Testler

Cümlenin Ögeleri Test 12 (8.Sınıf Türkçe)

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 12 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelern hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Bir kompozisyonu, bir sanat eserini meydana getirmenin ilk şartı gözlemdir.
B) Bir yazıyı yazmadan önce yeterli bilgiyi edinmek ve çevreyi incelemek gerekir.
C) Varlıkların ayırıcı özelliklerini incelemeye gözlem denir.
D) Gözlerimizde sakatlık yoksa varlıkları ister istemez görürüz.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Kartal / yumuşak pembe tenli avı / pençesinde sıkarak / yükseldi.
B) İlkbahar veda edince / ses / gelmez oldu / bahçelerden.
C) Bitin tükenmeyecek gibi görünen beyazın en ağır yeşili / köyü / bastırmıştı.
D) Kırlardaki rengârenk çiçekler / insanlara / büyük bir huzur ve mutluluk / veriyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı öge vurgulanmıştır?
A) Yemeğini yedikten sonra odasına çıktı.
B) Lütfen bunu benden aldığınızı kimseye söylemeyin.
C) Buranın çalışma düzenini kimse bozamaz.
D) Kimseye haber vermeden evden ayrıldı.

4. “Her an, dünya gemisinin bir yerinde rengârenk çiçekler açar.” cümlesinde altı çizili kısım cümlenin hangi ögesidir?
A) Nesne
B) Özne
C) Yer tamlayıcısı
D) Zarf tamlayıcısı

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vardır?
A) Korkudan aşağı inemedi.
B) Sınavı kazanana dek evinden ayrılmamıştı.
C) Sizin buralar ne kadar güzelmiş!
D) Bir dost kaybetmek kayıpların en büyüğüdür.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne vurgulanmıştır?
A) Kardeşin uyurken yavaş konuşmalısın.
B) Tarlanın sahibi bize bir çuval buğday verecek.
C) Satırı ve bıçaklarının hepsini bileylettim.
D) O tabaktaki pastaların tamamı yendi.

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir yer tamlayıcısı görevindedir?
A) Onu çağırmayın, o bu işten anlamıyor.
B) İnsanımız asırlardır buraları korumuş.
C) Yarın, sen de kararlaştırdğımız yerde olacak mısın?
D) Bu kitabı ona hediye etmişler.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz kullanılmıştır?
A) Ağrı’daki evlerine gitmeyi çok istiyorlardı.
B) Yaşlı adam onu, torununu, az önce eve götürdü.
C) Kalemi, kâğıdı, defteri hazırlayın çocuklar.
D) Bugünlerde markete, pazara, çarşıya ve parka gitmek yasak.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yükleme yönelttiğimiz “neyi” sorusunun cevabı isim tamlamasıdır?
A) Hepimiz okul takımını seyrediyorduk.
B) Misafirler simsiyah üzümleri büyük bir iştahla yiyordu.
C) Komşumuz nihayet iki katlı evini tamir ettiriyordu.
D) Güzel dilimizi çok iyi korumalıyız.

10. Öğrenciler, sınava gelirken sınav giriş kartlarını getirmelidir.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Yer tamlayıcısı

B) Özne
C) Nesne
D) Zarf tamlayıcısı

11. “Evin önündeki bahçede çocuklar oynuyordu.” cümlesinde ögelerin dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer tamlayıcısı-özne-yüklem

B) Yer tamlayıcısı-belirtisiz nesne-yüklem
C) Özne-zarf tamlayıcısı-yüklem
D) Zarf tamlayıcısı-yer tamlayıcısı-özne-yüklem

12. “Kalem, kılıçtan güçlüdür.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Nesne, zarf tamlayıcısı, yüklem

B) Nesne, yer tamlayıcısı, yüklem
C) Özne, Zarf tamlayıcısı, yüklem
D) Özne, yer tamlayıcısı, yüklem

13.”Uykularından uyananlar, odaya girdikleri zaman büyük dolabın keskin ucunun onun göğsüne saplanmış olduğunu gördüler.”
Yukarıdaki altı çizili bölüm, cümlenin hangisi ögesidir?
A) Özne

B) Belirtili nesne
C) Belirtisiz nesne
D) Zarf tamlayıcısı

14. “Ağaçlardaki kuşlar cıvıl cıvıl öterdi.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Nesne, zarf tümleci, yüklem

B) Yer tamlayıcısı, özne, zarf tümleci, yüklem
C) Özne, zarf tümleci, yüklem
D) Yer tamlayıcısı, nesne, zarf tamlayıcısı, yüklem

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler yanlış gösterilmiştir?
A) Bir insanı tanımak istiyorsanız / onu / büyük bir makama / getiriniz. ( zarf tümleci /nesne/yer tamlayıcısı/yüklem)
B) Boş çuval / dik / durmaz. (nesne / zarf tümleci / yüklem)
C) Her seferinde /parçalardan birini tamamlamayı /hedefleyin. (zarf tümleci / nesne / yüklem)
D) Beyniniz / büyük lokmayı yutmak zor olduğu için/ onu / erteliyor. (özne / zarf tümleci / nesne / yüklem)

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne kullanılmamıştır?
A) Eylül ortalarında ovaya ilk yağmur düştü.
B) Bereketli topraklar üstünde mutlu bir yaşama düzeni kurdular.
C) Uçucu, kaçıcı, görünüp kaybolucu bir yeşil parıltı gördüler.
D) Abdullah Bey, bir sandalye istedi.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı kullanılmamıştır?
A) Bilgilerinizi pratiğe dökmenize her zaman olanak sağlar.
B) Genelde bu işlerde her zaman oynatan kazanır.
C) Kumar bir kolay para kazanma hastalığıdır.
D) Mekânın sahibinden ne kadar borç aldın?

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Köyleri; ağaçsız, yeşilliksiz, çırılçıplak bir ovanın ortasındaydı.
B) Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı.
C) Dik yokuştan aşağı doğru iniyorduk.
D) Yeni aldığı matematik kitabını kaybetmiş.

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.A, 3.C, 4.A, 5.B, 6.D, 7.D,8.B, 9.A, 10.A, 11.A, 12.D, 13.B, 14.C, 15.B, 16.A, 17.C, 18.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap