Çalışma Kitapçıkları

İsim Tamlamaları Etkinlikleri 2

İSİM TAMLAMALARI ETKİNLİKLERİ 2                                                                                            

1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili isim tamlamalarının türünün karşısına √ işareti koyunuz.

 Belirtisiz İsim TamlamasıBelirtili İsim TamlamasıZincirleme İsim Tamlaması
1Nostalji, günümüzde bellek takıntısının en yaygın biçimlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
2Günümüzde nostalji ya da geçmiş özleminin çocukluğun özlenmesine indirgendiği dile getiriliyor.
3Çocukluk gündüz düşlerinde hayat sürer ve bu sürekli çocukluk sayesinde geçmişin şiiri yazılır.
4Bu sözlerin bir romancının sözcükleriyle çok daha iyi anlaşılabileceğini sanıyorum.
5Doğduğumuz yerlerde, nesnelerin bizler daha seçim yapma zahmetini tanımadan gönlümüzü fethettiği yerlerde, dış dünyanın yalnızca kişiliğimizin bir uzantısı gibi göründüğü yerlerde hissettiğimiz rahatlık gibisi yoktur.
6Türk nostalji filmleri geçmişe toplumun çocukluk dönemi olarak bakar.
7Bir görme biçimi aynı zamanda bir görmeme biçimidir; bir hatırlama biçimi de aynı zamanda bir unutma biçimidir.
8Bellek bir bilgi kodlama, bilgi depolama ve bilgiyi stratejik biçimde bulup getirme sürecidir ve bu sürecin her aşamasında toplumsal, psikolojik ve tarihi etkiler söz konusudur.

 

9Bugünün acı gerçekleriyle yüzleşmek yerine, şanlı mazinin serinliğine sığınmak
10Kişi kendisinin nostaljik dünyasını ötekine sık sık anlatır; beklentisi ötekinin de bu dünyadan etkilenmesi, onun yaşadığı duyguları yaşaması yönündedir.
11Mesele, geçmişe dönmek ve oradan kendimize bugün yoksun olduğumuz değerleri çıkarıp yapıştırmak değil, burada ve şimdide kalarak kendimizle yüzleşmek, “olmak cesareti“ni gösterebilmektir.
12İnsanın ve milletin ruhsal esenliği, ne kadar acı verici de olsa, hakikatle yüzleşebilmektedir.
13Carl Jung, huzuru aradığı yolculuklarından birinde, bir Kızılderili reisiyle oturur.
14Eski Mısırlılar mumyalama işlemi sırasında tüm organları (bu arada beyni de) çıkarırken, kalbi yerinde bırakırlarmış. Zira kalp, onlara göre ruhun, aklın ve duygunun tahtıdır.
15Son yıllarda yapılan çalışmalar kalbin düşündüğümüzden daha akıllı olduğunu gösteriyor. Kalp beyinden sinyal alıyor evet, ama kendisi de vagus siniri yoluyla beyne bilgi gönderiyor.
16Beyne gönderdiği sinyallerle beynin entelektüel işlevleri yerine getiren bölümünü uyarabiliyor veya tamamen devre dışı bırakabiliyor.
17Çocukların hayatları ve onlara nasıl davranıldığı zaman içinde değişim gösterir.
18Ona göre günümüzün giderek artan hızda ve yoğun dinamiklerinin etkisi ve aile yaşamının modernleşmesi ile birlikte çocukluk kaybolmaktadır.
19Bugün internet teknolojilerinin hayatın her yarığından içeri girdiği ve bütün dünyayı bir örnekleştirdiği bir zamanda yaşıyoruz.
20Nostaljik ruh hâline sahip olan kişi, sürekli bir özgüven yükseltme ihtiyacı hisseder.

2.ETKİNLİK                                                                                                                         
Aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamalarla ilgili bilgiler doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız.

 
1“Kalbin üzerinde yer alan 40 bin sinir hücresi, tıpkı beyin gibi yapılanıyor.” cümlesinde belirtili ve belirtisiz isim tamlaması vardır. 
2“Aşk ve merhamet, yoğun bir zihin mesaisiyle, emekle, gayretle kazanılabilir.” cümlesinde belirtisiz isim tamlaması niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı almıştır. 
3“Kalbinin üzerindeki kiri pası söküp atmakla, kalbe dönüp onun şarkılarını söylemekle kazanılabilir.” cümlesinde belirtisiz isim tamlamasının tamlayanı zamir değildir. 
4“Fakir bir adamın görüntüsünün altında kimin gizlenmiş olabileceğini asla bilemezsin.” cümlesinde zincirleme isim tamlaması yoktur. 
5“Hayat geçip gitmekte olana bir ses verme çabası.” cümlesinde belirtisiz isim tamlamasının tamlayanı birden fazla sözcükte oluşmaktadır. 
6“Bir su damlasının avcumuzdan kayıp gitmesi gibi kaybolup giderken hayat, âna şahitlik etmek.” cümlesinde belirtisiz isim tamlaması sıfat tarafından belirtilmemiştir. 
7“Yani rüyaların bir manası vardır ve bu da hastanın serbest çağrışımlarıyla anlaşılabilir.” cümlesinde zincirleme isim tamlaması vardır. 
8“Pek çok vaka bildirimi bize bir hastalığın başlamadan önce kişiye açık veya kılık değiştirmiş bir biçimde malum olduğunu söylemektedir.” cümlesinde belirtisiz isim tamlaması vardır. 
9“Rüyalarda meydana gelen ani ve hızlı değişimlerin kişinin ruhsal dünyasındaki hızlı ve ani dönüşümlerin habercisi olduğuna dair veriler de vardır.” cümlesinde belirtili isim tamlamasının arasında bir sıfat girmiştir. 
10“Kâbuslar sıklıkla örseleyici hayat olaylarının ardından gelir.” cümlesinde zincirleme isim tamlamasının tamlayanı sıfat tarafından nitelenmiş bir belirtisiz isim tamlamasıdır. 
11“Anlaşılacağı üzere modern derinlik psikolojisi, insan ruhunun bir kısmının bilincin parçası olamayacak kadar derinlere gömülü olduğu fikrindedir.” cümlesinde tamlananı belirtisiz isim tamlaması olan bir zincirleme isim tamlaması vardır. 
12“Rüyada doğmakta olan bir dünyanın tohumları saklıdır.” cümlesinde belirtili isim tamlamasının tamlayanı bir sıfat tarafından belirtilmiştir. 
13“Kişi ümitsizlik, telaş ve yön kaybından mustarip olsa da kendisini bir rüyada ele veren bir anlam ona yol gösterebilir, onu teyit edip destek sağlayabilir.” cümlesinde belirtisiz isim tamlamasının tamlayanı birden fazla sözcükten oluşmaktadır. 
14“Rüyalar gündelik hayatta gerçekleşebilmek için rüya görenin dikkat ve güvenine muhtaçtır.” cümlesinde belirtili isim tamlamasının tamlananı birden fazla sözcükten oluşmamıştır. 
15“Jung rüya görmenin akli bozukluğu olanlar kadar “normal insanlar”ın gündelik huzuru için de önemli olduğunu, rüyaların bir nevroz belirtisi olarak algılanmaması gerektiğini düşünüyordu.” cümlesinde tamlayanı ve tamlayanı sıfat tarafından nitelenmiş bir belirtili isim tamlaması vardır. 
16“Geleneksel kültürlerin rüya bilinci ile uyanıklık bilinci arasına büyük duvarlar örmediğini biliyoruz.” cümlesinde belirtisiz ve zincirleme isim tamlaması vardır. 
17“Mayalar, rüyaları hayatın merkezine yerleştirmişler ve ifadenin en güçlü aracı saymışlardır.” cümlesinde tamlananı sıfat tarafından nitelenmiş belirtisiz isim tamlaması vardır. 
18“Kendini gerçekleştiren bir kehanet korkusu mudur acaba kötü rüyaların anlatılmaması gerekliliğine dair o geleneksel itikat.” Cümlesinde belirtisiz isim tamlaması yoktur. 
19“Modern toplumdaki değişimin sonuçlarından bir tanesi de, çocukların içinde yetiştirildiği ahlaki çatının zayıflaması.” cümlesinde zincirleme isim tamlaması vardır. 
20“Ayın öteki yüzüne baktığımızda, eğitim standartlarının yükselmesiyle çocukların daha yeterli ve özerk bir hüviyete kavuştukları ve kendilerini ilgilendiren konularda düşüncelerini dillendirebilir hale geldikleri de söylenebilir.” Cümlesinde tamlayanla tamlanan arasına sıfat girmiş bir belirtili isim tamlaması vardır. 
21“Ortaçağ’da iş ve eğlence arasında keskin ayrımlar yoktu, oyun ve eğlenceler hayatın bütününe yayılabiliyordu.” Cümlesinde belirtili isim tamlamasının tamlananı sözcük türü bakımından isimdir. 
22“Bütün bu gözlemler yazarı Ortaçağ toplumunda çocukluk fikrine pek yer olmadığı düşüncesine götürür.” Cümlesinde birden fazla belirtisiz isim tamlaması yoktur. 
23“Aries’e göre toplum bir bütün olarak çocuksu mahiyettedir ve yaşam kesitleri arasında keskin geçişler yoktur.” cümlesinde tamlayanı belirtisiz isim tamlamasından oluşmuş bir isim tamlaması vardır. 

                    

İSİM TAMLAMALARI ETKİNLİKLERİ 2                                                                                           

1.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili isim tamlamalarının türünün karşısına √ işareti koyunuz.

 Belirtisiz İsim TamlamasıBelirtili İsim TamlamasıZincirleme İsim Tamlaması
1Nostalji, günümüzde bellek takıntısının en yaygın biçimlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
2Günümüzde nostalji ya da geçmiş özleminin çocukluğun özlenmesine indirgendiği dile getiriliyor.
3Çocukluk gündüz düşlerinde hayat sürer ve bu sürekli çocukluk sayesinde geçmişin şiiri yazılır.
4Bu sözlerin bir romancının sözcükleriyle çok daha iyi anlaşılabileceğini sanıyorum.
5Doğduğumuz yerlerde, nesnelerin bizler daha seçim yapma zahmetini tanımadan gönlümüzü fethettiği yerlerde, dış dünyanın yalnızca kişiliğimizin bir uzantısı gibi göründüğü yerlerde hissettiğimiz rahatlık gibisi yoktur.
6Türk nostalji filmleri geçmişe toplumun çocukluk dönemi olarak bakar.
7Bir görme biçimi aynı zamanda bir görmeme biçimidir; bir hatırlama biçimi de aynı zamanda bir unutma biçimidir.
8Bellek bir bilgi kodlama, bilgi depolama ve bilgiyi stratejik biçimde bulup getirme sürecidir ve bu sürecin her aşamasında toplumsal, psikolojik ve tarihi etkiler söz konusudur.

 

9Bugünün acı gerçekleriyle yüzleşmek yerine, şanlı mazinin serinliğine sığınmak
10Kişi kendisinin nostaljik dünyasını ötekine sık sık anlatır; beklentisi ötekinin de bu dünyadan etkilenmesi, onun yaşadığı duyguları yaşaması yönündedir.
11Mesele, geçmişe dönmek ve oradan kendimize bugün yoksun olduğumuz değerleri çıkarıp yapıştırmak değil, burada ve şimdide kalarak kendimizle yüzleşmek, “olmak cesareti“ni gösterebilmektir.
12İnsanın ve milletin ruhsal esenliği, ne kadar acı verici de olsa, hakikatle yüzleşebilmektedir.
13Carl Jung, huzuru aradığı yolculuklarından birinde, bir Kızılderili reisiyle oturur.
14Eski Mısırlılar mumyalama işlemi sırasında tüm organları (bu arada beyni de) çıkarırken, kalbi yerinde bırakırlarmış. Zira kalp, onlara göre ruhun, aklın ve duygunun tahtıdır.
15Son yıllarda yapılan çalışmalar kalbin düşündüğümüzden daha akıllı olduğunu gösteriyor. Kalp beyinden sinyal alıyor evet, ama kendisi de vagus siniri yoluyla beyne bilgi gönderiyor.
16Beyne gönderdiği sinyallerle beynin entelektüel işlevleri yerine getiren bölümünü uyarabiliyor veya tamamen devre dışı bırakabiliyor.
17Çocukların hayatları ve onlara nasıl davranıldığı zaman içinde değişim gösterir.
18Ona göre günümüzün giderek artan hızda ve yoğun dinamiklerinin etkisi ve aile yaşamının modernleşmesi ile birlikte çocukluk kaybolmaktadır.
19Bugün internet teknolojilerinin hayatın her yarığından içeri girdiği ve bütün dünyayı bir örnekleştirdiği bir zamanda yaşıyoruz.
20Nostaljik ruh hâline sahip olan kişi, sürekli bir özgüven yükseltme ihtiyacı hisseder

2.ETKİNLİK                                                                                                                                     
Aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamalarla ilgili bilgiler doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız.

 
1“Kalbin üzerinde yer alan 40 bin sinir hücresi, tıpkı beyin gibi yapılanıyor.” cümlesinde belirtili ve belirtisiz isim tamlaması vardır.D
2“Aşk ve merhamet, yoğun bir zihin mesaisiyle, emekle, gayretle kazanılabilir.” cümlesinde belirtisiz isim tamlaması niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı almıştır.D
3“Kalbinin üzerindeki kiri pası söküp atmakla, kalbe dönüp onun şarkılarını söylemekle kazanılabilir.” cümlesinde belirtili isim tamlamasının tamlayanı zamir değildir.Y
4“Fakir bir adamın görüntüsünün altında kimin gizlenmiş olabileceğini asla bilemezsin.” cümlesinde zincirleme isim tamlaması yoktur.Y
5“Hayat geçip gitmekte olana bir ses verme çabası.” cümlesinde belirtisiz isim tamlamasının tamlayanı birden fazla sözcükten oluşmaktadır.D
6“Bir su damlasının avcumuzdan kayıp gitmesi gibi kaybolup giderken hayat, âna şahitlik etmek.” cümlesinde belirtisiz isim tamlaması sıfat tarafından belirtilmemiştir.Y
7“Yani rüyaların bir manası vardır ve bu da hastanın serbest çağrışımlarıyla anlaşılabilir.” cümlesinde zincirleme isim tamlaması vardır.Y
8“Pek çok vaka bildirimi bize bir hastalığın başlamadan önce kişiye açık veya kılık değiştirmiş bir biçimde malum olduğunu söylemektedir.” cümlesinde belirtisiz isim tamlaması vardır.D
9“Rüyalarda meydana gelen ani ve hızlı değişimlerin kişinin ruhsal dünyasındaki hızlı ve ani dönüşümlerin habercisi olduğuna dair veriler de vardır.” cümlesinde belirtili isim tamlamasının arasında bir sıfat girmiştir.D
10“Kâbuslar sıklıkla örseleyici hayat olaylarının ardından gelir.” cümlesinde zincirleme isim tamlamasının tamlayanı sıfat tarafından nitelenmiş bir belirtisiz isim tamlamasıdır.D
11“Anlaşılacağı üzere modern derinlik psikolojisi, insan ruhunun bir kısmının bilincin parçası olamayacak kadar derinlere gömülü olduğu fikrindedir.” cümlesinde tamlananı belirtisiz isim tamlaması olan bir zincirleme isim tamlaması vardır.Y
12“Rüyada doğmakta olan bir dünyanın tohumları saklıdır.” cümlesinde belirtili isim tamlamasının tamlayanı bir sıfat tarafından belirtilmiştir.D
13“Kişi ümitsizlik, telaş ve yön kaybından mustarip olsa da kendisini bir rüyada ele veren bir anlam ona yol gösterebilir, onu teyit edip destek sağlayabilir.” cümlesinde belirtisiz isim tamlamasının tamlayanı birden fazla sözcükten oluşmaktadır.D
14“Rüyalar gündelik hayatta gerçekleşebilmek için rüya görenin dikkat ve güvenine muhtaçtır.” cümlesinde belirtili isim tamlamasının tamlananı birden fazla sözcükten oluşmamıştır.Y
15“Jung rüya görmenin akli bozukluğu olanlar kadar “normal insanlar”ın gündelik huzuru için de önemli olduğunu, rüyaların bir nevroz belirtisi olarak algılanmaması gerektiğini düşünüyordu.” cümlesinde tamlayanı ve tamlayanı sıfat tarafından nitelenmiş bir belirtili isim tamlaması vardır.D
16“Geleneksel kültürlerin rüya bilinci ile uyanıklık bilinci arasına büyük duvarlar örmediğini biliyoruz.” cümlesinde belirtisiz ve zincirleme isim tamlaması vardır.D
17“Mayalar, rüyaları hayatın merkezine yerleştirmişler ve ifadenin en güçlü aracı saymışlardır.” cümlesinde tamlananı sıfat tarafından nitelenmiş belirtisiz isim tamlaması vardır.D
18“Kendini gerçekleştiren bir kehanet korkusu mudur acaba kötü rüyaların anlatılmaması gerekliliğine dair o geleneksel itikat.” cümlesinde belirtisiz isim tamlaması yoktur.Y
19“Modern toplumdaki değişimin sonuçlarından bir tanesi de, çocukların içinde yetiştirildiği ahlaki çatının zayıflaması.” cümlesinde zincirleme isim tamlaması vardır.D
20“Ayın öteki yüzüne baktığımızda, eğitim standartlarının yükselmesiyle çocukların daha yeterli ve özerk bir hüviyete kavuştukları ve kendilerini ilgilendiren konularda düşüncelerini dillendirebilir hale geldikleri de söylenebilir.” cümlesinde tamlayanla tamlanan arasına sıfat girmiş bir belirtili isim tamlaması vardır.D
21“Ortaçağ’da iş ve eğlence arasında keskin ayrımlar yoktu, oyun ve eğlenceler hayatın bütününe yayılabiliyordu.” cümlesinde belirtili isim tamlamasının tamlananı sözcük türü bakımından isimdir.Y
22“Bütün bu gözlemler yazarı Ortaçağ toplumunda çocukluk fikrine pek yer olmadığı düşüncesine götürür.” cümlesinde birden fazla belirtisiz isim tamlaması yoktur.Y
23“Aries’e göre toplum bir bütün olarak çocuksu mahiyettedir ve yaşam kesitleri arasında keskin geçişler yoktur.” cümlesinde tamlayanı belirtisiz isim tamlamasından oluşmuş bir isim tamlaması vardır.D

Edebiyatsultani.com başarılar diler.😊       

isim-tamlamaları-etkinlikleri-2

isim-tamlamaları-etkinlikleri-2 indir.                                                                        

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap