EKPSS DENEME SINAVLARI

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 40

EKPSS lisans Türkçe deneme sınav sorularıdır.

1.”Sevindirici bir haber getirdiğiniz girişinizden anlaşıldı.” cümlesindeki “giriş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Babamla evin girişinde karşılaştım.
B) Bir eserin güzelliği girişinden anlaşılır.
C) Apartmanların giriş katı pek güvenli değil.
D) Konuya girişi, çok güzel konuşacağını gösteriyordu.
E) Bana kötü sözler söyleyeceği odaya girişinden belli oldu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri vardır?
A) Saf ve akıcı üslubuyla okuyanları etkileyen sanatçılar yok değildir.
B) Son şiirlerin, daha öncekilere göre daha az söz sanatı içeriyor.
C) Bazı denemelerimde imla yanlışları yaptığımı inkar edemem.
D) Uzun süre sanat dergilerinde editörlük yaptım, şimdi aynı işi gazetelerde yapıyorum.
E) İkinci kez baskıya giren eleştiri kitabı, yok denecek kadar azdır edebiyatta.

3.
Şairim şair olmasına
Canım kurban şiirin gerçeğine, hasına
Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası
Ayak seslerinden tanırım
Ne zaman bir köy türküsü duysam
Şairliğimden utanırım
Yukarıdaki şiirde son iki dizede anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köy türküleri insana şairliği hatırlatır.
B) Köy türküleri kolay anlaşılan bir dile sahiptir.
C) Köy türkülerini söyleyen ozanlarla, günümüz şairleri arasında dağlar kadar fark vardır.
D) Köy türküleri, köylünün duygu ve düşüncesine tercüman olur.
E) Köy türkülerindeki şiirsellik benimkilerden üstündür.

4. Onun eserlerine baktığınızda gördüğünüz rengi, motifi, çizgiyi daha önce bir yerlerde görmüş gibi bir duyguya kapılmazsınız.
Yukarıdaki cümlede sanatçının eserlerinin hangi yönüne değinilmiştir?
A) Eserlerin gerçekçiliği
B) Eserlerin toplumsallığı
C) Eserlerin orijinalliği
D) Eserlerin kapalılığı
E) Eserlerin objektif oluşu

5. Bizim tanıdığımız sürgünler daha çok şair ve yazarlar, müzisyenler… Dünyada ve Türkiye’de de büyük ve ünlü şair olup da sürgüne gitmeyen yok gibidir. Namık Kemal’den tutun Mehmet Akif’e kadar çok sanatçımız sürgüne gitti. Şair Eşref hapsi ve sürgünlüğü şairliğin icaplarından biri sayacaktır:” Hapis ile nefyilen, işkence ile ömür geçer! İşte Türkiye’de şair olanın hâli budur.” Türk edebiyatının kıdemli sürgünlerinden biri olan Refik Halit de sürülmesi kolay, sürgünü bol, politik cezayı ve cefayı olağan işlerden, hükümet dairesi icabından sayan bir ülkede yaşadığımızı söyler.
Yukarıdaki parçada yazar düşüncesini inandırıcı kılmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?
A) Örnekleme
B) Tanımlama
C) Karşılaştırma
D) İlişki kurma
E) Sayısal verilerden yararlanma

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur?
A) Yahya Kemal de gönlünü eski İstanbul’a kaptıranlardandır.
B) Tüketilecek yeni bir İstanbul arıyorlar kendilerine.
C) Sonra anlasalar hatalarını, anlasalar şehrin nasıl kuruyup gittiğini.
D) En kudretli şairin dilinde İstanbul “aziz” sıfatıyla anılır.
E) Ya eski İstanbul sevdalıları, onlar ne yaparlar?

7. (I) Yağmur, duygunun şairle sohbetidir. (II) Şair nasıl konuşursa kalbiyle yağmur da göklerin yeryüzüyle buluşup konuşmasıdır. (III) Her damla bir kelime, her yağmur sicimi bir cümledir. (IV) Yağmur yeşertir yeryüzü, yağmurlarla yaşanır yeryüzünde. (V) Yağmurlar vardır oldurur, yağmurlar da vardır ki öldürür. (VI) Bir bengisu gibi gelen yağmurlar nerede bir bela gibi inen yağmurlar nerede!
Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II.    B)III.     C) IV.    D) V.      E) VI.

8. … Bir kere şunu vurgulayalım: İsmet Bey’in bu sözleri, bugünkü Türkiye’de şiir yazan herkese düpedüz hakarettir. Gerçi İsmet Bey, kurnazca davranıyor ve şairlere doğrudan değil Türkçenin şiiriyetini kaybettiği bahanesi üzerinden dolaylı olarak hakaret ediyor ama sonunda ister doğrudan ister dolaylı osun yazısının, bugün bu ülkede yazılan (hatta sadece bugün değil, yazının mantığına bakılırsa Dil Devrimi’nden bu yana yazılan) bütün şiirleri, istisnasız çöpe atılması gereken şiirler olarak gördüğü anlaşılıyor.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) Bugünkü Türkçe şiiriyetini ve sesini kaybetmiştir.
B) Şairler günümüzde ülke sorunlarına eğilmiyor.
C) Bazı şairlerimiz üslubu ve özgünlüğü rafa kaldırmıştır.
D) Divan şairlerimizden çoğu, toplumda şiir zevkinden uzaktır.
E) Şiir çevirisi herkes tarafından yapılmaması gereken edebi bir uğraştır.

9. (I) Bir yabancı dil, ana dilin temelleri üzerine kurulur. (II) Çünkü bütün dillerde kök, ek, kelime, edat, cümle ve cümlenin unsurları gibi ortak yanlar vardır. (III) Ana dilin iyi bilinmesi, bir noktada öğrenilecek yabancı dilin yarısının önceden bilinmesi anlamına gelir. (IV) Her dilin kendine has bazı özellikleri dolayısıyla ana dile olan benzerliği ve yakınlığı da değişebilir. (V) Esas öğrenme işlemini idare eden beyin ünitesinin yıpranmamış olmasının da öğrenmeyi çabuklaştırdığı bir gerçektir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinden “Bu bakımdan bazı diller kolay, bazıları güç öğrenilir.” cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

10. Metnin tek mesajı olacak diye bir şart olabilir mi? Bazı eleştirmenler yalın mesaja inandığı için bunun zorunlu olduğuna inanıyor. Bazı eleştirmenlerse metin birden çok mesaj örgüsüne sahip olmalıdır, diyor. Bunlardan çok farklı bir grup ise … düşüncesine sahip. Tabii her görüşün kendine göre haklı olduğu yerler vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) Mesaj örgüsü daha çok yazarın aktarmak istediği bir düşünce olmalıdır.
B) En az iki mesaj olmalı ki okur tek yönlü güdülenmenin sıkıntısından kurtarılmalıdır.
C) Eserin amacı mesaj vermek değil güzellik oluşturmaktır.
D) İspatı yapılmak istenen görüşlerin dikkatli seçilmesi gerekir.
E) Hangi düşünce aktarılırsa aktarılsın bu görüşü sanatçının ispatlaması gerekir.

11. Toplumumuz sanata boş verdi, sanatçıyı hiç ciddiye almıyor, sanat basmakalıp bir çizgiye oturdu. Bu cümleleri duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Gene aynı şikayetler, değil mi? Eve bu doğru. İşte bu doğru baştaki cümlelerin doğruluğunu gösteriyor. Yazarlar duyarlı insanlardır; insandan, sanattan bekledikleri fazladır. Bu yüzden toplumun duyarsızlığından, sanatın coşkusunu yitirdiğinden sürekli yakınmışlardır. Bugünkü durum ise yakınmaktan öte tepkileri haklı kılacak kadar kötüdür…
Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle en uygun tamamlanır?
A) Durum o denli kötüdür ki rahatsızlık duyanlar bile çok kalmamıştır çevremizde.
B) Bizimse edebiyatın bulunduğu seviyeyi korumasını sağlamaktan başka elimizden bir şey gelmiyor.
C) Şikayetleri bir ölçüde azaltacak tercümeler yapma zamanı gelmiştir.
D) Şimdi ise toplum, sanatçıyı ciddiye almamanın bir hata olduğunu anlamıştır.
E) Tepkiler birçok sanatçının kendine gelmesini sağlamış ve yeni yeni eserler verilmeye başlanmıştır.

12. (I) Edebiyat, düşünme ve bu eylemi güzel bir biçimde yazıya dönüştürme faaliyetidir. (II) Bunu yaparken diğer sanatçıların kullandıklarının yanı sıra sanatçının kendi buldukları da kullanılır. (III) Milletlerin edebiyatı ise o zamanın çağdaş edebiyatını meydana getirir. (IV) Bu bulunanlar birbirine eklene eklene o ulusun edebiyatını oluşturur. (V) Artık meydana getirilen çağdaş edebiyat, hiç kimsenin veya hiçbir milletin malı değildir.
Bu parçada anlatım akışı hangi cümlelerin yer değiştirmesiyle düzeltilebilir.?
A) I.  ve II.
B) I. ve V.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

13. (I) Victor Hugo kolay yazardı. (II) Yazmaya başlamadan önce uzun süre gözleri kapalı düşünürdü. (III) Kafasında beliren hayalle birlikte kelimeler kaleminin ucuna üşüşür, bunları kağıda hızlı hızlı dökerdi. (IV) Öyleyken yine de yazdıklarını ilk biçimiyle olmuş bitmiş kabul etmez; bir daha, bir daha okur, düzeltir, bazen de yeniden yazardı. (V) Günü gününe uymadığı için bulunduğu duruma göre bazen şiir yazar, bazen öykü bazen de romana başlardı. (VI) Kimi zaman da kalemi hiç eline almaz, sıradan bir insan olurdu.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümle ile başlar?
A) II.    B) III.    C) IV.    D) V.    E) VI.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı türden bir sözcükle sağlanmıştır?
A) En çok hangi çiçeği seversiniz?
B) Sizce bu şair şiirlerinde nasıl bir yol takip etmelidir?
C) Bana neden öyle sinirli sinirli bakıyorsun?
D) Erkan’dan kaç gündür haber alamıyorsunuz?
E) Bu şiirlerini hangi dergiye göndermeyi düşünüyorsun?

15. Yazar bu özü, birtakım ilkelerden, hazır formüllerden yola çıkarak değil somut gerçeklerden, yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak yeniden buluyor.
Bu cümlede geçen kelimelerden hangileri atıldığında cümlenin anlamında hiçbir daralma olmaz?
A) bu-yeniden
B) ilkelerden-somut
C) birtakım-değil
D) hazır-yaşanmış
E) yazar-gerçeklerden

CEVAPLAR: 1.E, 2.C, 3. E, 4.C, 5.A, 6.D, 7.C, 8.A, 9.D, 10.C, 11.A, 12.D, 13.D, 14.C, 15.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

3 yorumlar

Yorum yap