Testler

Paragraf Testi 11 (6.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ 11 (6.Sınıf Türkçe)

1.Gençlerin “anlatabilmek” için ne sıkıntılar çektiğini görmek içimi acıtıyor. “Eğer, şayet …” diye söze başlayan bir gencin anlatma sıkıntısı yok mu? “Fakat, ama, yani…” diye kıvranan bir gencin? Özellikle şu “yani” sözcüğü… Her kullanımda bilin ki konuşan, meramını anlatabilmek için kıvranıyor, yardım istiyor. “Yani, yani” deyip dile getiremediği o şeyin, varsa adı, onu bulmaya çalışıyor.
Bu paragrafta neyden söz edilmektedir?
A) Konuşurken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden
B) Konuşurken yapılan dilin yanlışlarından
C) Gençlerin anlatma zorluğu yaşadığından
D) Gençlerin konuşma eğitimi alması gerektiğinden

2. Ansiklopedi bütün bilim kollarının en önemli yanlarını toplu hâlde göz önüne seren kitaptır. İnsanın bugüne kadar edindiği bilgilerin en seçme yanlarını bir araya getiren başvuru kitabıdır. Her konu hakkında bize bilgi veren eserdir ansiklopedi.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
A) Öyküleme
B) Benzetme
C) Tartışma
D) Tanımlama

3. Peş peşe kitap fuarları düzenleniyorsa herhâlde ihtiyaç duyulduğu içindir. Türkiye’de yayıncılık sektörü ne yazık ki dağıtım olanaklarının yok denecek kadar az olması yüzünden ürünlerini okuyuculara fuarlar vasıtasıyla ulaştırmaya çalışıyor. Sağlıklı ve yaygın bir dağıtım ağı kurulup kitapçılar eski fonksiyonlarını kazanmadıkları sürece fuarlar açılacaktır. Başka çıkış yolu yok.
Bu parçaya göre sık sık fuar düzenlenmesinin nedeni nedir?
A) Kitapların okuyucuya tanıtılamaması
B) Kitap dağıtımında yaşanan sıkıntılar
C) Kitap okuma oranının düşüklüğü
D) Kitap fuarlarının azlığı

4. Namık Kemal yüreği vatan sevgisiyle çarpan, varlığını vatan ve milletine adayan, milletimizin ilerlemesi ve yükselmesi için yılmadan savaşan Türk büyüklerindendir. Onun hayatı ve mücadeleleri hepimiz için örnek alınacak niteliktedir. Gazetecilik yapmış; roman, şiir, tiyatro yazıları ile fikirlerini anlatmıştır.
Parçada Namık Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Fedakârlığına
B) Vatan sevgisine
C) Büyük devlet adamı olduğuna
D) Değişik türlerde eserler verdiğine

5. Şair, sadece Türkçeye değil, bütün değerlerimize aynı titizlikle yapışmış, keskin zekâsı, şair sezgileriyle bizim farkına bile varmadığımız incelikleri keşfetmiştir. Koca koca şairler, yeni ve geçici modaların peşine takılıp kendilerini harcarken o, sonuna kadar kendisi olarak kalmasını bilmiş bir yazardır.
Bu parçada “sonuna kadar kendisi olarak kalmış bir yazar” sözleriyle şairin hangi yönü anlatılmak istenmiştir?
A) Özgünlüğü
B) Sadeliği
C) Üslubu
D) Özgürlüğü

6. Celal Hafifbilek, Antalya’da yaşayan bir romancımız. “Ankara 1920”, “Ve Sevgili”, “Kasaba” adlı romanları var. Aynı zamanda eski bir gazeteci. Ekonomi kitapları, gazete ve dergilerde yayımlanan romanları ile öyküleri var çalışmaları arasında. Meydan Sahnesi’nin profesyonel oyuncuları arasında yer almış bir dönem, ekonomi dergileri çıkarmış ve ödüller almış. Yurt dışında çalışmış bir süre.
Bu parçada Celal Hafifbilek ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Tiyatro sanatçısı olduğuna
B) Romanlarının ödül aldığına
C) Yurt dışında çalıştığına
D) Çok yönlü biri olduğuna

7. Bir sanatçı için sevmek ve inanmak yarının sanat temellerini şimdiden kurmak demektir. Aristo da “Sevmek ölmektir.” sözleri ile bunu anlatmak istemiyor mu? Sevmek ve ölmek olmasa büyük sanatçılar şaheserlerini ve sayısız mucitler bu kadar icatlarını hangi ilhamlarla yaratabilirlerdi?
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Tartışma
B) Öyküleme
C) Tanık göstermek
D) Betimleme

8. Kıyıya çarpan dalgaların şıpırtısından ve kıyı fundalıklarının hışırtısından doğan düşündürücü ezgiyi, bozkıra yayarak nemli, soğuk bir rüzgâr esiyordu denizden. Kimi zaman hızlanarak taşıyıp getirdiği hoş kokulu sarı yaprakları ateşe fırlatıyordu.
Bu paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisine yer verilmemiştir?
A) Koklama
B) İşitme
C) Dokunma
D) Tatma

9. Büyük şair, şiire kendinden önce gelenlerin eserlerinde bulunmayan bir öz getirmiş olan adamdır. Onun şiiri, dıştan bakınca eski şiire benzeyebilir. Nedim de Baki gibi, Naili gibi gazeller, kasideler yazar, hem de aynı konularda; ama bakınca Nedim’in şiirine Baki’nin ve Naili’nin şiirinden apayrı olduğunu görürsünüz. Nedim’de okunduğunda, “Bu söz Nedim’in sözüdür.” dedirten bir hâl vardır. Galip için de bunu söyleyebiliriz. Büyük şairler hep böyledir. Onların en önemli özelliği eskimemektir.
Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tanımlamadan yararlanılmıştır.
B) Örneklendirme yapılmıştır.
C) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
D) Tanık gösterme vardır.

10. Yazarın eserleri ile ilgili tepki alması çok önemli. Çünkü tepkiler insana cesaret verir. Yani her zaman aklınıza yeni denemeler, farklı kurgular gelir. Hatta bunları yazarsınız da. Fakat okurlarla paylaşmak konusunda acele etmeyebilirsiniz. Olumlu tepkiler bu süreci hızlandırıp motivasyonu artırır. Edebiyat çevrelerinin, eleştirmenlerin dikkatlerini olumlu yönde çekmek, yazarı için önemlidir. Her şeyden önemlisi yazdıklarınızın adresine ulaştığını görüyorsunuz.
Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi tepkilerin yazara kazandırdıklarından değildir?
A) Yazdıklarının okuyucuya ulaştığını fark etmek
B) Üretkenlik için motivasyon sağlamak
C) Başarılarını başkalarına da anlatmak
D) Edebiyat çevrelerinin dikkatini çekmek

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.B, 4.C, 5.A, 6.B, 7.C, 8.D, 9.D, 10.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap