Testler

EKPSS ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DENEME SINAVI 10

EKPSS ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DENEME SINAVI 10

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kırılmak” kelimesi “azalmak, yok olmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Kaykayla dolaşırken kaydım ve ayağım kırıldı.
B) Donuyorum, her tarafım kırılıyor.
C) Kapıdan içeri ilk adımını atınca birdenbire cesareti kırıldı.
D) Kırılan tuğlaları ne zaman değiştireceksin?
E) Şu tahtaları kırıp sobaya atacağım.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?
A) Neriman, sürekli konuşup duruyor, İrem’e ağız açtırmıyordu.

B) Karşılaştığı durumun içinden çıkabilmek için ağız değiştirdi.
C) Baklayı ağzımdan çıkaracağımı düşündükleri için o programa beni gönderdiler.
D) Öyle güzel konuşuyordun ki herkes ağzına bakakaldı.
E) Ne yaptıysam ne ettiysem de ağız dil vermedi.

3. “Dolu” kelimesinin birçok anlamı vardır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolu” kelimesi “bir yerde sayıca çok” anlamında kullanılmıştır?

A) Masadaki şişe su ile doluydu.
B) Haftaya cumaya kadar bütün otobüsler dolu.
C) Bugün doluyum, yarın görüşelim mi?
D) Tüfek dolu, eline alacaksan dikkat etmelisin.
E) Bizim yaylalar çam ağaçlarıyla doludur.

4.
I. Binaya çıkarken asansör yere çakıldı.

II. Salonda yeteri kadar sandalye olmadığı için konferansı ayakta izledik.
III. Üşüyen çocuğun üstüne üç battaniye koydular.
IV. Bu konuyu defalarca anlattığımdan artık anlatmayacağım.
V. Çiçeklerini sulamayı çok severdi nenem.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) I.-II.
B) III.-IV.
C) II.-V.
D) II-IV.
E) I.-V.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı değildir?
A) Bahçeden kopardığı güllerin hepsi kırmızıydı.

B) Terazinin bir kefesinde şeker vardı.
C) İlkbahar gelince hava ısınır ve çiçekler açar.
D) Sen ne iyi komşumuzdun Fahriye abla.
E) Balkonları temizlemek için arap sabunu kullandı.

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “İmkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinebilir.” anlamı vardır?
A) Dağ başına harman yapma, savurursun yel için, sel önüne değirmen yapma, öğütürsün.
B) Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir.
C) Dağ başından duman eksik olmaz.
D) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
E) Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar.

7. Bu insanlar, yaşamlarını çok zor şartlar altında devam ettiriyorlar. Sabahtan akşama kadar tarlalarda çalışıp didiniyorlar. Rızıklarını kazanabilmek için her gün kan ter içinde kalıyorlar. Yazın toz toprakla, kışın çamur ve soğukla mücadele ediyorlar. Ama bu insanların hiçbiri içinde bulunduğu durumdan şikâyet etmiyor.
Bu parçada söz konusu kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden özellikle söz edilmiştir?
A) Gece gündüz çalıştıklarından
B) Hayatlarını zorluklarla sürdürmelerine rağmen bundan şikâyetçi olmadıklarından
C) Yaşamlarının büyük bölümünü köyde geçirdiklerinden
D) Çalışmayı çok sevdiklerinden
E) Geleceğe ümitle baktıklarından

8. Ortaokul yıllarımdı. Babam bize tarihî hikâyeler okurdu. Onları zevkle dinlerdim. Bazen ablam da beğendiği hikâyeleri bize okurdu. Günün birinde ben de kalemi elime aldım, dinlediğim hikâyelerden birini kendime göre yeniden yazdım. O gün bugündür hikâye yazıyordum.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?
A) Ne tür hikâyeler okursunuz?
B) Okuduğunuz hikâyeler sizi ne kadar etkiledi?
C) Hikâye yazarlığına ne zaman başladınız?
D) Okuma alışkanlığı kazanmada ailenin rolü nedir?
E) Hikâye yazmayı her şeyden çok mu seviyorsunuz?

9. Gerçekte, dikbaşlı görünüşüm, doğru bellediğim ilkelere sıkı sıkıya bağlanışımdandır. Bakın alçak gönüllü kişiler karşısında küçülmek, silinmek beni ürkütmez. Benim kabalaştığım kimseler sanat düşmanı olanlar; şiire resme, heykele, sinemaya sırt çevirenlerdir.
Bu sözleri söyleyen bir yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A) Kendini beğenen

B) Acımasız
C) Başkalarına güvenmeyen
D) Kimsenin düşüncelerini kabul etmeyen
E) Sanat karşıtlarına karşı tahammülsüz

10. “Sizin bu isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağım.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Cins isim-tekil isim

B) Özel isim-çoğul isim
C) Somut isim-çoğul isim
D) Topluluk ismi-soyut isim
E) Çoğul isim-soyut isim

11. Soru zamirlerine verilen cevaplar isim veya zamir olmalıdır.
Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı isim değildir?
A) Sevda Hanım nereden geliyor?

B) Kaldırımlar şiirini kim okuyacak?
C) Çalışma odanda neyi arıyorsun?
D) Yaptığım ödevleri neden beğenmediniz?
E) Bu akşam otobüsle nereye gideceksin?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?
A) Bu saatlerde yanında kimseyi istemezdi.

B) Kimilerine göre bu virüs yazın etkisini kaybedecekmiş.
C) Sana her konuda yardım edeceğime söz veriyorum.
D) Birileri sana bu konuyu böyle mi anlattı?
E) Şimdi herkes başının çaresine baksın.

13. “-ki” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?
A) Bizim defterim kayboldu, seninkinden faydalanabilir miyim?
B) Binanın üstündeki baz istasyonu çevreye ne tür zararlar veriyor?
C) Kalbimdeki yaralar geçmek bilmiyor.
D) Bu mevsimde bahçedeki ağaçlar budanır.
E) Yazdığım son hikâyedeki yazım yanlışları bulundu ve hikâye düzeltilerek basıma verildi.

14. “Rüzgâr uçurtmamı dağın ardına sürüklüyor.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Bu zorlukların üstesinden nasıl geleceksin?

B) Sen benimle oyun mu oynuyorsun?
C) Ben de kapılmışım onun rüzgârına.
D) O kadar eşyayı nereye götürdü?
E) Batan gemiyi terk mi edeceksin?

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz benzeşmesini örneklendiren birden çok kelime vardır?
A) Nevin, evde olmadığı üç hafta boyunca babasının evinde yaşadığı ilginçlikleri anlatırken aslında, Suat’a karşı içinde biriktirdiklerini anlatabileceği bir konuşma zemini oluşturmaya çalışıyordu.
B) Henüz sabahın erken sayılabilecek saatlerinde balkonda karşılıklı oturmuşlardı.
C) Suat ise gözüne takılan bir rafa bakarken aklından bambaşka şeyler geçiyordu.
D) Balkonun şu sürekli oturduğum kösesine bu yaz bir fesleğen alıp koyacaktım.
E) En yapılabilir şeyleri bile yapamadıktan sonra yerine koyamadığın onca şey için başka durumları suçlamanın ne anlamı var? 

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.E, 4.D, 5.D, 6.E, 7.B, 8.C, 9.E, 10.E, 11.D, 12.C, 13.A, 14.B, 15.A

ekpssortaogretimturkcedenemesinavi10 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap