Testler

İsimler Test 2 (6.Sınıf Türkçe)

İSİMLER TEST 2 (6.SINIF TÜRKÇE)

1.“Öğretmen, çocukları parka götürdü.” cümlesinde kaç isim vardır?
A) 1    B) 2     C)3    D)4

2. Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir?
A) Şehir isimleri
B) İnsan isimleri
C) Ağaç isimleri
D) Irmak isimleri

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur?
A) Ordu, milletimizin göz bebeğidir.
B) Bu binanın temizliğinden Nihat sorumludur.
C) İşin zor tarafı bunu halka anlatmak.
D) Sürüden ayrılanı kurt kapar.

4. Aşağıdakilerden hangisi hem insan hem cansız varlık ismi olabilir?
A) Yıldız
B) Araba
C) Yiğit
D) Perihan

5. Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir?
A) Keçiler
B) Millet
C) Orman
D)Takım

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim kullanılmamıştır?
A) Ellerini yıkayıp sofraya oturdu.
B) Bir hüzün dolar odama.
C) Senin adını sayıklar kuşlar.
D) Kapılar ardına kadar açıldı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime bir varlığı karşılamaktadır?
A) Nasırlı ellerini görünce üzüldüm.
B) İzmir buradan beş saat sürüyor.
C) Serçeler ağacın dallarına konmuştu.
D) Geleceğimi önceden öğrenmiş.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cins ismi değildir?
A) Şehrimizde bu mevsim hava çok sıcaktır.
B) Evimizin iyi bir onarımdan geçmesi gerekiyor.
C) Kedinizin adı Kahve’miydi?
D) Minnoş’a güzel bir kulübe yaptırdık.

9. Keloğlan padişahın kızını kaçıran devlerin ülkesine gidecektir. Bunun için sadece özel isimlerin bulunduğu yolu kullanmalıdır.
Buna göre Keloğlan aşağıdaki yollardan hangisini kullanmalıdır?
A) Ova-Nehir-Dağ
B) Çöl-Şelale-Vadi
C) Deniz-Ordu-Şehir
D) Van-Rize-Samsun

10.

Tekil isimÇoğul isimCins ismiÖzel isim
Duvar
Tablolar
Resim
Kasım

Tabloda, verilen isimlerin çeşitleri belirtilmek istenmiştir.
Hangi iki isim yer değiştirirse isimlerin çeşitleri doğru belirtilmiş olur?
A) Tablolar-resim
B) Resim-Kasım
C) Duvar-tablolar
D) Kasım-duvar

11. “-cık/-cik” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde “küçültme” anlamı katmıştır?
A) Öğretmen kitapçıkları dağıttı.
B) Bir demet gelincik toplamış bana.
C) Turan Bey bademcik ameliyatı oldu.
D) Anneciğime doğum günü hediyesi alacağım.

12. Aşağıdakilerin hangisinde cins ismi bir varlığa özel ad olmuştur?
A) Kayak yapmak için bu kış Uludağ’a gideceğiz.
B) Selçuklular büyük bir miras bıraktı.
C) Her hafta sonu Pamuk’u yıkarım.
D) Şairin son kitabını iki saatte bıraktım.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır?
A) Gülleri toplamak için nereye gidelim?
B) Sürüden ayrılanı kurt kapar.
C) Sabahleyin bağ ağrısıyla uyandım.
D) Apartmanımızda beş kiracı vardı.

14. Yatağınızın başucuna gece içmek için bıraktığınız ancak sabaha kalan bir bardak suyun tadındaki tuhaflaşmayı içer içmez fark ediyorsanız yalnız değilsiniz. İçme suyu, sadece H2O moleküllerinden oluşmaz. İçerisinde çeşitli iyonlar ve başka moleküller de vardır. Bu kimyasal yapıda zamanla gerçekleşen küçük değişiklikler dahi suyun tadının değişmesine yol açabilir.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?
A) yatağınızın
B) suyun
C) oluşmaz
D) moleküller

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.B, 4.A, 5.A, 6.B, 7.C, 8.D, 9.D, 10.B, 11.A, 12.C, 13.B, 14.C

İndirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
isimlertest2-6.sinifturkce

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap