Çalışma Kitapçıkları

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 1

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 1

1.19.yüzyılda ortaya çıkan fikir hareketlerinden Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük hakkında birer cümlelik bilgi veriniz.

2. Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük akımlarının ortak amaçlarından dördünü yazınız.

3. Milli edebiyat ve milliyetçi edebiyat kavramlarını açıklayınız.

4.Aşağıdaki fikir akımlarının temsilcilerini yazınız.

Fikir akımıTemsilcileri
Batıcılık
İslamcılık
Osmanlıcılık
Türkçülük

5. Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Osmanlıcılık akımlarının başarısızlık sebepleri nelerdir? Yazınız.

6. Milli Edebiyat akımının gelişmesini sağlayan dergileri yazınız.

7. Milli Edebiyat akımının ilkelerini yazınız.

8.Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a. Milli Edebiyat, Genç Kalemler dergisinde  ……………………………. makalesi ile başlar.

b. Milli Edebiyat Döneminde makale yazan sanatçılar arasında ……………………………………….., …………………………………….., ………………………………………… ve  ……………………………………… gelir.

c.Milli Edebiyat Döneminde hatıra yazanlar:

……………………………………………, ……………………………………., ……………………………, …………………………………

d. Milli Edebiyat düşüncesinin ortaya çıkmasında o dönemde yapılan …………………… etkili olmuştur.

e. ………………………… edebiyatta konu milli duygu ve düşünce etrafında oluşturulurken ………………….

Edebiyatta Türkçülük fikri hakimdir.

9. Milli Edebiyat Dönemindeki en önemli edebiyat tarihçisi kimdir? Yazınız ve bu yazarın edebiyat araştırmasıyla ilgili üç eserini yazınız.

10. Milli Edebiyat Döneminde sohbet türünde eser veren sanatçıları yazınız.

11. Milli Edebiyat Döneminde makale yazarları hangi konular üzerinde durmuşlardır? Yazınız.

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 1 Cevaplar

1.19.yüzyılda ortaya çıkan fikir hareketlerinden Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük hakkında birer cümlelik bilgi veriniz.

Batıcılık: Türk toplumuna Batı’da gelişen düşünce, yönetim biçimi, yaşam tarzının uygulanmasıyla ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının sağlanması düşüncesidir.

İslamcılık: İslamiyet’in ilk dönemlerindeki değerlerin 20.yüzyıl başlarına taşınarak Türk toplumunun, içinde bulunduğu bunalımdan kurtarılması düşüncesidir.

Osmanlıcılık:  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde sahip olduğu zihniyetin, sanat ve edebiyatta takip edilmesi düşüncesidir.

Türkçülük: Türk toplumunun uzak geçmişinde kazandığı, halkın yaşama biçiminin ve değerlerinin araştırılması ve bilinmesine dayanan düşüncedir.

2. Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük akımlarının ortak amaçlarından dördünü yazınız.

a. Savaşlar ve azınlıkların bağımsızlık mücadeleleri sebebiyle kötü duruma düşen Osmanlıyı, bu durumdan kurtarmak.

b.Azınlıkları kışkırtan Batılı devletlerin karşısında yeniden eski gücünü yakalamak.

c. Bireysel ve toplumsal konuları dengede tutarak milli bir edebiyat oluşturmak.

d. Sade bir Türkçe ile edebi eserler ortaya koymak, milli edebiyat çerçevesinde taklitçi olmayan bir edebiyat oluşturmak.

3. Milli edebiyat ve milliyetçi edebiyat kavramlarını açıklayınız.

Milli edebiyat, 1908’den beri yaşanan inkılapları, savaşları, onların toplum üzerindeki tesirlerini ele alır. Konu, milli duygu ve düşünce etrafında oluşturulur. Milliyetçi edebiyat, Türkçülük akımının hakim olduğu edebiyattır. Bu edebiyatta eserler, sade bir dille yazılmış, şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.

4.Aşağıdaki fikir akımlarının temsilcilerini yazınız.

Fikir akımıTemsilcileri
BatıcılıkTevfik Fikret, Abdullah Cevdet
İslamcılıkMehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa
OsmanlıcılıkNamık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, Agah Efendi
TürkçülükZiya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem

5. Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Osmanlıcılık akımlarının başarısızlık sebepleri nelerdir? Yazınız.

a. Ülke içinde fikir akımlarına halk desteğinin sağlanamaması.

b. Fikir akımlarının geniş halk kitlelerine indigenememesi.

c. Fikirlerin birbirine karşı ortaya atılmış olması.

ç.Dış baskıların artması.

d. İç değişmeler, isyanlar ve bağımsızlık hereketleri

6. Milli Edebiyat akımının gelişmesini sağlayan dergileri yazınız.

Çocuk Bahçesi (1905)

Genç Kalemler (1911)

Türk Derneği (1909)

Türk Yurdu (1911)

Halka Doğru (1913)

Türk Sözü (1914)

Yeni Mecmua (1917)

Dergah (1921)

7. Milli Edebiyat akımının ilkelerini yazınız.

a. Eserlerde halkın konuştuğu Türkçeyi kullanmak.

b. Ölçü olarak heceyi benimsemek.

c. Eserlerde sosyal hayatı ve milli tarihi işlemek.

d.Halk edebiyat şiir biçimlerinden yararlanmak.

8.Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a. Milli Edebiyat, Genç Kalemler dergisinde  ……Yeni Lisan…. makalesi ile başlar.

b. Milli Edebiyat Döneminde makale yazan sanatçılar arasında ……Ömer Seyfettin…….., …Ziya Gökalp.., …Mehmet Emin Yurdakul… ve  …Mehmet Fuat Köprülü… gelir.

c.Milli Edebiyat Döneminde hatıra yazanlar:

Yakup Kadri, Halide Edip Adıvar, Ömer Seyfettin, Falih Rıfkı Atay

d. Milli Edebiyat düşüncesinin ortaya çıkmasında o dönemde yapılan …savaşlar… etkili olmuştur.

e. …Milli… edebiyatta konu milli duygu ve düşünce etrafında oluşturulurken …milliyetçi….

Edebiyatta Türkçülük fikri hakimdir.

9. Milli Edebiyat Dönemindeki en önemli edebiyat tarihçisi kimdir? Yazınız ve bu yazarın edebiyat araştırmasıyla ilgili üç eserini yazınız.

Fuat Köprülü

Eserleri: Türk Edebiyat Tarihi, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar

10. Milli Edebiyat Döneminde sohbet türünde eser veren sanatçıları yazınız.

Ahmet Rasim, Halide Edip Adıvar, Yahya Kemal Beyatlı

11. Milli Edebiyat Döneminde makale yazarları hangi konular üzerinde durmuşlardır? Yazınız.

Hak,adalet, özgürlük, Anadolu, Anadolu insanının sorunları

milli edebiyat donemi calisma kitacigi 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap