Testler

Cümlenin Ögeleri Test 11 (8.Sınıf Türkçe)

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ

1.Kuzey Ege’nin en verimli su altı zenginliklerine sahip olan Gökçeada, gerek yöre balıkçıları gerekse dışarıdan gelen balıkçılar için önemli bir geçim kaynağıdır.

Yukarıdaki cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gökçeada
B) Yöre balıkçıları
C) Dışarıdan gelen balıkçılar
D) Kuzey Ege’nin en verimli su altı zenginliklerine sahip olan Gökçeada

2. Atatürk, denizi pek sevdiği ve eskiden kalma yatla bir iki tehlike atlattığı için hükümet, ona Savarona’yı almıştı.
Bu cümlenin yüklemine aşağıdaki sorulardan hangisi sorulursa cevap alınamaz?
A) Nasıl
B) Niçin
C) Neyi
D) Kime

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin cevabı, ne nesne ne de yüklemdir?

A) -Bu köyde daha çok ne yetişir?
-Şeker pancarı
B) -Bu güzel kitaplar kimin?
-Türkçe öğretmenimin
C) -Siz İstanbul’un hangi semtini seversiniz?
-Kasımpaşa’yı
D) -Sınıfta şu an kaç öğrenci var?
– On sekiz öğrenci.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek özne de sözde özne de kullanılmamıştır?

A) Sevgi, ders sırasında müdür odasına çağrıldı.
B) Hafta sonları balık tutulmaya gidilirdi.
C) Selim arkadaşlarını görünce çok sevindi.
D) Baharla birlikte bütün canlılar yeniden dirildi.

5.Her akşam hançerleriyle beni kalpten yaralar İçime karanlığı dolduran mağaralar.

Yukarıdaki dizelerde özne aşağıdakilerden hangisidir?
A) O
B) Mağaralar
C) Ben
D) İçime karanlığı dolduran mağaralar

6. “Yunus Emre, yeni vatan coğrafyasının topraktan yükselen bütün güzel seslerini Türk halk diliyle birleştirmiştir.” cümlesindeki belirtili nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) seslerini
B) bütün güzel seslerini
C) topraktan yükselen bütün güzel seslerini
D) yeni vatan coğrafyasının topraktan yükselen bütün güzel seslerini

7. “Hiçbir zaman tehlikeye düşmemiş biri cesaretten bahsedemez.” cümlesinin ögeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Zarf tümleci, özne, yer tamlayıcısı, yüklem
B) Yer tamlayıcısı, özne, yüklem
C) Özne, yer tamlayıcısı, yüklem
D) Nesne, özne, yer tamlayıcısı, yüklem

8. “Bahar gelince köşkün büyük bahçesinde güller, karanfiller, nergisler açardı.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Özne, zarf tümleci, yer tamlayıcısı, nesne, yüklem
B) Zarf tümleci, yer talmayıcısı, özne, yüklem
C) Özne, yer tamlayıcısı, nesne, yüklem
D) Zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı, nesne, yüklem

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmamıştır?

A) Erdem / alışkanlık hâline gelince / saadet / doğar. (özne/zarf tamlayıcısı/nesne / yüklem)
B) İyi dostluklar / temiz hesaplarla kurulur. (özne/zarf tamlayıcısı/yüklem)
C) En verimli yağmur / alın teridir. (belirtili nesne / yüklem)
D) Savaşta / dövüşenlerden / çok kaçanlar / ölür. (zarf tamlaycısı / yer tamlayıcısı / özne / yüklem)

10. “Kültür politikamızın temel taşı bilgisizliğin ortadan kaldırılmasıdır.” cümlesi ile öge ve ögelerinin dizilişi bakımından özdeş bir cümle aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) En önemli işlerimiz kültür işleridir.
B) Kültürsüz bir toplum yaşamdan ümidini kesmelidir.
C) Kültür ve medeniyet, milliyetlerin gelişmesinde etkili olmuştur.
D) Dünyada kültürsüzlük kadar feci bir şey var mıdır?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yaşamın mantığı / değişti. (özne / yüklem)
B) Horoz / ölür, / gözü /çöplükte /kalır.(özne / yüklem / nesne / yer tamlayıcısı / yüklem)
C) Bu tuzağı / yoluma / kim / kurdu? (nesne / yer tamlayıcısı / özne / yüklem)
D) Tek, / her zaman / tektir. (özne / zarf tamlayıcısı / yüklem)

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde özne de yüklem de isim tamlamasıdır?

A) Anne kalbi merhamet kaynağıdır.
B) Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
C) Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir.
D) Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü.

13. “Kırlar ve bahçeler küçüle küçüle şehrin dışındaki çiçek seralarına dönüşmüştür.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Nesne-yer tamlayıcısı-özne-yüklem
B) Özne-zarf tamlayıcısı-yer tamlayıcısı-yüklem
C) Nesne-zarf tamlayıcısı-yer tamlayıcısı-yüklem
D) Özne-yer tamlayıcısı-yüklem

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu zaman kavramı üzerindedir?
A) Filmi yazın sinemadan babam seyretmiş.
B) Bütün bu işlerden herhangi bir sonuç elde edemedik.
C) Bu virüsten ölenlerin sayısı geçen her gün artıyor.
D) Şalgamı nereye koydunuz çocuklar?

15. “Akşam güneşi yağmurlu bir günün birikintilerine vururken oturduğum çay ocağının radyosundan türküler dinliyorum.” cümlesinin ögeleri hangi seçenekte verilmiştir?
A) Zarf tümleci, yer tamlayıcısı, belirtisiz nesne, yüklem
B) Özne, zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı, belirtisiz nesne, yüklem
C) Zarf tamlayıcısı, belirtili nesne, yüklem
D) Özne, zarf tamlayıcısı, belirtisiz nesne, yüklem

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden meydana gelmiştir?
A) Okul takımımız kupayı aldı.
B) Sınıfımız geziye gidecek.
C) En büyük dağımız ülkemizin doğusundadır.
D) Dalgaların yüksekliği balıkçıları korkuttu.

17. “Başlanan bir şeye devam etmek ve onu bitirmek, insan iradesinin başarısıdır.” cümlesinin ögeleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Yer tamlayıcısı, özne, yüklem
B) Yer tamlayıcısı, nesne, yüklem
C) Özne, yüklem
D) Nesne, yüklem

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.C, 4.B, 5.D, 6.D, 7.C, 8.B, 9.B, 10.A, 11.B, 12.A, 13.B, 14.C, 15.A, 16.C, 17.C

cumleninogeleritesti11-8.sinif turkce
Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap