Çalışma Kitapçıkları

Ek Fiil Etkinlikleri 2

Birleşik zamanlı eylemleri bulma çalışmasıdır.

EK FİİL ETKİNLİKLERİ 2
1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik çekimli fiillerin
altını çizerek hangi tür birleşik çekime giriyorsa karşısına
√ işareti koyunuz.

 Hikâye Birleşik ÇekimiŞartlı Birleşik ÇekimRivayet Birleşik Çekimi
1Demirlediğimiz koyun manzarası hiç de fena sayılmazdı.
2Bütün yolculuk boyunca hep kayalık sahiller ve çıplak dağlar görmüştü.
3Ormanlarla kaplı tepeler ve her ne kadar işlenmemişse de, verimli, yemyeşil ovalar.
4Bir zamanlar bu meydanda padişahlar büyük merasimler düzenlerlerdi.
5Çarşının çevresindeki sokaklarda dolaşmak, ara sokaklarına dalıp bir katibin ciddi görüntülü kulübesi önünde onu seyretmek veya çiçekler ve meyvelerle süslenmiş iştah açıcı kokularıyla bir manavın tezgahı önünde oyalanmak, ya da sessizliğin sadece nadiren vurulan bir kapı tokmağı tıkırtısıyla bozulduğu sakin sokaklarda iç huzurumuzla baş başa dolaşmak isterdik, ama acelemiz var.
6Talihsiz yenilikçi III. Selim burayı yeni ordusu için yaptırtmıştı.
7Gerçekten nereye bakarsanız bakın bu insanlarda hep güç ve sağlık görüyorsunuz.
8Bu ani değişim yerli kumaşların kullanımını azalttı ve giysi, mobilya ve diğer eşyaların üretimi, eğer ithalatla temin edilemiyorsa yabancı eller tarafından yapıldı.
9Manzarası ressamın fırçasına da, müzisyenin lirine de aynı güçlü ilhamı verirmiş.
10Birinden bir şey istemenin işkence çekmekle eş değer olduğunu anlayacaktık.
11Bana Venedik’te San Marco Meydanı’nı hiç görmemiş insanlar olduğu söylenmişti.
12Eminim ki bu onların doğuştan gelen tevazularını hiç etkilemezdi.
13Bir açıklama yapmam gerekiyordu.
14Az kalsın kayık devriliyormuş.
15Kararlı bakışlarla ve güçlü avuçlarıyla, soğukkanlı ve kendinden emin bir şekilde kayığını dünyanın en hareketli limanlarından biri olan Haliç’in hiç de küçümsenmeyecek tehlikeleri ve engelleri arasından geçirmişti.
16Biraz dikkat edersen sen de hatalarını anlayacaksın.
17Ellerindeki uzun küreklerle, tıpkı yanşa çıkmış faytoncular gibi birinin kendilerini geçmesinden hiç hoşlanmazlardı.
18Kibar İstanbulluların yaz aylarında cuma günleri sık sık gittikleri mesire yeri olan Anadolu’nun tatlı sularında sıcak bir yaz günü yaptığım son gezintiden beri hiç araba görmemiştim.
19Söylediklerinden çok söylemedikleriyle karşısındakini hissetmeye, sezmeye zorluyordu.
20Kelime bitmeli, ama okuyucunun coşan hayal gücü yoluna devam etmeli ve açıkça söylenen sözlerin ifade edebileceğinden çok daha derin ve sıcak anlamlar bulmalıymış.
21Havada bir martı kanatlarım kıpırdatmadan geniş dairelerle süzülürse onu izlerim.
23İsimlerinden şehrin eski İtalyan eşrafıyla doğrudan veya dolaylı ilişkisi belli olan birkaç aileyi saymazsak, kendilerini köklü aileler olarak tanıtanların nereden geldikleri karanlıktır.

 

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan eylemler hangi kiple
çekimlenmiş eylemin hikâyesi, şartı veya rivayeti ise belirtiniz.

1Toplumun hayat görüşünü hoşgörü olarak niteleyebilirdim.
2Eğer okuyorsa dağarcığı Montepin’den Paul Feval’e kadardır.
3Hatırlıyorum, bir tramvay vagonunda bir Frenk sigara yakmıştı.
4Onun zamanında her şey farklıydı, ama şimdi delikanlı babasının öğrendiklerinden daha da fazlasını öğrenmeliydi.
5İçerdeki topluluğu geleneklere uygun şekilde selamlayaydın.
6Bir berber dükkanının önünde beyaz sakallı bir meddah çevresindeki kalabalığa tiyatrovari şekilde etkileyici bir aşk hikayesi anlatıyormuş.
7Gezgin satıcılar, özellikle şerbetçiler ve tatlıcılar mallarını abartılı sıfatlarla öveymiş.
8Karar aşamasına gelmiş sorunların neticelendirilmesi çoğunlukla bayram ertesine bırakılırdı.
9Çok daha fazla tuzlu su yutmak zorunda kalacaktı.
10Açlık çeken birisinden yemek esirgemek Osmanlıların insanlık anlayışına nasıl sığmıyorsa, iftar yemeğinin paylaşılmaması da asla düşünülemez.
11Akşamları bu tarafa hiç vapur çalışmazdı.
12Moliere’in tüm komedilerinin adlarını biliyormuş.
13Okuryazar olan herkesin tek isteğinin bir devlet dairesinde rahat bir iş bulmak olduğu bir yerde kabiliyetli oyuncular nasıl bulunacaktı?
14Ah, Ahhh! ‘Silistre’ daha ilk temsilden sonra yasaklanmamalıydı!
15Gözlerime inanamadım, ama doğru okumuştum.
16Resmî locayı tahsis etme teklifini kabul ettim, çünkü bu beden yapısıyla oturmak için geniş yerlere ihtiyacım olmadığından fazla sıkıntı çekmezdim.
17Bir sene önce açılan tiyatro Gedikpaşa semtinin yangın yerine kurulmuşsa da oraya gitmek kısmet olmadı.
18Eğer tahtaların çatırdadığını duyarsanız hemen oradan kaçın.
19Yavaş yavaş dağılan dumanın ardından bakışlarını seyirciler arasında dolaştırabilecekmiş.
20Biraz da oyuncuların konuşmalarına kulak vereydiniz.
21Oyun sırasında birkaç kez başını düşünceli bir şekilde sallamıştı.
23Böyle oyunlara izin verilmemeliymiş.
24Çünkü bunların 16. ve 17. yüzyıllarda Nürnberg ve Augsburg silah imalathanelerinde taklitleri yapıldıydı.
25Benden sonra gelen hiç kimse boş kalan yerleri altın ve ziynetle doldurmasın. Ama eğer birisi düşmanla giriştiği ve zaferle çıktığı savaşlardan ganimet olarak aldığı samanla bile burayı doldurmayı başarırsa, o zaman benim mührümün yerine onunki geçsin.
26Kim demiri en iyi işlerse dünyaya o hükmedecektir.
27Hava akımına adanmış gibi görünen Türk evinin yapısı özde göçebe çadırına dayanırmış.
28Eski dönemlerde ileri gelenlerin evlerinde saf gümüşten mangallar bulunurdu.
 

EK FİİL ETKİNLİKLERİ 2    CEVAPLAR 
1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik çekimli fiillerin
altını çizerek hangi tür birleşik çekime giriyorsa karşısına
√ işareti koyunuz.

  Hikâye Birleşik ÇekimiŞartlı Birleşik ÇekimRivayet Birleşik Çekimi
1Demirlediğimiz koyun manzarası hiç de fena sayılmazdı.  
2Bütün yolculuk boyunca hep kayalık sahiller ve çıplak dağlar görmüştü.  
3Ormanlarla kaplı tepeler ve her ne kadar işlenmemişse de, verimli, yemyeşil ovalar.  
4Bir zamanlar bu meydanda padişahlar büyük merasimler düzenlerlerdi.  
5Çarşının çevresindeki sokaklarda dolaşmak, ara sokaklarına dalıp bir kâtibin ciddi görüntülü kulübesi önünde onu seyretmek veya çiçekler ve meyvelerle süslenmiş iştah açıcı kokularıyla bir manavın tezgahı önünde oyalanmak, ya da sessizliğin sadece nadiren vurulan bir kapı tokmağı tıkırtısıyla bozulduğu sakin sokaklarda iç huzurumuzla baş başa dolaşmak isterdik, ama acelemiz var.   
6Talihsiz yenilikçi III. Selim burayı yeni ordusu için yaptırtmıştı.  
7Gerçekten nereye bakarsanız bakın bu insanlarda hep güç ve sağlık görüyorsunuz. 
8Manzarası ressamın fırçasına da, müzisyenin lirine de aynı güçlü ilhamı verirmiş.  
9Bu ani değişim yerli kumaşların kullanımını azalttı ve giysi, mobilya ve diğer eşyaların üretimi, eğer ithalatla temin edilemiyorsa yabancı eller tarafından yapıldı.  
10Birinden bir şey istemenin işkence çekmekle eş değer olduğunu anlayacaktık.  
11Bana Venedik’te San Marco Meydanı’nı hiç görmemiş insanlar olduğu söylenmişti.  
12Eminim ki bu onların doğuştan gelen tevazularını hiç etkilemezdi.  
13Bir açıklama yapmam gerekiyordu.  
14Az kalsın kayık devriliyormuş.  
15Kararlı bakışlarla ve güçlü avuçlarıyla, soğukkanlı ve kendinden emin bir şekilde kayığını dünyanın en hareketli limanlarından biri olan Haliç’in hiç de küçümsenmeyecek tehlikeleri ve engelleri arasından geçirmişti.  
16Biraz dikkat edersen sen de hatalarını anlayacaksın.  
17Ellerindeki uzun küreklerle, tıpkı yanşa çıkmış faytoncular gibi birinin kendilerini geçmesinden hiç hoşlanmazlardı.  
18Kibar İstanbulluların yaz aylarında cuma günleri sık sık gittikleri mesire yeri olan Anadolu’nun tatlı sularında sıcak bir yaz günü yaptığım son gezintiden beri hiç araba görmemiştim.  
19Söylediklerinden çok söylemedikleriyle karşısındakini hissetmeye, sezmeye zorluyordu.  
20Kelime bitmeli, ama okuyucunun coşan hayal gücü yoluna devam etmeli ve açıkça söylenen sözlerin ifade edebileceğinden çok daha derin ve sıcak anlamlar bulmalıymış.  
21Havada bir martı kanatlarım kıpırdatmadan geniş dairelerle süzülürse onu izlerim.  
23İsimlerinden şehrin eski İtalyan eşrafıyla doğrudan veya dolaylı ilişkisi belli olan birkaç aileyi saymazsak, kendilerini köklü aileler olarak tanıtanların nereden geldikleri karanlıktır.  

 

2.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde bulunan eylemler hangi kiple çekimlenmiş
eylemin hikâyesi, şartı veya rivayeti ise belirtiniz.

1Toplumun hayat görüşünü hoşgörü olarak niteleyebilirdim.Geniş zamanın hikâyesi
2Eğer okuyorsa dağarcığı Montepin’den Paul Feval’e kadardır.Şimdiki zamanın şartı
3Hatırlıyorum, bir tramvay vagonunda bir Frenk sigara yakmıştı.-miş’li geçmiş zamanın hikâyesi
4Onun zamanında her şey farklıydı, ama şimdi delikanlı babasının öğrendiklerinden daha da fazlasını öğrenmeliydi.Gereklilik kipinin hikâyesi
5İçerdeki topluluğu geleneklere uygun şekilde selamlayaydın.İstek kipinin hikâyesi
6Bir berber dükkanının önünde beyaz sakallı bir meddah çevresindeki kalabalığa tiyatrovari şekilde etkileyici bir aşk hikayesi anlatıyormuş.Şimdiki zamanın rivayeti
7Gezgin satıcılar, özellikle şerbetçiler ve tatlıcılar mallarını abartılı sıfatlarla öveymiş.İstek kipinin rivayeti
8Karar aşamasına gelmiş sorunların neticelendirilmesi çoğunlukla bayram ertesine bırakılırdı.Geniş zamanın hikâyesi
9Çok daha fazla tuzlu su yutmak zorunda kalacaktı.Gelecek zamanın hikâyesi
10Açlık çeken birisinden yemek esirgemek Osmanlıların insanlık anlayışına nasıl sığmıyorsa, iftar yemeğinin paylaşılmaması da asla düşünülemez.Şimdiki zamanın şartı
11Akşamları bu tarafa hiç vapur çalışmazdı.Geniş zamanın hikâyesi
12Moliere’in tüm komedilerinin adlarını biliyormuş.Şimdiki zamanın rivayeti
13Okuryazar olan herkesin tek isteğinin bir devlet dairesinde rahat bir iş bulmak olduğu bir yerde kabiliyetli oyuncular nasıl bulunacaktı?Gelecek zamanın hikâyesi
14Ah, Ahhh! ‘Silistre’ daha ilk temsilden sonra yasaklanmamalıydı!Gereklilik kipinin hikâyesi
15Gözlerime inanamadım, ama doğru okumuştum.-miş’li geçmiş zamanın hikâyesi
16Resmî locayı tahsis etme teklifini kabul ettim, çünkü bu beden yapısıyla oturmak için geniş yerlere ihtiyacım olmadığından fazla sıkıntı çekmezdim.Geniş zamanın hikâyesi
17Bir sene önce açılan tiyatro Gedikpaşa semtinin yangın yerine kurulmuşsa da oraya gitmek kısmet olmadı.-miş’li geçmiş zamanın şartı
18Eğer tahtaların çatırdadığını duyarsanız hemen oradan kaçın.Geniş zamanın şartı
19Yavaş yavaş dağılan dumanın ardından bakışlarını seyirciler arasında dolaştırabilecekmiş.Gelecek zamanın rivayeti
20Biraz da oyuncuların konuşmalarına kulak vereydiniz.İstek kipinin hikâyesi
21Oyun sırasında birkaç kez başını düşünceli bir şekilde sallamıştı.-miş’li geçmiş zamanın hikâyesi
23Böyle oyunlara izin verilmemeliymiş.Gereklilik kipinin rivayeti
24Çünkü bunların 16. ve 17. yüzyıllarda Nürnberg ve Augsburg silah imalathanelerinde taklitleri yapıldıydı.-di’li geçmiş zamanın hikâyesi
25Benden sonra gelen hiç kimse boş kalan yerleri altın ve ziynetle doldurmasın. Ama eğer birisi düşmanla giriştiği ve zaferle çıktığı savaşlardan ganimet olarak aldığı samanla bile burayı doldurmayı başarırsa, o zaman benim mührümün yerine onunki geçsin.Geniş zamanın şartı
26Kim demiri en iyi işlerse dünyaya o hükmedecektir.Geniş zamanın şartı
27Hava akımına adanmış gibi görünen Türk evinin yapısı özde göçebe çadırına dayanırmış.Geniş zamanın rivayeti
28Eski dönemlerde ileri gelenlerin evlerinde saf gümüşten mangallar bulunurdu.Geniş zamanın hikâyesi

 

ek fiil etkinlikleri 2 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

Yorum yap