Çalışma Kitapçıkları

Dilin İşlevleri Çalışma Kitapçığı 1

1. Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevleri kullanılmıştır? Yazınız.

a. Haydi maça gidelim!

b. Sesim oraya geliyor mu?

c.  Dilimizde sekiz ünlü harf bulunmaktadır.

d. Ah, kolumu acıttın!

2. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

a. “Bu kitap elli sayfadan oluşmaktadır.” cümlesinde dilin …………… işlevi kullanılmıştır.

b. “Of of! Nedir senden çektiklerim!” cümlesinde dil ………………………….. işlevde kullanılmıştır.

c. “Fiilimsiler, fiilden türeyerek isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan kelimelerdir.” cümlesinde dilin …………………… işlevi kullanılmıştır.

d. “Hadi gel köyümüze gidelim!” cümlesinde dilin …………………………….. işlevi kullanılmıştır.

e. “Konuyu anladınız mı arkadaşlar?” cümlesinde dilin …………………………….. işlevi kullanılmıştır.

3. Bir arkadaşıma dün akşam çay içmeye gittik. Evin ziline bastık ve apartmanın dış kapısı açıldı. Üçüncü kata vardığımızda arkadaşım evin kapısını açtı ve bize “Hoş geldiniz!” dedi.

Yukarıdaki paragrafta hoş geldiniz mesajındaki kanalı yazınız.

4. Ağustos böceği bir simge midir? Yazınız.

5. Coğrafya kitabınızda dilin ağırlıklı olarak hangi işlevi kullanılmıştır? Yazınız.

6. Ey Türk Gençliği’nde Atatürk dilin ağırlıklı olarak hangi işlevinden istifade etmiştir? Yazınız.

7. Öğretmen derste Aylin’i tahtaya kaldırır ve ondan “balıklar” kelimesini ekine köküne ayırmasını ister. Aylin’in balıklar kelimesini ekine köküne ayırması esnasında dilin hangi işlevini kullanmış olur? Yazınız.

8. “çakmak” ve “inek” kelimeleri öğrenci argosunda ne anlama gelmektedir? Yazınız.

9. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklardan üçünü yazınız.

10. İnsanlar bazen duygularını konuşarak veya yazarak değil de hareket ve tavırlarıyla anlatırlar. Bu dile ne ad verilmektedir? Yazınız.

 

Dilin İşlevleri Çalışma Kitapçığı 1 Cevaplar

1. Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevleri kullanılmıştır? Yazınız.

a. Haydi maça gidelim! (alıcıya harekete geçirme işlevi)

b. Sesim oraya geliyor mu? (kanalı kontrol işlevi)

c.  Dilimizde sekiz ünlü harf bulunmaktadır. (dil ötesi işlev)

d. Ah, kolumu acıttın! (heyecana bağlı işlev)

2. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

a. “Bu kitap elli sayfadan oluşmaktadır.” cümlesinde dilin …göndergesel… işlevi kullanılmıştır.

b. “Of of! Nedir senden çektiklerim!” cümlesinde dil …heyecana bağlı.. işlevde kullanılmıştır.

c. “Fiilimsiler, fiilden türeyerek isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan kelimelerdir.” cümlesinde dilin …dil ötesi… işlevi kullanılmıştır.

d. “Hadi gel köyümüze gidelim!” cümlesinde dilin ……alıcıyı harekete geçirme.. işlevi kullanılmıştır.

e. “Konuyu anladınız mı arkadaşlar?” cümlesinde dilin ……kanalın kontrol .. işlevi kullanılmıştır.

3. Bir arkadaşıma dün akşam çay içmeye gittik. Evin ziline bastık ve apartmanın dış kapısı açıldı. Üçüncü kata vardığımızda arkadaşım evin kapısını açtı ve bize “Hoş geldiniz!” dedi.

Yukarıdaki paragrafta hoş geldiniz mesajındaki kanalı yazınız.

Sözlü / ses

4. Ağustos böceği bir simge midir? Yazınız.

Evet.

5. Coğrafya kitabınızda dilin ağırlıklı olarak hangi işlevi kullanılmıştır? Yazınız.

Göndergesel işlevi

6. Ey Türk Gençliği’nde Atatürk dilin ağırlıklı olarak hangi işlevinden istifade etmiştir? Yazınız.

Alıcıyı harekete geçirme işlevi

7. Öğretmen derste Aylin’i tahtaya kaldırır ve ondan “balıklar” kelimesini ekine köküne ayırmasını ister. Aylin’in balıklar kelimesini ekine köküne ayırması esnasında dilin hangi işlevini kullanmış olur? Yazınız.

Dil ötesi işlevini kullanmış olur.

8. “çakmak” ve “inek” kelimeleri öğrenci argosunda ne anlama gelmektedir? Yazınız.

Çakmak: Herhangi bir dersten kalmak

İnek: Çok çalışan öğrenci

9. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklardan üçünü yazınız.

Yazı dili kalıcıdır, konuşma dili geçicidir.

Konuşma dili yöreden yöreye değişiklik gösterir, yazı dili göstermez.

Yazı dilini yazarken, konuşma dilini konuşurken kullanırız.

10. İnsanlar bazen duygularını konuşarak veya yazarak değil de hareket ve tavırlarıyla anlatırlar. Bu dile ne ad verilmektedir? Yazınız.

Beden dili

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap