Testler

Cümlenin Ögeleri Test 9-8.Sınıf Türkçe

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 9 (8.SINIF TÜRKÇE)

 1. İnternetin gençleri cezbetmesinin sebebi; 7/24 ulaşılabilir olma imkânı, sürükleyici olması, gençlerin hareketlerini onaylayıcı olması, ucuz ve ödüllendirici konumda olmasıdır.
  Yukarıdaki cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) olmasıdır
  B) konumda olmasıdır
  C) ucuz ve ödüllendirici konumda olmasıdır
  D) 7/24 ulaşılabilir olma imkânı, sürükleyici olması, gençlerin hareketlerini onaylayıcı olması, ucuz ve ödüllendirici konumda olmasıdır.
 2. “Erkek beyni sonuç odaklı çalışır kadın beyni ise paylaşarak rahatlamayı önemser.” cümlesindeki altı çizili sözcük cümlenin hangi ögesidir?
  A) Özne
  B) Yer tamlayıcısı
  C) Zarf tamlayıcısı
  D) Nesne
 3. “Günümüzde insanlık tarihinde çoğalmadığı kadar benmerkezciliğin arttığını kaydetti.”
  Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) “Günümüzde” sözcüğü cümlede zarf tamlayıcısıdır.
  B) Cümlede gizli özne kullanılmıştır.
  C) “günümüzde insanlık tarihinde çoğalmadığı kadar benmerkezciliğin arttığını” söz öbeği belirtili nesnedir.
  D) Cümlede yer tamlayıcısı kullanılmıştır.
 4. (I) Gözlerimi kaldırınca hayret içinde kaldım. (II) Karşımdakinin yüzünde de müthiş bir şaşkınlık, hatta bir utanma vardı.
  (III) Boynundan yanaklarına doğru bir kırmızılık yayılıyordu.
  (IV) Çocuk, bana bakmaktan çekiniyordu.
  Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi çekimli fiil değildir?
  A) I B) II C) III                D) IV
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır?
  A) Aklımdan derhal bir soru geçti.

  B) Çok manasız kaprislerim, birbirine uymaz saatlerim vardır.
  C) Gözlerini kâh yere, kâh gökyüzüne dikerek elleriyle işaretler yaparak konuşuyordu.
  D) Benim Berlin’de kendime mahsus gezinti yerlerim vardır.
 6. Aşağıdakilerin hangisinde özne, sıfat tamlaması değildir?
  A) Deminden beri birkaç defa ifade değiştiren çehresi tekrar o tatlı, dost halini aldı.

  B) Bana nedense özür diliyormuş hissini veren yumuşak bir sesle ikinci defa iyi geceler temenni etti.
  C) Sesinde kahkahalarını zor zapt ediyormuş gibi bir eda vardı.
  D) Şimdi sokak fenerinin vurduğu yüzü gayet iyi görünüyordu.
 7. “Beni memnun edip etmediğini o anda tayin edemediğim bir ihtimal var mıydı?” cümlesinin öge sıralanışıyla aynı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bu histen çok daha kuvvetli bir yıkılma, bir şaşkınlık, hatta bir bulantı duydu.

  B) Onun çocukluk hâli, gözlerinin önündeydi.
  C) Zapt etmeme imkân olmayan kesik ve sessiz kahkahalar atıyordu.
  D) Bu hisler şimdiye kadar asla hata etmemişlerdi.
 8. Arkamdan güleceğini, saflığımla, cesaretsizliğimle alay edeceğini düşünmek; bütün insanlara büsbütün arkamı dönmemi, herkesten ümidimi keserek tamamen kendi içime kapanmamı gerektirecek kadar ağır sonuçlar doğurabilirdi.
  Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) özne/yüklem

  B) nesne/zarf tümleci/yüklem
  C) özne/nesne/yüklem
  D) nesne/dolaylı tümleç/yüklem
 9. “İçimde ona karşı tarifi imkânsız bir şefkat vardı.”
  Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Belirtisiz nesne
  B) Özne
  C) Yer tamlayıcısı
  D) Zarf tamlayıcısı
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler “özne, yüklem” şeklinde sıralanmıştır?
  A) Bütün dikkatini, bütün varlığını bir noktaya biriktirerek her tarafta bu insanı araştıran bu adam kimdi?

  B) Artık Meryem, yaşamak için kendisine kayıtsız ve şartsız muhtaç olduğum bir insandı.
  C) Bütün çekingenliklerim o anda yok olmuştu.
  D) Göz kapaklarımın ince mavi damarları belli iyice belli oluyordu.

 

 

 1. “Zaman zaman; beni saran hüzünlerin, hayat bıkkınlığının bir ruhi hastalık alameti olmasından korkardım.”
  Yukarıdaki cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Zarf tamlayıcısı

  B) Yer tamlayıcısı
  C) Yüklem
  D) Belirtili nesne
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “özne, yüklem” şeklinde sıralanmamıştır?
  A) Pencerelerin arkasında kimse bulunup bulunmadığı görünmüyordu.
  B) Ona söyleyecek ne kadar çok şeylerim vardı.

  C) Siyah ve gür kirpikleri hafifçe titriyordu.
  D) Beni de hayrete düşüren cesareti büyülemişti.
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, sıfat tamlamasıdır?
  A) Bizde böyle şeyler yoktur.

  B) O, yıllardır aynı fikirdedir.
  C) İki tarafımız ilerlemiş olan mevsime rağmen yapraklarını dökmeyen bir sürü ağaçlarla çevriliydi.
  D) Burada hava, senenin ancak yüz gününde hava açık ve güneşli, iki yüz altmış beş gününde kapalıdır.
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır?
  A) Buraya her gelişimde içim derin bir hüzünle doluyor.

  B) Belki asırlarca evvel bu ağaçlarla, bu garip çiçeklerle aynı yerlerde yaşamış olan ecdadımı hatırlıyorum.
  C) Arabanın bütün parçaları sökülmüştü.
  D) Doğrusu beni de pek alakadar etmiyor.
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı isim tamlamasıdır?
  A) Hakiki hayatım benim için can sıkıcı bir rüyadan başka bir şey değildir.

  B) Zaten bu işi burada annemin yüzünden yapıyorum.
  C) Paltolarımıza biriken yağmur damlalarını silktik.
  D) Islak kumlar ayaklarımızın altında gıcırdıyordu.

  

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli bir eylem değildir?
  A) O zaman kendi istediğimi değil, benden istenileni yapmaya mecbur olacağım.

  B) Onun niçin böyle davrandığı kesindi.
  C) İstemediği, hoşlanmadığı insanlar arasında yaşamaya, onlara zorla gülmeye mecbur olduğu için böyle derin bir endişeye kapılıyordu.
  D) Bir aralık sokağın ortasında durdu.
 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tek ögelidir?
  A) Dünyada ciddiye aldığım tek iş budur.

  B) Ara sıra yüzüme ilişen gözlerinde dalgın bir hal ve gülümseyişinde beni ürküten bir yabancılık vardı.
  C) Tahammül edemediğim bir şey, kadının erkek karşısında her zaman pasif kalmaya mecbur oluşudur.
  D) Demir parmaklıklı büyük bir bahçenin önündeydik.
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi “nesne, yüklem” şeklinde dizilmemiştir?
  A) Onun yapamadığını söylediği şeyle beni deminden beri üzen şeyin aynı olduğunu hissediyor.

  B) Dün akşamki sözlerini öne sürdüm.
  C) “Sizden herhangi bir şey istemekten beni menetmiştiniz!” dedi.
  D) Bu garip ağaçlar hasretini çektiğim uzak memleketleri hatırlatır.
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek özne kullanılmamıştır?
  A) Şehrin garp taraflarında büyücek bir lokantaya girdik.

  B) Kenardaki masaya bir sucuklu pizza söylendi.
  C) Karşımdakinin durgunluğu bana da geçmişti.
  D) Herhangi bir şey yapmış olmak için gözlerini etraftaki masalarda gezdirdi.
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı birden “neyden, neye” kullanılmıştır?
  A) Önündeki muzlu sütten birkaç yudum içti ve birdenbire bana dönüp gözlerimin içine baktı.

  B) Bir sedef kadar donuk beyaz yüzünden ara sıra belli belirsiz ürpermeler geçiyordu.
  C) Onun hakkında son bir hüküm vermekten korkuyor ve bunda isabetli olamayacağımı seziyordum.
  D) Hiçbir insandan, bana verdiğinden fazla bir şey istemeye alışmamıştım.

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.C, 4.B, 5.C, 6.B, 7.B, 8.C, 9.A, 10.A, 11.D, 12.C, 13.B, 14.C, 15.D, 16.B, 17.D, 18.A, 19.B, 20.A

 

cumlenin ogeleri test 9 8.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap