gelir. Sevmediği hâlde karşısındakini seviyor, düşmanlık beslediği hâlde dost gibi görünmek de ha keza oluşu yani içi dışarıya olduğu gibi aktarmamak, onu belli rezervler gözeterek sunuma çıkarmak demektir ki dürüstlükten şaşmanın birinci adımı burasıdır. 

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.D, 4.C, 5.B, 6.B, 7.A, 8.A, 9.C, 10.B, 11.A, 12.C

Fiilimsiler Test 1 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 2 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 3 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 4 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 5 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 6 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 7 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 8 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 9 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 10 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 11 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 12 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 13 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 14 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.
Fiilimsiler Test 15 (8.Sınıf Türkçe) çözmek için tıklayınız.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap