Testler

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 11

EKPSS LİSANS DENEME SINAVI 11

1.Kelimelerin işlevsel olması için konuşmacının aklındaki düşüncenin tamamen aynısını dinleyicinin aklında da oluşturabilmesi ve dinleyicinin ilgisini çekebilmesi gerekmektedir. Bu olmaksızın, insanlar birbirlerinin kafalarını ses ve gürültüyle doldurmaktan ve düşüncelerini aktaramamaktan öteye gidemezler ki bu da söylem ve dilin son bulduğu anlamına gelir.
Bu parçaya göre iletişimin işlevsel bir şekilde gerçekleşmesi neye bağlıdır?
A) Dinleyicinin kabiliyetine
B) Konuşanın ses tonuna
C) Konuşmanın ilgi çekici olmasına
D) Düşüncenin aktarılmasına, anlatımın çekiciliğine
E) Gürültüden uzak bir ortamda iletişimin sağlanmasına

2. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araç, kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi ve seslerden meydana gelmiş sosyal bir kurumdur.
Bu parçada dilin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) İnsanlığın, dili sonradan kazandığına
B) Kendi kurallarının olduğuna
C) Bilinmeyen zamanlarda oluştuğuna
D) Değişen ve gelişen canlı bir varlık olduğuna
E) Bir anlaşma aracı olduğuna

3. Çağımızın başardığı ya da başaracağı işlerden biri de sanatı yaşamla buluşturmak olacaktır. Sanatçı, çoktan beri çekilmiş olduğu ağır yalnızlıktan insanların arasına; sanat, asırlarca çakılı kaldığı müze duvarlarından caddelere ve fildişi kulelerden köşe başlarına inmektedir. Yeni adam sanatın işe yaramasını istiyor.
Yukarıdaki parçada sanatla ilgili hangi düşünceye vurgu yapılmaktadır?
A) Sanatta işe yararlılık en büyük başarı olacaktır.
B) Sembollerle örülü eserler önem kazanmaktadır.
C) Sanatın işlevselliği, sanatı yok etmeye götürecektir.
D) Her anlayış sanatın konusu olmaktan çıkacaktır.
E) Sanatçı, sanatı için yaşadığında ölümsüz olacaktır.

4. “Şimdiye kadar hiç bu şekilde itham edilmemişti.” cümlesinde altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Artık buradan ayrılsak çok iyi olur.
B) Sakın büyüklerden izin almadan evden çıkmayın.
C) Bir daha bu duruma düşmemek için çok dikkatli davranıyor.
D) Adının “Pınar” olduğu bugüne kadar dikkatimi çekmemişti.
E) İstanbul’a gitme işini şimdilik ertelesek iyi olacak.

5.
I. Bir sandalyenin üzerinde oturmuş, önüne bakıyordu.
II. Ütüsüz ve beli oturmamış pantolonunu çekti.
III. Aynı semtte oturdukları için komşu da sayılırlar.
IV. Ceket üzerine iyice oturdu, rengi de pantolona çok iyi uydu.
V. Böyle oturacağınıza çalışsanız olmaz mı?
“Oturmak” kelimesi hangi iki cümlede birbirine en yakın anlamda kullanılmıştır?
A) I. ve IV.
B) I. ve V.
C) II. ve III.
D) IV. ve V.
E) II. ve IV.

6. “Sarsılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beklenmedik bir olaydan çok etkilenmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Mehmet Ali inanmak istemediği bir şüphe ile sarsılmıştı.
B) Ansızın çıkan şiddetli rüzgârda ağaçlar kökünden sarsılmaya başlamıştı.
C) Fırtınada geminin gövdesine çarpan dev dalgalar gemiyi sarsıyordu.
D) Yolsuzluk söylentilerinden sonra müdürün koltuğu sarsılmaya başladı.
E) Depremde büyük binalar daha çok sarsılır.

7. “Az daha treni kaçırıyorduk.” cümlesindeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bunu senden hiç beklemezdim.
B) Giderse bir daha asla dönmez.
C) Neredeyse bütün mallar elimizde kalacaktı.
D) Gerçekleri hiçbir zaman senden gizlemedi.
E) Yaptığı iş en sonunda bardağı taşırdı.

8. “Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dönmek” sözcüğü “caymak, vazgeçmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Araba, sokağın köşesinden çocukları korkutacak kadar hızlı döndü.
B) Sami Bey, kısa sürede köşeyi döndü.
C) Evinde uzun süre kalmadan dönecek.
D) Kasabamız, görünüşü yönüyle harabeye döndü.
E) Tam yola çıkacağımız anda verdiği sözden döndü.

9. “Çekilmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “bir yerden uzaklaşmak, bir yere uğramamak” anlamında kullanılmıştır?
A) Ağlar çekiliyor dalyanlarda.
B) Kamu görevlileri görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar.
C) Bunca olaydan sonra arkadaşının aradan çekilmesi gerekiyordu.
D) Dükkan karmakarışık, mallar bayat, kibar müşteriler birer birer çekiliyor.
E) Bir köşeye çekildim ve olacakları izlemeye başladım.

10. “Göstermek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Size kitaplarımı göstereyim.
B) Vitrindeki oyuncağı parmağıyla gösteriyor.
C) Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor.
D) Yeni aldığı elbiseyi herkese gösteriyordu.
E) İlerideki ağacı göstererek bir şeyler söyledi.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir fiil kullanılmıştır?
A)  Kalın bir torbaya, hastanede lazım olabilecek eşyalarını koymuş, diğer elindeki sarı, eski bir bareti de aynı torbaya sığdırmaya çalışıyordu.
B) Baretin kalın sert plastik dış iskeleti ile iç yüzeyinin arası çok kullanılmaktan yarılmış, arasında bir şeyler konabilecek kadar boşluk oluşmuştu.
C) Hem bareti hem de torbayı almaktaki ısrarını görünce “Sana daha geniş bir torba getireyim.” diyerek arabama yöneldim.
D) Aldığım büyük bir torbaya koyduk elindekileri.
E) Kapıda onu uğurlayıp “Hakkını helal et kardeşim.” dedikten sonra, yardımımızla arabaya bindi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiile yer verilmiştir?
A) Kardeşi, “Sen hiç merak etme abi, söylediklerine harfiyen uyacağım.” diyerek karşılık verdi.
B) Hurda olarak topladıkları da çöp kutularına atılan plastikler; bulduklarını satmaya çalışıyorlar.
C) Güngör, bu arada Kamil’e evden hiç çıkmamasını, kimseyle konuşmamasını tembih etmiş; ilaçlarını almayı unuttuğu zamanlarda, epilepsi nöbetini dışarıda geçirmemesi için.
D) Yetmişli yıllarda, bayram tatillerine geldiğimde, Güngör’ü ayakkabı boyama sandığının başında görürdüm; selamlaşırdık ve hâl hatır sorardık birbirimize.
E) Bir gün, kendisine yiyecek bir şeyler veren kişinin daha o uzaklaşmadan, verdiği şey ile ilgili olarak yakındakilere söylediği sözü duymuş ve o günden sonra da ayni ve nakdi hiçbir yardımı kabul etmemiş.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
A) Gözleri iyi görmediği için kötüleri ve kötülükleri pek görmez ama sesleri duyar.
B) Plastik ve metal toplamak için bu yolu yedi sekiz sene öncesine kadar on on beş yıl, yaz kış, haftada iki üç defa kat ettim.
C) Giderken sağ kenarı, dönüşte karşı tarafın hurdalarını topladım!” diyor.
D) Israrlı sorularım üzerine kardeşinin biraz yemek yapmasını bildiğini, mercimek, kuru fasulye ve bulgurun temel gıdaları olduğunu, evlerine sebze meyvenin hemen hemen hiç girmediğini öğreniyorum.
E)  Göz kliniğindeki nöbetçi hekim arkadaşlarımı ve hemşireleri önceden bilgilendirdiğim için Güngör’ü müstakil bir odaya yatırdık.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen çatılı bir eylem kullanılmıştır?
A)  Nöbetçi hekim ve diğer çalışanlara, “Hastamıza özen göstermeliyiz; ilginizi, sevginizi esirgemeyeceğinizi biliyorum.” diyorum.
B) Genç kıza kendisini yetiştirmesi gerektiği söylendi, ayrıca çevresinde sevilen, sayılan biri olursa hayatta her şeyi elde edebileceğini anlattılar ona.
C)  İhtiyar, sandalyesinin arkalığına iyice yaslanarak çayını karıştırmaya başladı.
D) Gözlerden uzak bir köşede kahve ahalisini seyreden delikanlı kendi âlemine dalmıştı.
E) Eskiden gazetelerin kupon karşılığı yapılan promosyon ilanları nasıl ilgi toplarsa yazı dizileri de öyle ilgi toplardı.

15.
I. Neden sonra, çocukluğunun cumartesi sabahlarını hatırladı.
II. Renkli resimleri uzun uzun seyreder, bazılarının arka sayfalarını kurşun kalemle karalayıp beyaz kâğıda kopya
ederdi.
III. Vefat haberlerini gazetede okuduğu sanatçılar hakkında hiçbir fikri yoktu.
IV. İhtiyar elinde çay bardağı olduğu hâlde, iskambilcilerin oyun oynadığı masanın hizasında duvara vidalanmış demir bir raf gördü.
V. Demir rafın içerisinde çiftçilik, seracılık, tarım makineleri başlıklarında yazılmış ziraat kitapları vardı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde hem yumuşamaya uğramış hem de ses düşmesine uğramış bir sözcük vardır?
A) I-II
B) III-V
C) II-IV
D) I-III
E) IV-V

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.A, 4.D, 5.E, 6.A, 7.C, 8.E, 9.D, 10.C, 11.E, 12.B, 13.A, 14.B, 15.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

6 yorumlar

Yorum yap