Testler

Cümlenin Ögeleri Test 10-8.Sınıf Türkçe

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 10 (8.SINIF TÜRKÇE)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır?
A) Sizin de hakkımda aynı şekilde düşünmenizi istemem.

B) Niçin diğerlerinin farkına bile varmadıkları bir nokta bana bu kadar ehemmiyetli görünüyor?
C) Tabii olmayan şeylere karşı her zaman çekingen davranırım.
D) Bunu, ileride dostluğumuzu sarsabilecek şeylere mâni olmak için yaptığınızı düşünerek memnun oluyorum.  

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmamıştır?
A) Daha o tarihlerde, 1950’li yıllarda, ülke yokluk içindeydi.
B) Deri ceketli bayan, halam olur kendisi, uzun zamandır bekliyordu.
C) Kenan’ın memleketine, Amasya’ya, üç kez gittik.
D) Kapana kısılan adamı, Cengiz’i, kim kurtaracak?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan öge yanlış gösterilmiştir?
A) Hayattaki tecrübelerinizin sizi böyle uzun bir açıklama yapmaya sevk ettiğini görüyorsunuz. (belirtili nesne)

B) Buna rağmen içimde garip bir durgunluk vardı. (özne)
C) Benim bu sözlerimi kesmeden, beni fikrimden çevirmeye, ikna etmeye, yani yola getirmeye kalkmadan dinleyen ilk insan sizsiniz. (zarf tamlayıcısı)
D) Hiçbir insandan, bana verdiğinden fazla bir şey istemeye alışmamıştım. (yer tamlayıcısı)

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime veya kelime grubu, cümlenin farklı bir ögesidir?
A) Başımdan geçmiş maceralarım yok.

B) Benim memleketim dünyanın en güzel yerlerinden biridir.
C) On on beş asırlık zeytin ağaçlarının altında yatarken bir zamanlar bunların mahsulünü toplayan insanları düşünürdüm.
D) Bunlar benim çocukluğumun arkadaşları, hayallerimin konusuydu.

5. Gözleri, kararsız ve ürkek, üzerimde dolaşıyordu.
Yukarıdaki cümleyle öge dizilişi bakımından aynı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözleri bunun aksine olarak düşünceli ve araştırıcıydı.
B) Orkestra, gürültüsünü büsbütün artırmıştı.
C) Uzun boylu, sarışın, ağzının hizasına kadar favorili bir genç uzaktan işaretler ederek bizim masamıza geldi.
D) Ona yalan söylememek, hiçbir şeyi değiştirmemek için çok gayret ediyorum.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi tek ögelidir?
A) Ay sonlarında parasız kalan arkadaşlarınızdan mı?
B) Karanlık merdivenli pansiyon şirindi.
C) Koridorları dolduran bütün kokular hoştu.
D) Bu fikir yakınlığı, her noktada aynı şekilde düşünmenin neticesiydi.

7. “Şimdiye kadar kendime söylemekten çekindiğim taraflarım, hiç bana haber vermeden, saklandıkları yerlerden çıkıyordu.”
Yukarıdaki cümlenin ögelerine ayrılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) özne-yer tamlayıcısı-zarf tamlayıcısı-yüklem
B) özne-zarf tamlayıcısı-yer tamlayıcısı-yüklem
C) zarf tamlayıcısı-özne-zarf tamlayıcısı-yüklem
D) zarf tamlayıcısı-nesne-zarf tamlayıcısı-yüklem

8. “Hatıralar ve uzun zaman zapt edilmiş hisler, daima susturulmuş heyecanlar bir sel gibi, gitgide büyüyerek kabararak, hızlanarak dışarı akıyordu.”
Yukarıdaki cümlenin ögelerine ayrılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) belirtisiz nesne-zarf tamlayıcısı-yer tamlayıcısı-yüklem
B) özne-zarf tamlayıcısı-zarf tamlayıcısı-yüklem
C) özne-belirtisiz nesne-zarf tamlayıcısı-yüklem
D) belirtisiz nesne-zarf tamlayıcısı-zarf tamlayıcısı-yüklem

9. “Onun nasıl bir dikkatle beni dinlediğini, gözlerini nasıl, söz haline getiremediğim taraflarımı da anlamak ister gibi yüzümde gezdirdiğini gördükçe açılıyordum.”
Yukarıdaki cümlenin zarf tamlayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ister gibi
B) yüzümde gezdirdiğini gördükçe
C) dikkatle
D) onun nasıl bir dikkatle beni dinlediğini, gözlerini nasıl, söz haline getiremediğim taraflarımı da anlamak ister gibi yüzümde gezdirdiğini gördükçe

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ne” sorusunun cevabı ötekilerden farklı bir ögedir?
A) Bu anda neler duyduğumu ona söyleyecek bir kelime bulamadım.
B) Bu yaptıklarında onun da birtakım sebepleri vardı.
C) Karşısındakinin her kanaatini doğru bulup benimsemek için sebep aramak, bir çeşit ruh yakınlığı belirtisi değil miydi?
D) Tabloların kıymeti konuşuluyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nereye” sorusunun cevabı ötekilerden farklı bir ögedir?
A) Nihayet saat sekize doğru dışarı çıktık.

B) Yaşlı bir adam girdi binadan içeri.
C) Geriye senden neler kaldı?
D) İleri gitme, duvara çarpacağız.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-den” ekini alan sözcük, yer tamlayıcısı olarak kullanılmamıştır?
A) Çaresizlikten gözleri yaşardı.

B) Gece saat onda buradan çıktı.
C) Ona güç geldiği için opera ziyaretlerinden vazgeçtik.
D) Kimseden de böyle yapmasını bekleyemez.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Onu dışarıdan birdenbire gelen bir şey zannetmek / doğru değildir.

B) Ne kendi sözlerimin, ne de onun fikirlerinin yüzde yüz isabetli olmadığını / seziyordum.
C) Ruhlarımızın böyle en saklı köşelerini / ortaya dökmekten ve üzerinde münakaşa etmekten / çekinmiyorduk.
D) Bunların ne olduğunu / biz / doğru dürüst / bilmiyorduk.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Araya on iki seneden fazla bir zaman girdikten sonra, o günkü halimi gözümün önüne getiriyorum.

B) Bütün bu karışık hisler, ışığa çıkmaktan korkar gibi, ruhlarımızın en saklı köşelerinde duruyordu.
C) Tatili geçirmek için İzmir civarındaki uzak akrabalarından birine gitmişti.
D) Harp sonu senelerinin dizginsiz coşkunluğu burada bütün çıplaklığıyla görülüyordu.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmamıştır?
A) Biz; hep eskisi gibi birbirini arayan, isteyen, birbirinin huzurundan her zaman daha memnun ve zengin olarak dönen iki candan arkadaştık.
B) Cılız vücutları, kemikleri çıkmış yüzleri ve bir asabi hastalığa uğramış gibi parlayan gözleri, ölçüsüz bir neşe içindeydi.
C) Senenin diğer günlerinden ne farkı var?
D) Kendini herkesin akıllısı veya duygulusu yerine koymak istemiyor.

16. I. Bu siyah ve dalgın gözlerde ara sıra, anlayamadığım bir şey parlıyor.
II. Gözlerinden tekrar o parıltı geçti.
III. Bana bir müddet daha dikkatle baktıktan sonra dudağını ısırdı.
IV. Sesimi duyunca başını çevirdi.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri, ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönünden aynıdır?
A) I. ve II.

B) I. ve IV
C) II. ve III.
D) III. ve IV.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne açıklayıcıyla birlikte kullanılmıştır?
A) Karşıdaki markette, Barış’ta, zencefil bulamadım.

B) Özlediği insanı, halasını, ziyarete gitti.
C) Çocukluğumda, 1980’li yıllarda, çelik çomak oynardık.
D) Ninesi, Melahat Hanım, uzun yıllar yaşamıştı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden” sorusunun cevabı ötekilerden farklıdır?
A) Gülmekten gözünden yaşlar geliyordu.
B) Sessizlikten kim şikâyet ediyor?
C) İstediği okulu tutturunca sevinçten annesinin boynuna atladı.
D) Şu çocukların yaptığına sinirlendiğinden tansiyonu yükseldi.

19. Babası, iki kolunu başının hizasında yan yana getirerek, kapının hemen önündeki ağaçlardan birine dayanmıştı.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Özne

B) Zarf tamlayıcısı
C) Yer tamlayıcısı
D) Belirtili nesne

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi özne-nesne-yüklem biçimindedir?
A) Eski, fakat oldukça iyi muhafaza edilmiş mobilyalar ve güzel bir meşe karyola sahibini arıyor.
B) Yandan vuran elektrik ışığı kirpiklerinin gölgesini burnunun üst tarafına düşürüyordu.
C) Kararmış yüzlü evler, parke kaldırımlar göründü.
D) Soluk yüzünü, o zamana kadar hiç görmediğim bir pembelik kapladı.

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.C, 4.C, 5.C, 6.A, 7.B, 8.B, 9.D, 10.A, 11.C, 12.A, 13. C, 14.A, 15.D, 16.D, 17.B, 18.B, 19.D, 20.A

cumlenin ogeleri test 10 8.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap