Testler

İsim Tamlamaları Test 1

İSİM TAMLAMALARI TEST 1

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu bir isim tamlamasıdır?
A) Kağnıdaki kadına bu müjdeyi vermek aklından geçtiyse de hemen bundan caydı.
B) Sona yaklaşmakta olanların sabırsızlığı Çakır’ın da yüreğini sarmaya başlamıştı.
C) Çevik bir hareketle atından atladı.
D) At kendi kendine ve uysal adımlarla sahibini takip ediyordu.
E) En yakın evden bile elli adım uzaktaydı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Bütün köyde derin bir sessizlik vardı.
B) Yürüyen birinin ayak sesleri yaklaştı ve bir kadın sesi duyuldu.
C) Orta yaşlı bir kadın hayretle genç adama baktı.
D) Kağnıdaki sandıklardan birini kavrayarak kepeneğin üzerine oturttu.
E) İlk önce kağnıdaki sandıklarla torbaları sedirin yanında taşıdı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır?
A) Şimdi kırk beş yaşında, sağlam, dinç ve iyi yürekli bir kadındı.
B) Bize bir tarhana çorbası yapar mısın?
C) Uzatılan keseyi alarak onun arzusunu yerine getirdi.
D) Çakır, evden çıkarken yalnız küçük bir yiyecek torbası almıştı.
E) Çabuk adımlarla ahıra yürüdü.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Kendi adamları arasında bu kıratta ancak Çakır vardı.
B) Henüz çok gençti; ama sadakatin ve fedakarlığın örneği bir yiğitti.
C) Çakır kendisini suya atarak akıntının yardımıyla selamete ulaşmıştı.
D) Bu bakımdan benim köyüm o kadar emniyetli sayılmaz.
E) Kağnının üstünü kalın keçelerle örttü.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla isim tamlaması vardır?
A) Tam öğle vakti bir orman kıyısında üç dervişe rastladı.
B) Derviş, elini çıplak göğsüne gayet sert bir vuruşla vurdu.
C) Çakır’ın koynundaki gizli mektubu nereden bilecekti?
D) Atının üzerinde dizlerini titremiş gibi hissetti.
E) Zebella kılıklı dervişin zebani gibi de kuvvetli olduğu anlaşılıyordu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı bir sıfat tarafından nitelenmiş belirtili isim tamlaması vardır?
A) Ormanın kıyısında vuruşan sanki iki tımarlı değil de iki ordu vardı.
B) Beriki onun hamlesini çeldikten sonra kendisi saldırdı.
C) Sadık hayvan koşarak sahibinin yanına geldi.
D) Kış gecelerinde kahramanlık ve Battal Gazi hikayeleri dinlemişti.
E) Siyah kalemimin kapağını gören var mı?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması yoktur?
A) On iki yaşındayken kışın korkunç oyunlar oynarlardı.
B) Amcası tımarlı sipahi iken Çakır’a Türk usulü silme tokat atmasını öğretmişti.
C) Ormanın bir yerinde, arılar büyük bir yarığın içine alışmışlar, bal yapıyorlardı.
D) Durumun ciddiliğini anladı ve çılgına döndü.
E) Mıstık’ın palası, yanağında bir yara açmıştı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Hızından havada bir ıslık sesi, ardından bir çıtırtı işitildi.
B) Onun elinde üç karışlık güdük bir parça kalmıştı.
C) Tımarın boşalıncaya kadar benim adamım olmak ister misin?
D) Senin kullarından olmayı cana minnet bilirim.
E) O benzeri görülmemiş savaşta kaç kere ölümün veya tutsaklığın eşiğine kadar gelmişler.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eski” kelimesi, bir isim tamlamasını nitelemiştir?
A) Eski bir not defteri bulmuştu.
B) Eskiden buralarda ne geyikler yaşarmış.
C) Yarın eski arkadaşlarla buluşacağım.
D) Eski köye yeni adet mi getiriyorsun?
E) Koltuğun altında eski bir terlik buldum.

10. Bazen belirtili isim tamlamalarında tamlanan iyelik eki almaz. Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?
A) Su şişemi nereye koydunuz?
B) Bizim evde günde dört defa çay demlenir.
C) On yıl sonra sütanasının evine gidiyordu.
D) Köyüne bahar güneşinin ışığı altına girdi.
E) Evin önünde bir at durunca Satı Kadın göründü.

11. Aşağıdakilerden hangisinde birden fazla tamlanan bir tamlayana bağlanmıştır?
A) Kaşlarının çatıklığı, bakışlarının sertliği geçti.
B) Bitkin adımlarla yürüyerek sedirin öteki ucuna oturdu.
C) Öylece yanında yatıyor, anasının yanaklarını ve saçlarını okşayarak.
D) Yalnız Allahın günü güreşip yara bere içinde kalırlar.
E) Başında kırık dökük bir tahta parçası vardı.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması niteleme görevinde kullanılmıştır?
A) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapalıydı.
B) Hamur tahtasının üstünde yufka açıyordu.
C) Bu sırada kapının önünde gürültüler oldu.
D) Yamalı, yırtık pırtık giyimler içindeydi.
E) Adamın üstüne başına, bıçağına, duvara asılmış olan kılıç, sadak ve yayına bakarak sordu.

13.Komşu yayladaki Türkmen obasının çocuklarıyla arkadaşlık ederken ata binmesini öğrenmişlerdi.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda altı çizili olan isim tamlamasının özdeşi vardır?
A)Ona böyle demesinin sebebi at sevgisindeki aşırılığıydı.
B) Bursa ve Edirne’nin yüzölçümünü biliyorum.
C) Şu parlak ay ışığının altında dünya güzelliklerini göreyim, diyorum.
D) Etli börekten bir dilim de ben alabilir miyim?
E) Çam ormanı peri masallarındaki memleketler kadar göz alıcı idi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Köyün hocasıyla konuşup ertesi gün derse başlamıştı.
B) Okuyup yazmanın dışında onlara asıl kendi bildiği şeyleri öğretiyordu.
C) Onlara karakucak güreşinin bazı oyunlarını da öğretmişti.
D) Murat yaşça en küçüğü idi dört çocuğun.
E) Onun uğraşları da böyle üstün kuvvetlere karşın insan gücü üstünde bir emekle yapılmıştı.

15. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı soyut isim olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Hayatın tadını çıkarmayı bilen biridir Orhan Bey
B) O da arkadaşının köyüne gitmişti.
C) Çok sıkı yürüyüşlerle Akhisar ovasına gelmişler.
D) Atlarımızın çoğunu da sel götürmüştü.
E) Bulanık sel suyu hiç de bizim derelerin suyuna benzemiyor.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bir isim tamlamasıdır?
A) Bu, çıyan suratlı, hain bakışlı, çirkin birisiydi.
B) Bir karışlık kapı eşiğini aşamadığın günler daha dün gibi gözümün önünde.
C) Eğilip içtiler, buz gibi tatlı bir suydu.
D) O zaman bu gördüğün çam ormanı yokmuş.
E) Kısa boylu, kıvırcık saçlı, esmer, şişman ve şaşı birisiydi.

17. Aşağıdakilerden hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı isim olmayan bir isim tamlaması vardır?
A) Onların hepsini ben alacağım, diye tutturdu.
B) Ankara yolu üzerinde bir kaza olmuş.
C) Biraz yürüyerek bacaklarının uyuşukluğunu giderdiler.
D) Adamın öfkesi az sonra yatışmıştı.
E) Gece yarısından sonra Bodrum’a yanaştı.

18. Hem tamlayanı hem de tamlananı sıfat tamlaması olan bir isim tamlaması aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
A)Mavi gömleğinin sarı düğmeleri çok güzel görünüyordu.
B)Gecenin sessizliğinde geminin yardığı suların fısıltısını dinliyordu.
C)Geminin arkasındaki küçük güverteye bağdaş kurmuşlardı.
D)Gözleri uyurken kafalarının içi uyanık olurdu.
E)Rüya görmeden beyninin içinden geçen manzaraları seyretti.

19.Aşağıdakilerden hangisi bir isim tamlaması bir ismi nitelemiştir?
A) Elindeki çanağın içinde ne vardı acaba?
B) Deniz kestanesi saçları güneşte parlıyordu.
C) Birkaç Osmanlı akçası ve Venedik florisi çıkararak uzattı.
D) İstanbul’un karışık sokaklarında bir hayli yürüdüler.
E) Yaşlıca bir adamın girmesiyle ayağa kalkarak selamladılar.

20. Aşağıdakilerden hangisinde arasına kelime ya da kelime grubu girmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Ev sahibi, şerbet kaselerini almak için bekleyen uşağa emir verdi.
B) Ona üç katlı evin orta katında bir oda hazırlamışlardı.
C) Biraz sonra yol yorgunluğunun tesiriyle derin bir uykuya dalıp uyudu.
D) Ev sahibinin dudaklarındaki gülümseme kayboldu.
E) Hissesinin yarısını kendisine vereceğim.

 

CEVAPLAR: 1-B, 2-B, 3-C, 4-A, 5-A, 6-E, 7-A, 8-A, 9-A, 10-B, 11-C, 12-A, 13-C, 14-D,  15-A, 16-B, 17-A, 18-A, 19-B, 20-B

İsim-Tamlamaları-Test-1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

57 yorumlar

 • 10. soru belirtili isim tamlamalarında her zaman tamlayan ve tamlanan ek alır diye biliyorum . Kafam karıştı yardımcı olabilirmisin

  • Zincirleme isim tamlamasında tamlayan ve tamlanandan biri isim tamlaması olan isim tamlası olması gerek. Kendi adamları arasında zincirleme isim tamlamasıdır. Kendi adamları tamlayan, arasında tamlanandır.Zincirleme isim tamlamasında ille de -nin eki olacak diye bir kural yok.

   sadakatin ve fedakarlığın örneği bir yiğitti: Sıfat tamlamasıdır.
   Sadakatin ve fedakarlığın örneği: belirtili isim tamlaması. Tamlayan sadakatin ve fedakarlığın, tamlanan örneği.
   Belirtili veya belirtisi isim tamlamasında tamlayan veya tamlanan birden çok sözcükten oluşabilir.

   akıntının yardımı: belirtili isim tamlaması

   benim köyüm: belirtili isim tamlaması

   kağnının üstü: belirtili isim tamlaması

  • Not: Belirtisiz isim tamlamaları bazen bir ismin önüne gelerek o ismi niteler.
   12. soruda A şıkkında yer alan cümle: “Kara gökler kül rengi bulutlarla kapalıydı.”
   Burada kül rengi belirtisiz isim tamlamasıdır ve kendisinden sonra gelen bulutlar sözcüğünü niteler. “Nasıl bulutlar?” diye sorduğumuzda cevap kül rengi bulutlar oluyor.

   4.soruyu daha önce açıklamıştım. Yorumlardan bulabilirsiniz.

 • Merhabalar hocam. Lisans KPSS ‘ye hazirlaniyorum. Sadece Kaynaklarımda isim tamlamasına ait soru yoktu. Sayenizde 20 soru çözmüş oldum😇 Allah rağzi olsun sizden. İyi çalışmalar

 • Hocam sorular çok kaliteli. Çok teşekkür ederim. Ancak 4.sorudaki “sadakatin ve yiğitliğin örneği” neden zincirleme isim tamlaması olarak kabul edilmedi?

  • Zincirleme isim tamlamasında tamlayan, tamlanan veya her ikisi bir isim tamlamasından oluşuyor. Burada ise sadakatin ve yiğitliğin tamlayan, örneği tamlanan. Sadakatin ve yiğitliğin birden fazla sözcükten oluşmuş bir tamlayan, kendi içinde bir tamlama değil.

  • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?
   A) Hızından havada bir ıslık sesi, ardından bir çıtırtı işitildi. (ıslık sesi: belirtisiz isim tamlaması)
   B) Onun elinde üç karışlık güdük bir parça kalmıştı.(onun eli: belirtili isim tamlaması)
   C) Tımarın boşalıncaya kadar benim adamım olmak ister misin? (benim adamım: belirtili isim tamlaması)
   D) Senin kullarından olmayı cana minnet bilirim.(senin kulların: belirtili isim tamlaması)
   E) O benzeri görülmemiş savaşta kaç kere ölümün veya tutsaklığın eşiğine kadar gelmişler.(ölümün veya tutsaklığın eşiği: belirtili isim tamlaması)

  • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması yoktur?
   A) On iki yaşındayken kışın korkunç oyunlar oynarlardı.(on iki yaş : sıfat tamlaması, korkunç oyunlar: sıfat tamlaması)
   B) Amcası tımarlı sipahi iken Çakır’a Türk usulü silme tokat atmasını öğretmişti.(Türk usulü: belirtisiz isim tamlaması)
   C) Ormanın bir yerinde, arılar büyük bir yarığın içine alışmışlar, bal yapıyorlardı.(ormanın yeri: belirtili isim tamlaması)
   D) Durumun ciddiliğini anladı ve çılgına döndü.(durumun ciddiliği: belirtili isim tamlaması)
   E) Mıstık’ın palası, yanağında bir yara açmıştı.(Mıstık’ın palası:belirtili isim tamlaması)

  • Not: İsim tamlamaları bazen zamirlerle de oluşturulabilir. A şıkkında onların hepsini isim tamlamasıdır. “Onların” sözcüğü işaret zamiri, “hepsini” sözcüğü ise belgisiz zamirdir.

   17. Aşağıdakilerden hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı isim olmayan bir isim tamlaması vardır?
   A) Onların hepsini ben alacağım, diye tutturdu.
   B) Ankara yolu üzerinde bir kaza olmuş.
   C) Biraz yürüyerek bacaklarının uyuşukluğunu giderdiler.
   D) Adamın öfkesi az sonra yatışmıştı.
   E) Gece yarısından sonra Bodrum’a yanaştı.

   Not: İsim tamlamalarında tamlayan, tamlanan veya her ikisi sıfat tarafından nitelenebilir veya belirtilebilir. 18.soruda aslında tamlayanı ve tamlananı birer sıfat tarafından nitelenmiş bir belirtili isim tamlaması sorulmaktadır. A şıkkında gömleğin düğmeleri isim tamlamasıdır. Gömlek mavi sıfatını düğme ise sarı sıfatını almıştır.

   18. Hem tamlayanı hem de tamlananı sıfat tamlaması olan bir isim tamlaması aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
   A)Mavi gömleğinin sarı düğmeleri çok güzel görünüyordu.
   B)Gecenin sessizliğinde geminin yardığı suların fısıltısını dinliyordu.
   C)Geminin arkasındaki küçük güverteye bağdaş kurmuşlardı.
   D)Gözleri uyurken kafalarının içi uyanık olurdu.
   E)Rüya görmeden beyninin içinden geçen manzaraları seyretti.

  • 16.soruda “gözümün önünde” yüklemdir ve isim tamlamasıdır. E şıkkında cümlenin tamamı sıfat tamlamasıdır.
   20.soruda “evin katı” isim tamlamasının arasına “orta” sözcüğü girmiştir.

  • 4.soruda kendi adamları(nın) arasında: kendi(nin) adamları olarak da okunabilir. “Kendi adamları” isim tamlaması arasında ismiyle birleşerek zincirleme isim tamlaması oluşturmuştur.

   10.soruda B şıkkında bizim ev(imiz)de olması gerekirken bazen kısaltmaya gidilir. Bizim evimiz belirtili isim tamlamasıdır.

   20.soruda B şıkkında “evin orta katında” isim tamlamasında evin katı belirtili isim tamlamasıdır, orta sıfatı isim tamlamasının arasına girmiştir.

  • 6.Sorunun E şıkkında siyah kalemimin kapağı tamlamasında kalemimin kapağı belirtili isim tamlamasıdır. “kalem” sözcüğü “siyah” kelimesi tarafından nitelenmiştir.
   8.Soruda
   ıslık sesi:belirtisiz isim tamlaması
   Onun eli:belirtili isim tamalması
   benim adamım:belirtili isim ltamlaması
   Senin kulların: belirtili isim tamlaması
   ölümün veya tutsaklığın eşiği:belirtili isim tamlaması

   9.soruda
   Eski bir not defteri: Eski sözcüğü not defteri isim tamlamasını nitelemiştir.

   11.soruda:
   anasının yanaklarını ve saçlarını: Anasının sözcüğü tamlamayn, yanaklarını ve saçlarını sözcükleri tamlanandır. Bir tamlayan, birden fazla tamlanana bağlanmıştır.

Süleyman Kara için bir yanıt yazın X