Çalışma Kitapçıkları

Deyimler Çalışma Kitapçığı 3

Aşağıdaki cümlelerde bulunan deyimlerin altını çizerek anlamlarını yazınız.

1.zokayı yutmak                                              a) uzun uzun ve sesle gülmek

2. zülfü yare dokunmak                                  b) hemen seven, gönül veren

3.zembereği boşalmak                                   c) (bir şeye) yapacağından vazgeçmemek

4. yol etmek                                                 d) genişleterek, ayrıntılarıyla

5. uzun uzadıya                                            e) bir kimseyi ya da bir makamı gücendirmek

6.temize çekmek                                         f)solmak

7.tazı gibi                                                   g)fiyat konusunda uysal davranmak

8.taş taş üstünde bırakmamak                     ğ) ne kusurunu gördün

9.tadı damağında kalmak                            h)yeniden yazmak

10. tası tarağı toplamak                              ı) o yere sık sık gitmek

11.yılan hikayesi                                         i) yerle bir etmek

12.şaka götürmemek                                  j)aldatılmak

13.şıpsevdi                                                k)çok sevgi ve özen göstermek

14.suyu mu çıktı                                        l) gitmek üzere hazırlanmak

15.rengi atmak                                         m) bir türlü sonuca bağlanamayan sorun

16. yok pahasına                                       n)önem vermemeye, dikkatsizliğe gelmemek

17. uzun hikaye                                        o) pek zayıf, ince kemikli

18.pabuç bırakmamak                              ö)çok ucuz

19.üçe beşe bakmamak                            p)tadını unutamamak

20. üstüne titremek                                 r)ayrıntılı olay

Bu dosyayı ve cevaplarını word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Deyimler Çalışma Kitapçığı 3

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap