Çalışma Kitapçıkları

Cümlenin Ögeleri Etkinlikleri 19

Zarf tamlayıcılarını bulma çalışmasıdır.

CÜMLENİN ÖGELERİ ETKİNLİKLERİ 19                                                                               

1.ETKİNLİK
A
şağıdaki cümlelerde bulunan zarf tamlayıcılarının altını çiziniz.

1On bin kuruş aylık aldığı zamanlar bile yokluktan kurtulamamıştır.
2Aylığını alıp eve gidinceye değin, yarısını yolda çaldırır.
3Ziya Paşa Tahrib-i Harabata bir göz atar atmaz şunu demiştir: Benim kalemim düşmanlarımın, onun kalemi dostlarının üzerinedir.
4Aramızda uyuşmazlık olduğu görülmesin diye ses çıkarmıyorum.
5Daha ilerdeki günlerde bu uyma işi tek yanlı olarak sürdürülecektir.
6Herkes ulusun geleceğini sağlamak için bu özveriyi üstlendi.
7Konuşmaları, bu düşünceleri göz önünde tutarak sürdürün.
8Romain Rolland, 22 Eylül 1914 Cumartesi günü, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak günlüğüne şunları yazar.
9RoBand’ın bu sözleri insan öfkesinin, insan hıncının nereye kadar uzandığını açıkça gösterir.
10Azteklerin, Mayaların ülkesinde insan yaşamına pek kulak asılmaz.
11Bir Aztek imparatoru, bir defasında yirmi bin kişiyi toptan kurban etmiştir.
12Bunların son yıllarını büyük mutluluklar içinde geçirmelerine de çok dikkat edilir.
13O güne değin atlı asker görmemiş olan yerliler, at üzerinde, ellerinde ölüm saçan arkebüzlerle İspanyolları görünce atla biniciyi tek yaratık sanacak kadar ıspanaklaşmışlar ve tabana kuvvet kaçmışlardır.
14Her şey o öldürme yeteneğini arttıran tozla olmuştur.
15Montezuma da baruta karşı elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anlamış.
16Kuşu yakalayan köylü onu doğruca imparatora götürmüş, sigortası zaten atmış olan Montezuma da kartalın tepesindeki aynaya bakar bakmaz, orada gökyüzü yıldızlarını görmüş, ve de gazal yaprağı gibi titremeye başlamıştır.
17Çocuklarım ben sizi nasıl saklayayım?
18Meksika imparatoru bütün testileri kırdıktan sonra sarayının kapısını İspanyollara açar.
19Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam, paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.

                                                                                

2.ETKİNLİK
A
şağıdaki cümlelerde bulunan zarf tamlayıcılarının altını çiziniz.

1Siular, Navaholar, Kiovalar, Hunkpapalar, Modoklar, Arapaholar, Ponkalar, Uteler, Delik burunlular ve daha yüzlerce Kızılderili oymağı, çimenlerin köklerine değin altın arayan insanların ölüm aşını yiyerek, ya bütün bütüne ortadan silinmişler ya da mostralık kalmışlardır.
2Onlara acıdığımız için dileklerini geri çevirmedik.
3Biz onların dostça geldiğini sandığımızdan hiç korkmadık.
4İnsanoğlu, yüreğinin isteğini yerine getirmek neler yapmaz ki!
5Okumayı seven kişi, bir kitabı bitirdi mi bir başkasının üzerine atılmadan duramaz.
6Kimileri de birini bitirmeden ötekine başlar ya da birini okurken, ona ara vererek bir başkasını mideye indirir.
7O, gece yarıları bile, dışarda fırtına ortalığı kasıp kavursa, her şeyi ayağa kaldırsa da okumasına ara vermez.
8Onların her türlü çılgınlıklarını da gülücüklerle karşılar.
9Bir kez, 1939 ilkyazında, Artaud’nun, Michaux’un, Kafka’nın tüm kitaplarını arka arkaya okumuş, sonra da haftalarca hasta döşeklerinde yatmıştır.
10Bir kitabın bütün özünü içine çekmeden kitabı elinden bırakmaz.
11Bir yapıtı öylesine okumalı ve özümlemeli ki, insan bir daha ona dönmeye gerek duymasın.
12Bugün bile kendime sık sık bunu anımsatırım.
13Gece vardiyası sona erince, öteki gemiciler fosur fosur uyumaya koşarken o, elindeki kitabı pruva direğine dayar, bir elinde mum, öteki eliyle sayfaları çevirir.
14Kendisini uykunun derinliklerinden çekip çıkaran çalar saatin sesini duyduğunda, önünde pırıl pırıl 19 saatlik bir çalışma zamanı olduğunu düşünerek, ok gibi yatağından fırlar.
15Kolunu oturduğu sıranın arkalığına dayadıkça yanıp kavruluyordur.
16Ahmet Mithat Efendi, yakalık takmadığı için, ceketinin yakası kirlenmesin diye ensesi ile ceketi arasına ikiye katlanmış büyük beyaz bir mendil yerleştirir.
17Yarım saatini bile boş geçirmez.
18O, kitapları zaman tüneli içinde sıraya dizerek okur.
19Kimi zamanlar da güncel yazının berisinde kalmamak için yeni yayınlara el atar.

 

CEVAPLAR 
1.ETKİNLİK
A
şağıdaki cümlelerde bulunan zarf tamlayıcılarının altını çiziniz.

1On bin kuruş aylık aldığı zamanlar bile yokluktan kurtulamamıştır.
2Aylığını alıp eve gidinceye değin, yarısını yolda çaldırır.
3Ziya Paşa Tahrib-i Harabata bir göz atar atmaz şunu demiştir: Benim kalemim düşmanlarımın, onun kalemi dostlarının üzerinedir.
4Aramızda uyuşmazlık olduğu görülmesin diye ses çıkarmıyorum.
5Daha ilerdeki günlerde bu uyma işi tek yanlı olarak sürdürülecektir.
6Herkes ulusun geleceğini sağlamak için bu özveriyi üstlendi.
7Konuşmaları, bu düşünceleri göz önünde tutarak sürdürün.
8Romain Rolland, 22 Eylül 1914 Cumartesi günü, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak günlüğüne şunları yazar.
9RoBand’ın bu sözleri insan öfkesinin, insan hıncının nereye kadar uzandığını açıkça gösterir.
10Azteklerin, Mayaların ülkesinde insan yaşamına pek kulak asılmaz.
11Bir Aztek imparatoru, bir defasında yirmi bin kişiyi toptan kurban etmiştir.
12Bunların son yıllarını büyük mutluluklar içinde geçirmelerine de çok dikkat edilir.
13O güne değin atlı asker görmemiş olan yerliler, at üzerinde, ellerinde ölüm saçan arkebüzlerle İspanyolları görünce atla biniciyi tek yaratık sanacak kadar ıspanaklaşmışlar ve tabana kuvvet kaçmışlardır.
14Her şey o öldürme yeteneğini arttıran tozla olmuştur.
15Montezuma da baruta karşı elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anlamış.
16Kuşu yakalayan köylü onu doğruca imparatora götürmüş, sigortası zaten atmış olan Montezuma da kartalın tepesindeki aynaya bakar bakmaz, orada gökyüzü yıldızlarını görmüş, ve de gazal yaprağı gibi titremeye başlamıştır.
17Çocuklarım ben sizi nasıl saklayayım?
18Meksika imparatoru bütün testileri kırdıktan sonra sarayının kapısını İspanyollara açar.
19Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam, paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.

                                                                                

2.ETKİNLİK
A
şağıdaki cümlelerde bulunan zarf tamlayıcılarının altını çiziniz.

1Siular, Navaholar, Kiovalar, Hunkpapalar, Modoklar, Arapaholar, Ponkalar, Uteler, Delik burunlular ve daha yüzlerce Kızılderili oymağı, çimenlerin köklerine değin altın arayan insanların ölüm aşını yiyerek, ya bütün bütüne ortadan silinmişler ya da mostralık kalmışlardır.
2Onlara acıdığımız için dileklerini geri çevirmedik.
3Biz onların dostça geldiğini sandığımızdan hiç korkmadık.
4İnsanoğlu, yüreğinin isteğini yerine getirmek neler yapmaz ki!
5Okumayı seven kişi, bir kitabı bitirdi mi bir başkasının üzerine atılmadan duramaz.
6Kimileri de birini bitirmeden ötekine başlar ya da birini okurken, ona ara vererek bir başkasını mideye indirir.
7O, gece yarıları bile, dışarda fırtına ortalığı kasıp kavursa, her şeyi ayağa kaldırsa da okumasına ara vermez.
8Onların her türlü çılgınlıklarını da gülücüklerle karşılar.
9Bir kez, 1939 ilkyazında, Artaud’nun, Michaux’un, Kafka’nın tüm kitaplarını arka arkaya okumuş, sonra da haftalarca hasta döşeklerinde yatmıştır.
10Bir kitabın bütün özünü içine çekmeden kitabı elinden bırakmaz.
11Bir yapıtı öylesine okumalı ve özümlemeli ki, insan bir daha ona dönmeye gerek duymasın.
12Bugün bile kendime sık sık bunu anımsatırım.
13Gece vardiyası sona erince, öteki gemiciler fosur fosur uyumaya koşarken o, elindeki kitabı pruva direğine dayar, bir elinde mum, öteki eliyle sayfaları çevirir.
14Kendisini uykunun derinliklerinden çekip çıkaran çalar saatin sesini duyduğunda, önünde pırıl pırıl 19 saatlik bir çalışma zamanı olduğunu düşünerek, ok gibi yatağından fırlar.
15Kolunu oturduğu sıranın arkalığına dayadıkça yanıp kavruluyordur.
16Ahmet Mithat Efendi, yakalık takmadığı için, ceketinin yakası kirlenmesin diye ensesi ile ceketi arasına ikiye katlanmış büyük beyaz bir mendil yerleştirir.
17Yarım saatini bile boş geçirmez.
18O, kitapları zaman tüneli içinde sıraya dizerek okur.
19Kimi zamanlar da güncel yazının berisinde kalmamak için yeni yayınlara el atar.

cumlenin ogeleri etkinlikleri 19 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap