Çalışma Kitapçıkları

MASAL VE FABL ETKİNLİĞİ 1

A- BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ.
1. Türk edebiyatında ………………………………… en tanınmış masal kahramanıdır.
2. ………………………. Türk edebiyatında Uygur döneminde masal özelliği gösteren ilk eserlerdendir.
3. Masallar ulusal değil ……………………………………..……………………..
4. ……………………………….Olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı metinlerdir.
5.Divan şairi Şeyhî’nin toplumsal eşitlik düşüncesini işlediği ………………………………………… eleştiri içerikli 126 beyitlik mesnevidir.
6.  ……………….… ’nın iki önemli kahramanı başvezirin kızı Şehrazat ve ülkeyi yöneten sultan Şehriyar’dır.
7. “Fabl”larda ……………………..………………ve sanatlarına başvurulur.
8. Beydeba’nın …………………………….adlı eseri Hint edebiyatının önemli eserlerindendir.
9. Fabl’da verilmek istenen mesajın açıklandığı bölüm …………………………………..bölümüdür.
10. Masal ve fablda……………………….…….……..ve anlatım kullanılır.

B- MASALLARI EŞLEŞTİRİNİZ.

1.Andersen Masalları1-A-Türk
2. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler2-B-Alman
3. Binbir Gece Masalları3-C- Alman
4. Keloğlan4-D-Arap
5.Grimm Kardeşler Masalları5-E- Hint
6. Kelile ve Dimne6-F- Danimarka

C. AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.
1.Masalın bölümlerini yazınız.
2. Fablın bölümlerini yazınız.
3.”Harname ve Hüsrev ü Şirin” eserleri kime aittir?
4.Fabl ve masalın iki ortak özeliğini yazınız.
5.Edebiyatımızda iki önemli masal derleyicisinin adını yazınız.

CEVAPLAR:

A-

 1. Türk edebiyatında “Keloğlan” en tanınmış masal kahramanıdır.
 2. Kalyanamkara ve Papamkara
 3. Masallar ulusal değil
 4. Masallar
 5. Divan şairi Şeyhî’nin toplumsal eşitlik düşüncesini işlediği Harname eleştiri içerikli 126 beyitlik
 6. Binbir Gece Masalları’nın iki önemli kahramanı başvezirin kızı Şehrazat ve ülkeyi yöneten sultan Şehriyar’dır.
 7. “Fabl”larda teşhis ve intak sanatlarına başvurulur.
 8. Beydeba’nın Kelile ve Dimne adlı eseri Hint edebiyatının önemli
 9. Fabl’da verilmek istenen mesajın açıklandığı bölüm öğüt bölümüdür.
 10. Masal ve fablda öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır.

B- 1- F   2-B   3-D    4-A  5- C    6- E

C- 

 1. DÖŞEME, SERİM, DÖĞÜM, ÇÖZÜM, DİLEK
 2. SERİM, DÖĞÜM, ÇÖZÜM, ÖĞÜT
 3. ŞEYHİ
 4. I-NASİHAT VERME, DERS VERME AMACI GÜDÜLÜR.

II-ÖYKÜLEYİCİ VE BETİMLEYİCİ ANLATIM KULLANILIR.

 1. EFLATUN CEM GÜNEY VE PERTEV NAİLİ BORATAV

 

masal ve fabl etkinligi 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap