Testler

Deyimler Test 1 (4.Sınıf Türkçe)

DEYİMLER TEST 1 (4.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) İzmir’de hem dayımı ziyaret ettim hem işimi gördüm, bir taşla iki kuş vurdum.
B) Annesinin sözünden çıkmaz, bir dediğini iki etmezdi.
C) Başından geçen olayları bire bin katarak anlatır.
D) Bir gün ben de herkesin tanıdığı biri olacağım.

2. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin anlamı yanlış verilmiştir?
A) Gözü kara ( korkusuz, atılgan)
B) Gözü tok ( açgözlülük etmeyen)
C) Gözden düşmek ( eski değerini yitirmek)
D) Gözü yükseklerde olmak ( Kıskançlık etmek)

3.
(1) Gözü yolda kalmak

(2) Hasret kalmak
(3) Burnunda tütmek
(4) Gözünde tütmek
Yukarıda numaralanmış deyimlerden hangisi “çok özlemek, özlem çekmek” anlamında değildir?
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dil” sözcüğü başka bir sözcükle birleşerek deyimleşmemiştir?
A) Boşuna dil dökme, beni inandıramazsın.
B) Yine dilini tutamadı, her şeyi berbat etti.
C) Dilinde yarar çıktığı için konuşamıyordu.
D) Yeni öğretmenini dilinden düşürmüyor.

5.
Aklında kalmamak → 1 Unutmak
Ayağına kapanmak → 2 Yalvarmak
Can sıkıcı                   → 3 Çaresiz
Çenesi düşük           → 4 Çok konuşan
Eli kolu bağlı            → 5 Üzücü

Selim, yukarıdaki deyim-anlam eşleştirmelerinde rakamlarla belirtilmiş kelimelerden ikisinin yerini değiştirdiğinde yanlışlık düzeltilmiş olacaktır.
Buna göre Neşe, hangi ikisinin yerlerini değiştirmelidir?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 3 ve 5
D) 4 ve 5

6.
(1) Küplere binmek

(2) Etekleri tutuşmak
(3) Ateş püskürmek
(4) Ağzı kulaklarına varmak
Yukarıdaki deyimlerden hangileri aynı anlamdadır?
A) 1-2
B) 2-3
C) 3-4
D) 1-3

7.
(1) İçi sızlamak

(2) Gözden düşmek
(3) Göz kamaştırmak
(4) Yüreği kan ağlamak
Öğretmen Burak’tan anlamca birbirine yakın deyimlerin bulunduğu şıkkı işaretlemesini istemiştir.
Buna göre Burak aşağıdakilerden hangisi işaretlemelidir?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 3 ve 4
D) 1 ve 4

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Polisleri bir anda karşısında gören hırsız ne yapacağını şaşırıp damdan atladı.
B) Bildiğim kadarıyla arkadaşın dost canlısı biriydi.
C) Bu yaşadıkların kulağına küpe olsun.
D) Şöhret, onun başını döndürmüş olmalı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim “bir şeyi ele geçirmeyi amaçlamak” anlamındadır?
A) Akrabaları yaşlı teyzelerinin mirasına göz koymuşlar.
B) Ben gelinceye kadar bu çocuğa göz kulak olun.
C) Sözlerinden dolayı ona gönül koyma, o düşünmeden konuşur.
D) Annem, çiçeklerine gözü gibi bakardı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A) Bu konuda bildiklerini öğrenmeye çalıştım, ağzını aradım.
B) Bizim işi hâlletmemek için ipe un seriyor.
C) Babam olmayınca yemek boğazımdan geçmiyor.
D) O kadın lafını bilmez, konuşur da konuşur.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Bu işin böyle olacağı içime doğmuştu.
B) Durduk yere arkadaşının kalbini kırdın.
C) Dedemin baş ağrısının sebebini bulamadılar.
D) Ninemin gönlünü hoş etmek için her şeyi yaparım.

12. Aşağıdaki deyim çiftlerinden hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır?
A) Göze girmek-gözden düşmek
B) Burnu havada-yüzü yerde
C) Ağzı sıkı-ağzı gevşek
D) Eli açık-eli bol

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Bozulan telefonunu elden çıkarmaya çalışıyor.
B) Yan masada oturanların konuşmalarına kulak misafiri oldum.
C) Yaşlı adamı, elinden tutarak yolun karşısına geçirdim.
D) Biraz para kazanınca kendini dev aynasında görmeye başladı.

14.
(1) içi içini yemek

(2) içi içine sığmamak
(3) etekleri zil çalmak
(4) gözlerinin içi gülmek
Yukarıda numaralanmış deyimlerden hangisi mutlu bir insanın durumunu ifade etmek için kullanılmaz?
A) 1       B) 2          C) 3           D) 4

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok acıkmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Erkenden yattım ama açlıktan gözüme uyku girmedi.
B) Karnım zil çalıyor, sabırsızlıkla çıkış zilini bekliyorum.
C) Uçurumdan düşmek üzereyken bir yardım eli uzandı.
D) Maraş’ta yediğim dondurmanın tadı damağımda kaldı.

16. Aşağıdaki deyim-anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ağzının payını vermek – azarlamak
B) Kafası atmak – öfkelenmek
C) Eli açık – cömert
D) Pireyi deve yapmak – büyüklenmek

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.A, 4.C, 5.C, 6.D, 7.D, 8.A, 9.A, 10.A, 11.C, 12.D, 13.C, 14.A, 15.B, 16.D

İndirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
deyimler test 1 -4.sınıfturkce

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap