Çalışma Kitapçıkları

Cümlenin Ögeleri Etkinlikleri 18

Yer tamlayıcısını bulma çalışmasıdır.

1.ETKİNLİK
A
şağıdaki cümlelerde bulunan yer tamlayıcılarının (dolaylı tümleç) altını çiziniz.

 1. Tanpınar, “Acıbadem’deki Köşk” adlı öyküsünde dayısı Sani Bey’in kılçığı çok serüvenlerini dile getirir.
 2. Her iki makine arasında büyük ayrılıklar da vardır.
 3. Bir kez, memleketindeki bütün dilencileri büyük bir şölene çağırtmış.
 4. Gezi izlenimlerini anlattığı Avrupa’da Bir Cevelan adlı kitabında sandviçlerin ne tür şeyler olduğunu ve nasıl yapıldığını en h urda ayrıntılarına değin okurlarının gözü önüne serer.
 5. Biriktirdiği yolculuk paralarını İngiliz ve Fransız altınına çevirmiş ve o zamanların yordamınca kemerinin içine istif etmiştir.
 6. Ahmet Mithat şehir gezilerine çokluk sabahları çıkar.
 7. O, dünyada en yararlı, en eğlenceli şeyin yolculuk olduğuna inanır.
 8. O, Hasan Mellah, Paris’te Bir Türk gibi romanlarını yazmadan önce Avrupa şehirlerini öylesine incelemiştir ki, yabancılar bunları okuduğu vakit onun oraları daha önce görmemiş olmasına inanmamışlardır.
 9. Teodor Kasap Paris’te Bir Türk’ten kimi parçaların Fransızca’ya çevrildiğini görünce çeviriyi yapan öğretmene romanın yazarıyla tanışıklığını çıtlatmıştır.
 10. Ahmet Mithat’a uyarak izlenimlerini Avrupa ‘da Ne Gördüm adlı kitapta toplamıştır.
 11. Her iki yazar da otel ve tiyatro ücretlerine değin, kırmızı kaplı Baedeker yolcu rehberinde rastladıkları ne kadar bilgi varsa, topunu kitaplarına aktarmışlardır.
 12. Yazdığı kitap üzerindeki düşüncelerini toparlayabilmek, onların zaman içinde olgunlaşmasını sağlayabilmek için sessiz ve ucuz bir yere gelmiştir.
 13. Sabahın dokuzundan on ikiye değin şehrin kitaplığına kapanıyor, saat birde yeniden oraya dönerek akşamın altısına kadar, kendisine yararlı olabilecek kitaplar üzerinde çalışıyor.
 14. İsviçre et getirtmekte güçlüklerle karşılaştığı için hükümet günün birinde, halkı haftada iki gün et yememeye çağırır.
 15. Ahmet İhsan, Hamburg’da da Almanların düzen sevgisine vurulmuştur.
 16. Prens Sait Halim Paşa Meşrutiyet adlı kitabında, her şeyden önce, aydınlardan yakınır.
 17. Ziya Gökalp; Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak yapıtında “Türk ulusundanım, İslam ümmetindenim, Batı Uygarlığındanım.” demenin yanlış olmayacağına işaret eder.
 18. Onu arayacaksak dışarda değil, kendi içimizde aramalıyız.
 19. Andre Gide, Simenon’un romanlarına aç kurtlar gibi saldırır.
 20. Başarıya ancak polis romanlarının dışına çıktığı vakit ulaşır.
 21. Romanı dolduran kişilerin yanından hiç mi hiç ayrılmak istemez.
 22. Bütün yolu, onların yanı başında yürür.
 23. Herkesin üstüne suç atmaya, herkesi kuşkulu göstermeye büyük bir önem verirler.

 

2.ETKİNLİK
A
şağıdaki cümlelerde bulunan yer tamlayıcılarının (dolaylı tümleç) altını çiziniz.

 1. Doğrusu şu ki, pıtı pıtı yürüyen bir polis romanında cinayetin ya da düğümün çözümü ilk sayfalarda saklıdır.
 2. Agatha Christie bunu, Vera’nın ağzından, açıkça okurların gözüne sokmaktan korkmaz:
 3. Ölü olmayan bir polis romanı suyu kesik değirmene benzer.
 4. İt izi, at izi hepten birbirine karışmıştır.
 5. Mantığın top atması ya da arabanın beygirlerin önüne koşulması kimi romanlarda başka biçimlerde de kendini gösterir.
 6. Bu düşünme biçimi, kimi zaman onların yanılmalarına engel olmaz.
 7. Yağmur yağmadığı vakit sokakların sisli olmasına dikkat ederler.
 8. Bu kişiler, çok küçük parçalara bölünmüş bir resmin parçalarını birleştirmeye çalışan bir çocuğa benzerler.
 9. Onun ortaya koyduğu çözümsel yöntem, insanın bütün düşüncelerini okumaya yol açar.
 10. Bir yanlışları da yüzde yüz cebirsel gerçekleri soyut ve genel gerçeklerle karıştırmalarından doğar.
 11. Bütün polis romanı yazarları Poe’nun okulunda yetişmiştir.
 12. Bol biberli ve bol tarçınlı tavuk kızartmasına dayanamaz.
 13. Londra’deki cinayet elebaşılarının kafasını bir bir koparan Sherlock Holmes, sadece onun önünde gerilemiştir.
 14. Cinayetin düğümünü çözdüğünde ellerini pantolonunun cebine sokar, çenesini de göğsüne doğru eğer.
 15. Kimi zaman da burnunu hiç kaldırmadan avını süren bir köpeğe benzer.
 16. Yumuşak bir yünden örülmüş bir şalı omuzlarından hiç eksik etmez.
 17. Elinde de, hemen her vakit, bir örgü bulunur.
 18. Eski ressamların tablolarını beğendiğini ressamların önünde açıklamamaya büyük özen gösterir.
 19. Yüksek bir yeteneği olduğunu söyleyenlere şu karşılığı oturtur: Benim öyle özel bir yanım yok.
 20. Olaylar bana hep arka çıkmıştır.
 21. Başkalarının ağzını aramak için boyuna etraflarda dolaşır, sorular sorar.
 22. Bunu yapmasa herkesin gözünün kendi üzerinde olacağına inanır.
 23. Tommy ile karısı kızartılmış ekmekle tereyağına bayılırlar.
 24. Onun için, bir ipucu buldukları vakit kendilerini arenada on dakika kalmış boğaya benzetirler.
 25. Düşüncelere daldığı vakit ise tek gözünü kısarak tavana bakar.
 26. Bu iki zıpır, akıllı görünüp de budala olanların -böyleleri Türkiye’de de çoktur- kendi düşüncelerini, kendi tasarılarını yıkıp altüst etmelerine izin vermezler.
 27. Birçokları gibi sirkeye de banmaz, limon sıkar.
 28. Bir bakıma yazının bir yerde kesilivermesi okurların biraz hava almalarına da yol açar.
 29. Ozan, İstanbul sokaklarında da sık sık don gömlek kalmıştır.

CEVAPLAR:

1.ETKİNLİK
A
şağıdaki cümlelerde bulunan yer tamlayıcılarının (dolaylı tümleç) altını çiziniz.

1Tanpınar, “Acıbadem’deki Köşk” adlı öyküsünde dayısı Sani Bey’in kılçığı çok serüvenlerini dile getirir.
2Her iki makine arasında büyük ayrılıklar da vardır.
3Bir kez, memleketindeki bütün dilencileri büyük bir şölene çağırtmış.
4Gezi izlenimlerini anlattığı Avrupa’da Bir Cevelan adlı kitabında sandviçlerin ne tür şeyler olduğunu ve nasıl yapıldığını en h urda ayrıntılarına değin okurlarının gözü önüne serer.
5Biriktirdiği yolculuk paralarını İngiliz ve Fransız altınına çevirmiş ve o zamanların yordamınca kemerinin içine istif etmiştir.
6Ahmet Mithat şehir gezilerine çokluk sabahları çıkar.
7O, dünyada en yararlı, en eğlenceli şeyin yolculuk olduğuna inanır.
8O, Hasan Mellah, Paris’te Bir Türk gibi romanlarını yazmadan önce Avrupa şehirlerini öylesine incelemiştir ki, yabancılar bunları okuduğu vakit onun oraları daha önce görmemiş olmasına inanmamışlardır.
9Teodor Kasap Paris’te Bir Türk’ten kimi parçaların Fransızca’ya çevrildiğini görünce çeviriyi yapan öğretmene romanın yazarıyla tanışıklığını çıtlatmıştır.
10Ahmet Mithat’a uyarak izlenimlerini Avrupa ‘da Ne Gördüm adlı kitapta toplamıştır.
11Her iki yazar da otel ve tiyatro ücretlerine değin, kırmızı kaplı Baedeker yolcu rehberinde rastladıkları ne kadar bilgi varsa, topunu kitaplarına aktarmışlardır.
12Yazdığı kitap üzerindeki düşüncelerini toparlayabilmek, onların zaman içinde olgunlaşmasını sağlayabilmek için sessiz ve ucuz bir yere gelmiştir.
13Sabahın dokuzundan on ikiye değin şehrin kitaplığına kapanıyor, saat birde yeniden oraya dönerek akşamın altısına kadar, kendisine yararlı olabilecek kitaplar üzerinde çalışıyor.
14İsviçre et getirtmekte güçlüklerle karşılaştığı için hükümet günün birinde, halkı haftada iki gün et yememeye çağırır.
15Ahmet İhsan, Hamburg’da da Almanların düzen sevgisine vurulmuştur.
16Prens Sait Halim Paşa Meşrutiyet adlı kitabında, her şeyden önce, aydınlardan yakınır.
17Ziya Gökalp; Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak yapıtında “Türk ulusundanım, İslam ümmetindenim, Batı Uygarlığındanım.” demenin yanlış olmayacağına işaret eder.
18Onu arayacaksak dışarda değil, kendi içimizde aramalıyız.
19Andre Gide, Simenon’un romanlarına aç kurtlar gibi saldırır.
20Başarıya ancak polis romanlarının dışına çıktığı vakit ulaşır.
21Romanı dolduran kişilerin yanından hiç mi hiç ayrılmak istemez.
22Bütün yolu, onların yanı başında yürür.
23Herkesin üstüne suç atmaya, herkesi kuşkulu göstermeye büyük bir önem verirler.

 

2.ETKİNLİK
A
şağıdaki cümlelerde bulunan yer tamlayıcılarının (dolaylı tümleç) altını çiziniz.

1Doğrusu şu ki, pıtı pıtı yürüyen bir polis romanında cinayetin ya da düğümün çözümü ilk sayfalarda saklıdır.
2Agatha Christie bunu, Vera’nın ağzından, açıkça okurların gözüne sokmaktan korkmaz:
3Ölü olmayan bir polis romanı suyu kesik değirmene benzer.
4İt izi, at izi hepten birbirine karışmıştır.
5 Mantığın top atması ya da arabanın beygirlerin önüne koşulması kimi romanlarda başka biçimlerde de kendini gösterir.
6Bu düşünme biçimi, kimi zaman onların yanılmalarına engel olmaz.
7Yağmur yağmadığı vakit sokakların sisli olmasına dikkat ederler.
8Bu kişiler, çok küçük parçalara bölünmüş bir resmin parçalarını birleştirmeye çalışan bir çocuğa benzerler.
9Onun ortaya koyduğu çözümsel yöntem, insanın bütün düşüncelerini okumaya yol açar.
10Bir yanlışları da yüzde yüz cebirsel gerçekleri soyut ve genel gerçeklerle karıştırmalarından doğar.
11Bütün polis romanı yazarları Poe’nun okulunda yetişmiştir.
12Bol biberli ve bol tarçınlı tavuk kızartmasına dayanamaz.
13Londra’deki cinayet elebaşılarının kafasını bir bir koparan Sherlock Holmes, sadece onun önünde gerilemiştir.
14Cinayetin düğümünü çözdüğünde ellerini pantolonunun cebine sokar, çenesini de göğsüne doğru eğer.
15Kimi zaman da burnunu hiç kaldırmadan avını süren bir köpeğe benzer.
16Yumuşak bir yünden örülmüş bir şalı omuzlarından hiç eksik etmez.
17Elinde de, hemen her vakit, bir örgü bulunur.
18Eski ressamların tablolarını beğendiğini ressamların önünde açıklamamaya büyük özen gösterir.
19Yüksek bir yeteneği olduğunu söyleyenlere şu karşılığı oturtur: Benim öyle özel bir yanım yok.
20Olaylar bana hep arka çıkmıştır.
21Başkalarının ağzını aramak için boyuna etraflarda dolaşır, sorular sorar.
22Bunu yapmasa herkesin gözünün kendi üzerinde olacağına inanır.
23Tommy ile karısı kızartılmış ekmekle tereyağına bayılırlar.
24Onun için, bir ipucu buldukları vakit kendilerini arenada on dakika kalmış boğaya benzetirler.
25Düşüncelere daldığı vakit ise tek gözünü kısarak tavana bakar.
26Bu iki zıpır, akıllı görünüp de budala olanların –böyleleri Türkiye’de de çoktur– kendi düşüncelerini, kendi tasarılarını yıkıp altüst etmelerine izin vermezler.
27Birçokları gibi sirkeye de banmaz, limon sıkar.
28Bir bakıma yazının bir yerde kesilivermesi okurların biraz hava almalarına da yol açar.
29Ozan, İstanbul sokaklarında da sık sık don gömlek kalmıştır.

cumlenin ogeleri etkinlikleri 18 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap