Testler

Paragraf Testi 5 (7.Sınıf Türkçe)

1.Sanatçı, eserlerinde kişilerin portrelerini tam olarak vermez. Onlardaki bazı çarpıcı yönlere değinir. Bu değinme de çoğunlukla parça parçadır. Anlatır anlatır da gene kişisiyle ilgili bir iki söz söyler. Tıpkı yaptığı resim karşısında durup bir an bakan, sonra bir fırça vuruşuyla yeni bir renk katan, yeni bir çizgi ya da nokta koyan ressam gibidir. Fakat onun kişileri toplum içinden alınan kişiler olduğundan onları tanımakta güçlük çekmeyiz.
Parçada sözü edilen sanatçının, eserlerindeki kişilerin kolayca tanınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişilerini toplumdan seçmiş olması
B) Kişileri bütün yönleriyle anlatması
C) Kişileri tam olarak tanıtmaması
D) Çok  iyi resim bilgisine sahip olması

2. Kar, aslında hayatımızın en büyük, en renkli eğlencelerinden biridir. Kışın armağan ettiği biricik şiirdir. Şöyle bir tozmayagörsün, hangimizin içindeki çocuk dirilip kalkmaz? Hangimiz, yaşımızı unutup sokağa fırlamayız? Çocukları bunca mutlu eden, sokaklarda çığlık çığlığa koşturan başka hangi eğlence vardır? Kar olmasa hayat çekilmez olurdu.
Yukarıdaki sözleri söyleyen kayakçı, bu sözleriyle aşağıdakilerin hangisinden söz etmektedir?
A) Karın, insanları eğlendirdiğinden
B) Karın yaşamı zorlaştırdığından
C) Çocukların en çok, kışı sevdiğinden
D) Kar yağışının güzelliğinden

3. İleride tiyatronun en önemli eğitim araçlarından biri olduğu anlaşılacaktır. Tiyatroyla ilişki bir kültür sorunudur. Diğer sanatlarda olduğu gibi bu ilişki alışkanlığa bağlıdır. Alışkanlıklar da çocuklukta başlar. Tiyatrodan beklentilerimizin gerçekleşebilmesi, genç kuşağın bu sanatı sevmesi ve önemsemesi ile mümkün olacaktır.
Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim kurumları
B) Tiyatro
C) Alışkanlıklarımız
D) Eğitim sorunları

4. “Mehtap” kelimesini eski diye dilden kaldırırsanız bütün divan edebiyatını kaldırırsınız öğrencinin kafasından. Çünkü divan edebiyatında müthiş bir mehtap farlı vardır. “Mehtap” dedin mi bütün o çağrışımlar birlikte gelir. Onun yerine “dolunay” koyarsan dolunay senin aklına başka çağrışımlar gelir. Böyle böyle dili yok ediyorlar. Çocukların kafasında çağrışımlar, kavramlar yok oluyor. Ve bütün kültür toptan gidiyor, yozlaşıyor.
Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözcüklerin özensizce kullanılması dilin bozulmasına neden olmaktadır.
B) Edebiyat kültürümüzü yeni nesillere tam olarak aktarabilmeliyiz. 
C) Her bir sözcük zihinde değişik çağrışımlar oluşturur.
D) Eski sözcüklerin dilden atılması kültürel yozlaşmaya yol açmaktadır.

5. “İnsanlık üst kavramdır, milletler ise onun kökleridir. Milletlerin ürettikleri ya tamamen veya belli bir oranda insanlığın bünyesine aktarılır. Dolayısıyla milletlerin ürettikleriyle zenginleşen insanlık, yüzyıllardan yüzyıllara boy atar. Millet olmadan insanlık için bir şey üretilmez. Dolayısıyla insanlık da gelişmez.”
Esra Hanım telefonda yaptığı bir görüşmede yukarıdaki açıklamaları yapmıştır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A) İnsanlığın gelişmesinde milletlerin payı vardır.
B) Bazı milletler bilime daha fala katkı sağlamaktadır.
C) Milletlerin ilerlemesinde insanî değerlere sahip çıkmanın önemi büyüktür.
D) Dünyanın geleceği, milletlerin varlığına bağlıdır.

6. Bazı şairler şiirlerini bitirdiğinde keyiflenirler. Bu onlar için iyi bir şeydir. Ama benim için biten şiir, mutluluk değil, hüzün kaynağıdır. Bir şiiri noktaladığımda ben tükenirim. Bu tükeniş de bana acı verir.
Parçada şairin asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirlerinde üzüntü verici konulardan söz ettiğini
B) Bir şiiri tamamlamasının kendisine üzüntü verdiğini
C) Diğer şairlerin şiirlerine benzemeyen şiirler yazdığını
D) Şiirlerini kısa sürede yazamamanın sıkıntısını yaşadığını

7. Kimseyi karşıma almak istemiyorum çünkü. Eleştirilerine cevap vermeye kalktığım her eleştirmen, eleştirilerinde bana karşı daha da sertleşiyor. Cevaplarım üzerinden yeni eleştiri kapıları açılıyor benimle ilgili olarak. Ben de sessiz kalıyorum. İçlerinde yararlanabileceğim eleştiriler varsa onlardan yararlanıyorum. İyi niyetten yoksun eleştirileri ise görmezden geliyorum.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir?
A) Kitaplarınızla ilgili eleştirilere niçin cevap vermiyorsunuz?
B) Kitabınızla ilgili olarak konuşmaktan niçin kaçınıyorsunuz?
C) Kitabınızdan alıntı yapan kişileri neden uyarmıyorsunuz?
D) Eleştirilerin sizi olgunlaştırdığını niçin kabul etmiyorsunuz?

8. (I) Canlılar yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğa ile uyumlu olarak yaratılmıştır. (II) Çalılıklar arsında ilerleyen bir ceylanın mor olduğunu düşünelim. (III) Bu durumda ceylanlar, düşmanları tarafından kolaylıkla avlanabileceğinden nesillerini devam ettirmede zorlanacaktı. (IV) Bu yüzden toprak üzerinde yaşayan hayvanların birçoğunun rengi, yaşadıkları ortamda bulunan bitkilerin ve toprağın rengine benzer.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın ana düşüncesi olmaya en uygundur?
A) I           B) II        C) III        D) IV         E) V

9. Eleştiriden yoksun olunca şiir, birbirini çoğaltan, bazen birbirinden kopyalanmış gibi duran yığma bir şiir egemen oluyor edebiyata. Yazılmasa da olur dedirtecek iç tutarlılıktan yoksun, hiçbir önermesi, karşı duruşu olmayan bir şiir çıkıyor ortaya.
Parçaya göre niteliksiz şiirlerin ortaya çıkma nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetkin şairlerin yetişmemesi
B) Şiir eleştirmenlerinin eksikliği
C) Şiirin, günümüzde önemini yitirmesi
D) Şiir okuyucusunun azalması

10. “Eğer bir nesne öncelikle bir ihtiyacı gidermeye ya da bir konunun açıklanmasını sağlamaya yönelikse o ürüne sanat eseri denemez. Örneğin bir bisiklet ya da bir ders kitabı sanat eseri değildir.”
Bu parçaya göre bir nesnenin sanat değeri taşımasını engelleyen sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarar amacı taşıması
B) Ortak estetik beğeniyi yansıtması
C) Taklide yönelik olması
D) Yaşamdan bağımsız olması

11. Bir öğrenci grubuna gezi sırasında rehber Sepetçiler Kasrı’nın tanıtımını yaparken şunları söyler:
“Sepetçiler Kasrı, Sultan İbrahim tarafından yaptırılmış. Adını bu yörede sepetçilerin bulunmasından almış. Sahilden demir yolu geçmeden önce sultanın kayıkları bu kasrın önünde korunuyormuş. Günümüze kadar çeşitli şekillerde kullanılmış olan bu kasır, şimdilerde resmî bir bina olarak kullanılıyor.”
Rehber, bu açıklamalarda Sepetçiler Kasrı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?
A) Kim tarafından yaptırıldığına
B) Adının nereden geldiğine
C) Değişik amaçlarla kullanıldığına
D) İstanbul’un en eski yapılarından olduğuna

12. Bir turistin söylediği şu ifadeler dikkatimi çekmişti. Yıllar sonra turizmle ilgili yazdığım kitapta kullandığım o cümleler şunlardır:” Hazırladığınız turistik oteller, daha çok kültürlü turistler için. Bu yüzden de Türkiye’den çok yurt dışında tanınıyorsunuz. Benim gibi kültürlü turistler sadece dinlenmek için gezmiyor çünkü. Biz aynı zamanda gezdiğimiz yerin tarihini, medeniyetini, kültürünü de tanımak istiyoruz. Gittiğimiz ülkelerde bizlere bu olanakları sunan otelleri tercih ediyoruz.
Turistin bu sözlerine göre otellerin daha çok yurt dışında tanınmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?
A) Modern olması
B) Geleneksel değerleri yansıtması
C) Kültürlü turistlere hizmet vermesi
D) Reklamının iyi yapılması

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.A, 3.B, 4.D, 5.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.B, 10.A, 11.D, 12.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap