Testler

Edat-Bağlaç Test 2

Edatlar; kelimeler ve cümleler arasında anlam ilişkisi kurar, ifadelere çeşitli anlam ayrıntıları katar.

1.“Edatlar; kelimeler ve cümleler arasında anlam ilişkisi kurar, ifadelere çeşitli anlam ayrıntıları katar.”
“Gibi” edatı aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamına “zaman” ayrıntısı katmıştır?
A) Sanki yapacak kimse yokmuş gibi ortaya çıktı.
B) Şemsiyesini aldığı gibi sokağa çıktı.
C) Onun gibi terbiyeli ve iyi ahlaklısı az bulunur.
D) Bugüne kadar senin gibi arkadaş görmedim.
E) Her şeyi iyi biliyor gibi konuşuyordu.

2. “Cavit ile ben hemen işe başlayacaktık.” cümlesindeki “ile” yerine “ve” koyarsak cümlenin anlamı bozulmaz.
Aşağıdakilerden hangisinde “ile” yerine “ve” bağlacı getirilemez?
A) Temizlik ile iman kardeştir.
B) Nalan ile Hayri arkadaş olmuşlar.
C) Dayısı ile amcası barışmışlar.
D) Bu yıl daire ile otomobil alamayız.
E) Para ile saadet olur mu?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” edatı sebep-sonuç ilişkisi kurmamaktadır?
A) O kalemi sevdiğim için aldım.
B) Bu iş için verilen emek çok önemlidir.
C) Bize gelmediğin için size kızmadım.
D) Hastalandığı için bugün işe gelemedi.
E) Gözleri görmediği için okuyamıyor.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü yerine “üzere” sözcüğü getirilebilir?
A) Otobüs gelmediği için yürüyerek geldik.
B) Sizi amaçları için kullanmışlar.
C) Sizin için bir bilgisayar almış.
D) Gitmek için yerinden kalktığında beline bir ağrı sağlandı.
E) Bu konak sizin için oldukça büyük sayılır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevindeki kelime “-e” hâl ekini almış bir sözcükle gruplaşmamıştır?
A) Yaşlı adam güneşe karşı oturmuş romatizmalı dini ovuyordu.
B) Yaşına göre oldukça genç görünüyordu.
C) Mesut Bey eve kadar gitti.
D) Senin bugün cennet kadar güzel vatanın var.
E) Bize doğru gelen Nizamettin Bey mi?

6. Aşağıdakilerin hangisinde “böyle” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Karamanoğlu Mehmet Bey, “Bundan böyle Türkçe konuşulacak.” demişti.
B) En kötü gününüz böyle olsun.
C) O her zaman böyle konuşur.
D) Böyle gelmiş ama böyle gitmez.
E) Olay hakkında Hüseyin böyle düşünüyormuş.

7. “Selim bu yıl bütünlemeye kaldı, nitekim geçen yıl da böyle olmuştu.” 
Yukarıdaki cümlede “nitekim” kelimesi yerine “hâlbuki” konulsa cümlenin devamı aşağıdakilerden hangisi olur?
A) dersine çalıştığı görülmezdi.
B) derslerine çok çalışmazdı.
C) okuldaki devamsızlığı az değildi.
D) daha önce böyle olmamıştı.
E) okul masrafını çıkarmak için çok çalışıyordu.

8. “Kadar” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Teşekkür ederim, almış kadar oldum.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Sabaha kadar yolun gürültüsünü dinledim.
B) Arslan kadar kuvvetli bir çocuktu.
C) Sonsuza kadar yaşayacak değiliz ya!
D) Kantarın önünde yüz kadar araba bekliyordu.
E) Mektubu okuyunca köyünü görmüş kadar sevindi.

9. “Gibi” kelimsinin benzerlik ve eşitlik anlamının dışında kullanıldığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bodrum’da hava yaz gibi.
B) Kuş yavrusuna çocuğu gibi baktı.
C) Kardeşi, Hasan gibi iyi niyetli değildi.
D) Konuyu hiç bilmediği hâlde anlar gibi davrandı.
E) Acı haberi aldığı gibi yola çıktı.

10. “Ben gelinceye kadar sessizce bekleyin.” cümlesine “kadar” ilgecinin kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Üç kilo kadar patlıcan aldım.
B) O kadar sevindi ki ağladı.
C) Kitabı gece yarısına kadar okudum.
D) Teşekkürler, almış kadar oldum.
E) Askerimiz arslan kadar yüreklidir.

11. “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Böyle bir davranış, yalnız insan olan birinden beklenir.” cümlesindeki kullanımıyla görev bakımından özdeştir?
A) Bu meseleyi yalnız halletmeliyim.
B) Kimi kimsesi yoktu, yalnız bir adamdı.
C) Onunla görüşebilirim, yalnız şartlarımı kabul ederse.
D) Size gelebilirim, yalnız çalışmak şartıyla
E) Bu parayla yalnız iki kitap alınır.

12. “İle” kelimesinin “Odalarla mutfak tertemiz olmuş.” cümlesindeki kullanımıyla aşağıdakilerin hangisindeki “ile” görevce özdeştir?
A) Bu mektubu daktiloyla yazıyorum.
B) Kiminle görüşmek istiyorsunuz?
C) Mektup zarfını büyük bir heyecanla açtı.
D) Hafta sonunda arkadaşımla babası bize gelecek.
E) Arkadaşlarımla iyi geçinmeye dikkat ederim.

13. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan “ancak” sözcüğü, hangi cümlede “fakat” sözcüğü ile anlam yönünden özdeş değildir?
A) Teşekkür listesine geçtiği şimdide söyleyebiliriz ancak bu bir resmi açıklama değildir.
B) Seni söylediğin yerde çok aradım ancak bulamadım.
C) İnsanların gerçek mutluluğu ancak başkalarını mutlu kıldıkları müddetçe gerçekleşebilir.
D) Bir üniversite diploması almayı çok istiyorum ancak bu isteğim bir etiket düşkünlüğünden kaynaklanmıyor.
E) Her öğrenci iyi bir üniversiteyi kazanmak ister ancak çalışmayı seven azdır.

14. “Ancak” kelimesinin kullanımı aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “Ben de gelmeyi düşünüyorum ancak şimdi değil.” cümlesindeki kullanımıyla özdeş değildir?
A) Bu ilacı yalnız Almanya’da bulabilirsiniz ancak size pahalıya mal olur.
B) Bu akşam size geleceğiz ancak bir aksaklık olmazsa.
C) Sınıfı geçebilir ancak çok çalışması gerekir.
D) Bu gemiyle ancak elli ton yük taşınabilir.
E) Ev çok güzel ancak kirası da pahalı.

15. I. Heyecanla başından geçenleri anlatıyordu.
II. Ağlamakla bu işi halledeceğini sanıyorsa aldanıyor.
III. Herhalde ağustos böceğiyle karınca hikâyesini dinlememiş.
IV. Onun hızla içeriye girişi bizi korkutmuştu.
V. Babasıyla annesini beraber görmeyi çok arzu ediyor.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “ile” kelimesi bağlaç görevinde kullanılmıştır?
A) III – V
B) II – IV
C) I – III
D) II – V
E) I – V

CEVAPLAR: 1.B, 2.E, 3.B, 4.D, 5.D, 6.A, 7.D, 8.E, 9.E, 10.C, 11.E, 12.D, 13.C, 14.D, 15.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap