Çalışma Kitapçıkları

Dil ve Kültür Çalışma Kitapçığı 3

1.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

a. Alıcının iletiye verdiği tepkiye ………………….. denir.

b. Göstergenin somut tarafına, kelimeyi oluşturan ses işaretlerine ……………………………… denir.
c. ………………………………… göndericinin, alıcıya iletiyi gönderirken kullandığı yoldur.
d. …………………………………….. göstergeleri inceleyen bilim dalıdır.
e. İletişim unsurlarının gerçekleştiği ortama …………………….. denir.

2.Aşağıda verilen ifadeler doğru ise karşısına D, yanlış ise karşısına Y yazınız.

a. Göstergeler, dil göstergeleri ve dil dışı göstergeler olmak üzere ikiye ayrılır. (   )
b. İkonlarda, gönderge ile gösterge arasında benzerlik ilişkisi bulunmaz. (   )
c.Göstergelerin gerçek dünyadaki karşılığına belirti denir. (   )
d. Konuşma dili toplumsal çevreye göre değişkenlik göstermez. (    )
e. Osmanlı’da sadrazamların başlarına taktıkları kavuk bir sosyal göstergedir. (    )

3.Lehçenin tanımını yapınız ve iki örnek veriniz.

4. Baki’nin Kanuni Mersiyesi dilin hangi özelliğine örnektir? Yazınız.


5. Dilin toplum yaşamındaki yerini ve belirtiniz.


6.Dil ve kültürün ortak özelliklerinden üçünü yazınız.


7. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklardan ikisini yazınız.


8. Dilin kültür taşıyıcılığı ne demektir? Açıklayınız.


9. Türk dilinin Çağdaş Dönem Batı Türkçesindeki kollarını yazınız.


10. Osmanlı Türkçesi hangi yüzyılları kapsamaktadır? Yazınız.

Dil ve Kültür Çalışma Kitapçığı 3’ü word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap