Testler

EKPSS ÖN LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 10

1.Türkiye’de çocuk edebiyatı denince akla Kemalettin Tuğcu gelir. O, çocuk edebiyatının kuşaklar boyu en çok okunan yazarıdır. Gazetelerde yazdığı tefrika romanlar da ilgiyle okunuyordu. Gerek çocuklar, gerekse büyükler onun gazetelerde çıkacak olan tefrika romanlarını heyecanla beklerdi. Yormayan, kolayca okunan, doğal bir söyleyişi vardı Tuğcu’nun.
Bu parçadan Kemalettin Tuğcu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Çocuk edebiyatının önemli yazarlarından olduğu
B) Yalın bir anlatımının olduğu
C) Çocuk edebiyatının en fazla okunan yazarı olduğu
D) Gazetelerde tefrika romanlarının yayımlandığı
E) Yaşamını çocuk edebiyatına adadığı

2. (I) “En sevdiğiniz çiçek hangisi? En çok hangi yemeği beğeniyorsunuz?” türünden sorular ödümü patlatır. (II) Böyle sorulara ne cevap vereceğimi bilemem ben. (III) Bir keresinde, çok sevdiğim bir arkadaşım bana “En sevdiğin çiçek ne?” diye sormuştu da, nasıl hayal kırıklığına uğramıştım. (IV) Anketlerde yer alan soruların yönlendirici olduğuna inanmıyorum ben. (IV) Bu yüzden uzun süre konuşmadım onunla.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.      B) II.      C) III.       D) IV.      E) V.

3. Masamda kitapları duruyor. Okşuyorum, karıştırıyorum onları. Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Dönemeçte, Osmancık, Yağmuru Beklerken, İbiş’in Rüyası… İşte Tarık Buğra burada, diyorum. Bir hikâyesinde Murat Haseki’nin “Gün akşamlıdır devletlim; dün doğduk bugün ölürüz.” cümlesini ne çok tekrar ediyordu. “Gün akşamlıydı.” Bundan sonra Tarık Buğra nasıl anılacaktı? İnsanlar ona dönecekler miydi? Bizim ona sevgimiz nereden geliyordu? Bunları düşündüm.
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Hayat geçicidir, fakat bir yazarı ölümsüz yapan onun eserleridir.
B) Hayatın önünde hep koca koca engeller bulunur.
C) Yazarları ölümsüz kılan onlardaki insanlık sevgisidir.
D) Dünyada bir iz bırakabilmek sanatçının özgün olmasına bağlıdır.
E) Bir eser, yazarını insanlara sevdiriyorsa değerlidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi giriş cümlesi olmaya en uygundur?
A) Genç şairlerin böyle bir davranış içine gireceğini sanmıyorum.
B) Günümüzde yazılmış öyküler de çok güzel.
C) Bu arada sanat dergilerinin edebiyata katkısını unutmamak gerekir.
D) Bir eserin söyleyişinin, okurlar üzerinde çok büyük etkisi vardır.
E) Ne var ki kimi yazarlar, sanat eserinin konuyla ortaya çıkacağını düşünüyor.

5. Şu güzelim “bütün” sözcüğü hem özbeöz Türkçe hem de bütün Türk topluluklarında ortak kelime. Onu neden Türkçemizden silerek yerine tüm sözcüğünü oturtuyorsunuz? Haydi bana, bütün bütün, büsbütün kelimelerinin yerine koyacağınız bir kelime söyleyin bakayım: Tümtüm mü diyeceksiniz; tüstüm mü?
Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir?
A) Bazı kelimelerin dile zorla sokulmak istenmesini
B) Dilimize yerleşmiş yabancı kelimelerin atılmasını
C) “Bütün” yerine “tüm” kelimesinin kullanılmasını
D) Eş anlamlı olduğu iddia edilen kimi kelimelerin yalnız birinin kullanılmasını
E) Ölmüş sözcük köklerinden yeni sözcükler türetilmesini

6. Ben çevremdeki fotoğrafçı dostlarımı, sanatçı arkadaşlarımı bazı yerlere davet ettiğimde hepsi “Oraya çok gittik, tekrar ne yapacağız orada” diyor. Oysa herkesin çok iyi bildiğini zannettiği birçok yöre, içinde birçok sır barındırabilir. Üstelik konu Anadolu gibi bakir bir yerdeyse… Örneğin Fethiye’ye gitmiş pek çok foroğrafçı, Fethiye’ye bağlı Üzümlü beldesini ve buranın dokumalarını, Akdağ’daki develi yörükleri, Yediburunlar fiyortlarını gören Alınca köyünü bilmez.
Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Anadolu’nun tarihi güzelliklerini anlatmakla bitirmenin mümkün olmadığını
B) Fotoğrafçıların bir kez gördükleri yerleri bir daha görmek istemediklerini
C) Fethiye’nin, Türkiye’nin en el değmemiş bölgesi olduğunu
D) Ne kadar gezilirse gezilsin, Anadolu’nun sırlarının tam olarak keşfedilemeyeceğini
E) Anadolu’nun doğal ve tarihsel açıdan oldukça zengin olduğunu

7. Refik Halit Karay’ı tanıt bize deseler şunları söylerdim: Daima muhalif, bu yüzden hayatının çok önemli bir kısmı sürgünlerde geçmiş. Geçinebilmek için ister istemez çok yazan, fakat çalakalem yazdıklarında bile Türkçesindeki kıvamla göz dolduran biri. Hemen her cümlesinde alaycı bakışlarını, muzip gülüşünü ve yırtıcı zekâsını hissettiren bir yazar. Çok dikkatli bir gözlemci.
Bu parçadan Refik Halit Karay ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Uzun süren bir sürgünlük döneminin olduğuna
B) Çalakalem yazdıklarını takma adla yayımladığına
C) Türkçeyi çok başarılı bir biçimde kullandığına
D) Gözlemciliğinin baştan savma olmadığına
E) Çok yazmasının nedeninin kalemiyle geçinmesi olduğuna

8. (I) Yazmak, eline kalem alan herkesin yapabileceği bir şey değildir. (II) Zoraki yapılacak bir şey de değil… (III) İstekle, ilgiyle ilgilidir bu eylem. (IV) İçinde yazmaya karşı bir istek taşımıyorsanız yazmanız mümkün değildir. (V) Zaten her şeyde aranan duygu değil midir istek?…
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?
A) I.      B) II.       C) III.       D) IV.       E) V.

9. (I) Eski çağlarda İstanbul’da su dağıtımı evlere kadar yapılabiliyordu. (II) Bizans döneminde de bir süre devam etti bu uygulama. (III) Gerileme ve çöküşle birlikte evlere su dağıtımında aksaklıklar görüldü. (IV) Su, İstanbul’a dolan nüfusa yetmemeye başladı. (V) Bu yüzden sadece saraya ve çevresine verilebildi.(VI) Halk ise açık ve kapalı sarnıçlarda biriken su ile ihtiyaçlarını karşıladı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, kendinden sonraki yargının gerekçesi durumundadır?
A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde insana ait bir özellik doğadaki bir varlığa yüklenmiştir?
A) Mahalledeki kediler her sabah onlara kahvaltılarını vermeden önce bana tebessüm ederdi.
B) Acı biber yedikten sonra adamı hastaneye kaldırdılar.
C) Burada niçin benim isteklerim dikkate alınmıyor?
D) Serap ablanıza biraz yardımcı olun, çocuklar!
E) Çita avına ulaşmak için saatte yetmiş kilometre hıza ulaşabilir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Sahilden irili ufaklı taşlar toplamış.
B) Kapıyı güçlü kuvvetli bir delikanlı açtı.
C) Çantanızı yine ıvır zıvırla doldurmuşsunuz Naci Bey.
D) Yalan yanlış sözlerinle insanları daha ne kadar kaldırabilirsin?
E) Kara kuru bir genç elinde eski bir matkapla geldi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, istek kipindedir?
A) İnsanlar tartışmalı, konuşmalı ama asla birbirini kırmamalı.
B) Okuma ve yazmanın yayılması, ağız ayrılıklarını gittikçe azaltmaktadır.
C) Yol perişanlığından kurtulup bir bir parça aklımı başıma toplayayım.
D) Ekinlere bir kere de çiftçi gözüyle bakınız.
E) Askerdeki abimin nişanlısı trafik kazasında öldü.

13. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisi, diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır?
A) Annem de görücü usulüyle evlenmiş.
B) Yazarın çarpıcı anlatımı devrindeki yazarları etkilemiştir.
C) Bu yorucu işlerden uzaklaşıp dinlenmem lazım.
D) Boğucu havadan kurtulmak için nerelere gitmeliyiz?
E) Köyümüzdeki arıcılar bu mevsimde başka şehirlere gider.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime özne görevindedir?
A) Günün büyük bir bölümünü çalışma odasında geçirir.
B) Masası türlü türlü yemeklerle donatılmıştı.
C) Diğer fikirlerin de ehemmiyetini bilmekteyiz.
D) Sabah trenini kaçırmamak için erkenden otelden ayrıldı.
E) Bu saatte, hastaneye ziyaretçi alırlar mı?

15. İnsanlar soğuk kış gecelerinde daha da tembelleşir.
Bu cümlenin devrik, olumsuz ve soru şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daha da tembelleşmez mi soğuk kış gecelerinde insanlar?
B) Daha da tembelleşir mi insanlar soğuk kış gecelerinde?
C) Tembelleşir mi daha da soğuk kış gecelerinde insanlar?
D) Soğuk kış gecelerinde insanlar daha da tembelleşmez mi?
E) Daha da tembelleşmez soğuk kış gecelerinde insanlar.

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.A, 4.D, 5.C, 6.D, 7.B, 8.D, 9.D, 10.A, 11.C, 12.C, 13.E, 14.B, 15.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap