Çalışma Kitapçıkları

Cümlede Vurgu Etkinlikleri 2

CÜMLEDE VURGU ETKİNLİKLERİ 2
1. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan ögelerin altını çiziniz ve cümlenin karşısına hangi öge olduğunu belirtiniz.

1Nageire adım taşıyan ikinci tür düzenleme, bitkiye göre değişen bir çalışma gerektirir. 
2Moribana adındaki üçüncü düzenleme daha çok bronz, porselen, ya da lakeden yapılmış alçak ve çok geniş kaplarda gerçekleştirilir. 
3Japonya’da çok ucuza çiçek düzenlemesini öğreten ustalar da vardır. 
4Uyuma büyük bir önem vermeyi unutmaz. 
5Bahçelerin tek bitkisi, ağlayan kiraz ağaçlarıdır. 
6Muso’nun burada yaptığı bir yenilik gölcüğün kıyısına keşiş kulübeleri dizmesi, kulübelerin çevresini de renk renk çiçekler, söğütler, bambular, kirazlar ve

çamlarla bezemiş olmasıdır.

 
7Blok apartmanlar, gökdelenler, fabrikalar, bentler, köprüler, yollar doğanın yeşilini ortadan kaldıracaktır sonunda. 
8İkinci Dünya Savaşından sonra Japonya kentlerinin doğa ile hemen hemen hiçbir alışverişi kalmayacaktır. 
9Savaş Japonya’da her şeyi değişikliğe uğratmıştır. 
10İtalyan Rönesans ressamlarından Taddeo Bartoli’nin dediği gibi en soylu renk altın sarısı değil midir? 
11Bartoli onu tuvaline çalmaktan başka bir şey düşünmezken, bugünün insanları onu evlerine, fabrikalarına, otomobillerine, iç çamaşırlarına ve yüzlerine sürmektedirler. 
12“İnsanın en iyi dostu, ölmüş olan dostudur.” der Gabriel Garcia Marquez, Yüzyıllık Yalnızlık’ta. 
13Ahmet Refik Samur Devri adındaki o güzelim kitabında onun yediği naneleri çok alengirli bir biçimde anlatır. 
14Ödağacının da yirmi kilodan az olmamasına pek dikkat edilirmiş. 
15Böyleleri, gönlü karaları, gönlü bol sandıkları gibi üçkâğıtçıları da can dostu bellerler. 
16Bu gibiler kendilerine sevgi ve bağlılık üfürükleri savururlarsa da bunu kendi çıkarları için yaparlar. 
17Top lahana gibi kat kat acılarla kaynaşan dünyanın çektikleri onları ilgilendirmez. 
18Para babalarının dostu vardır; cebi deliklerin, atletlerin, adem babaların, ölüp ölüp dirilenlerin, kapı baca açık yatanların, yüreğine ateş düşenlerin, canını dişine takanların, yüzüstü bırakılanların, meydan dayağı yiyenlerin, bastıbacakların dostu yoktur. 

 

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan ögelerin altını çiziniz ve cümlenin karşısına hangi öge olduğunu belirtiniz.

1Dünyada gerçek dost diyebileceğimiz kişiler de vardır. 
2Bizim o pırıl pırıl Ziya Osman’ımız ise Cahit Sıtkı’nın dostudur. 
3Bunlar iki elin on parmağını biraz aşacak bir azlıktadır. 
4Dostlar arasında zamanla beliren görüş ayrılıkları, yaşam a biçimleri de onları birbirlerine yabancılaştırır. 
5Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. 
6Gittikçe artıyor yalnızlığımız. 
7Kimi eş, dost da yabancıların, kendilerinden fersahlarca ötede duranların nimetlere konmalarına, mutluluklardan pay almalarına ses çıkarmazlar. 
8Yakınlarından biri yağlı bir kuyruk ele geçirdi mi tepinirler. 
9Lokmasını ağzından almak için türlü hokkabazlıklara başvururlar. 
10Kendinden başka kimseye bel bağlamazsan sonunda düş kırıklığına uğramazsın. 
11Amaç, ozanlığını ayaklar altına almaktır. 
12İnsanoğlunun en vazgeçilmez dostlarıdır kitaplar. 
13Hepsi benim en iyi dostlarımdır. 
14Yalnızlığımı unutturmuşlar kimi zaman. 
15Benim aklımın erdiği, insanların dillerine düdük olan, üç öğün çorbalarının içine bile ayak sokan dostluğun, fırıldak sarısı ile dalavere fıstıkisi arasında bir rengi vardır. 
16Budur Montaigne geleneğine bağlı denemecinin yaptığı iş. 
17Denemelerin bir özelliği güler yüzlü olmalarıdır. 
18İnce alaya Bertrand Russel’in, Aldous Huxley’in, Georgc OrweU’in, Sartre’ın denemelerinde sık sık rastlarsınız. 
19Alayın, sarakanın en incesi İtalyan denemecilerinden Papini’de bulunur. 
20Papini denemecilerin içtenliğini alaya almakla başlar işe. 
21O, içtenliğin insanları katlanılmaz hale getirdiği düşüncesindedir. 
22Öğretecekleri şeyin belleklerde daha iyi kalması için alaya el atarlar. 
23Denemede öğretici olmak yetmez. 

 

CEVAPLAR
1. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan ögelerin altını çiziniz ve cümlenin karşısına hangi öge olduğunu belirtiniz.

1Nageire adım taşıyan ikinci tür düzenleme, bitkiye göre değişen bir çalışma gerektirir.Özne
2Moribana adındaki üçüncü düzenleme daha çok bronz, porselen, ya da lakeden yapılmış alçak ve çok geniş kaplarda gerçekleştirilir.Yer tamlayıcısı
3Japonya’da çok ucuza çiçek düzenlemesini öğreten ustalar da vardır.Özne
4Uyuma büyük bir önem vermeyi unutmaz.Belirtili nesne
5Bahçelerin tek bitkisi, ağlayan kiraz ağaçlarıdır.Özne
6Muso’nun burada yaptığı bir yenilik gölcüğün kıyısına keşiş kulübeleri dizmesi, kulübelerin çevresini de renk renk çiçekler, söğütler, bambular, kirazlar ve

çamlarla bezemiş olmasıdır.

Yüklem
7Blok apartmanlar, gökdelenler, fabrikalar, bentler, köprüler, yollar doğanın yeşilini ortadan kaldıracaktır sonunda.Belirtili nesne
8İkinci Dünya Savaşından sonra Japonya kentlerinin doğa ile hemen hemen hiçbir alışverişi kalmayacaktır.Özne
9Savaş Japonya’da her şeyi değişikliğe uğratmıştır.Yer tamlayıcısı
10İtalyan Rönesans ressamlarından Taddeo Bartoli’nin dediği gibi en soylu renk altın sarısı değil midir?Yüklem
11Bartoli onu tuvaline çalmaktan başka bir şey düşünmezken, bugünün insanları onu evlerine, fabrikalarına, otomobillerine, iç çamaşırlarına ve yüzlerine sürmektedirler.Yer tamlayıcısı
12İnsanın en iyi dostu, ölmüş olan dostudur.” der Gabriel Garcia Marquez, Yüzyıllık Yalnızlık’ta.Belirtisiz nesne
13Ahmet Refik Samur Devri adındaki o güzelim kitabında onun yediği naneleri çok alengirli bir biçimde anlatır.Zarf tamlayıcısı
14Ödağacının da yirmi kilodan az olmamasına pek dikkat edilirmiş.Zarf tamlayıcısı
15Böyleleri, gönlü karaları, gönlü bol sandıkları gibi üçkâğıtçıları da can dostu bellerler.Belirtisiz nesne
16Bu gibiler kendilerine sevgi ve bağlılık üfürükleri savururlarsa da bunu kendi çıkarları için yaparlar.Zarf tamlayıcısı
17Top lahana gibi kat kat acılarla kaynaşan dünyanın çektikleri onları ilgilendirmez.Belirtili nesne
18Para babalarının dostu vardır; cebi deliklerin, atletlerin, adem babaların, ölüp ölüp dirilenlerin, kapı baca açık yatanların, yüreğine ateş düşenlerin, canını dişine takanların, yüzüstü bırakılanların, meydan dayağı yiyenlerin, bastıbacakların dostu yoktur.Özne

 

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan ögelerin altını çiziniz ve cümlenin karşısına hangi öge olduğunu belirtiniz.

1Dünyada gerçek dost diyebileceğimiz kişiler de vardır.Yüklem
2Bizim o pırıl pırıl Ziya Osman’ımız ise Cahit Sıtkının dostudur.Yüklem
3Bunlar iki elin on parmağını biraz aşacak bir azlıktadır.Yüklem
4Dostlar arasında zamanla beliren görüş ayrılıkları, yaşam a biçimleri de onları birbirlerine yabancılaştırır.Yer tamlayıcısı
5Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir.Zarf tamlayıcısı
6Gittikçe artıyor yalnızlığımız.Zarf tamlayıcısı
7Kimi eş, dost da yabancıların, kendilerinden fersahlarca ötede duranların nimetlere konmalarına, mutluluklardan pay almalarına ses çıkarmazlar.Özne
8Yakınlarından biri yağlı bir kuyruk ele geçirdi mi tepinirler.Zarf tamlayıcısı
9Lokmasını ağzından almak için türlü hokkabazlıklara başvururlar.Yer tamlayıcısı
10Kendinden başka kimseye bel bağlamazsan sonunda düş kırıklığına uğramazsın.Zarf tamlayıcısı
11Amaç, ozanlığını ayaklar altına almaktır.Yüklem
12İnsanoğlunun en vazgeçilmez dostlarıdır kitaplar.Yüklem
13Hepsi benim en iyi dostlarımdır.Yüklem
14Yalnızlığımı unutturmuşlar kimi zaman.Belirtili nesne
15Benim aklımın erdiği, insanların dillerine düdük olan, üç öğün çorbalarının içine bile ayak sokan dostluğun, fırıldak sarısı ile dalavere fıstıkisi arasında bir rengi vardır.Yüklem
16Budur Montaigne geleneğine bağlı denemecinin yaptığı iş.Yüklem
17Denemelerin bir özelliği güler yüzlü olmalarıdır.Yüklem
18İnce alaya Bertrand Russel’in, Aldous Huxley’in, Georgc OrweU’in, Sartre’ın denemelerinde sık sık rastlarsınız.Zarf tamlayıcısı
19Alayın, sarakanın en incesi İtalyan denemecilerinden Papini’de bulunur.Yer tamlayıcısı
20Papini denemecilerin içtenliğini alaya almakla başlar işe.Zarf tamlayıcısı
21O, içtenliğin insanları katlanılmaz hale getirdiği düşüncesindedir.Yüklem
22Öğretecekleri şeyin belleklerde daha iyi kalması için alaya el atarlar.Yer tamlayıcısı
23Denemede öğretici olmak yetmez.Özne

cumlede vurgu etkinlikleri 2 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap