Testler

Paragraf Testi 9 (6.Sınıf Türkçe)

Paragraf Testi 9 (6.Sınıf Türkçe)

1.Aylardan mayıs, kar kalkmış. Ova yemyeşil. Küçük dağlar ala karlı, Süphan Dağı süt beyaz. Patnos Ovası’nda otlar diz boyu, yeşil bir halı gibi. Islak ıslak… Düz ovada karşına, bütün haşmetiyle Süphan Dağı çıkıveriyor.
Yazar, gözlemlerini anlatırken aşağıdaki anlatım yollarından hangisini kullanmıştır?
A) Betimleme
B) Tanımlama
C) Karşılaştırma
D) Örneklendirme

2. Benim için kırklı yıllarda İstanbul demek, Galata Köprüsü demekti. Haliç’in iki yakasını birleştirerek Beyoğlu’nu Suriçi İstanbul’una bağlayan bu köprü, sanki kentin kalbinin attığı yerdi. Boğaz’ın en uzak iskelelerine de, Üsküdar’a, Kadıköy’e, Adalar’a, Modalara da hep buradan kalkan vapurlarla gidilirdi. Bu dediklerim, İkinci Dünya Savaşı yılları… Demek istediğim, Galata her dönemde kalabalık, canlı ve renkli bir yer olmuştur.
Parçada Galata Köprüsüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Şehrin en önemli yerlerinden biri olduğuna
B) Her dönemde canlılığını koruduğuna
C) Cana yakın insanlarla dolu olduğuna
D) Ulaşımda önemli bir yerinin olduğuna

3. Amasya birçok yönden Mudurnu’ya çok benziyor. Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak’ın üzerinde köprüler var. İki kenarında beyaz boyalı, ahşap pencereli ve cumbalı iki, en fazla üç katlı evler sıralanmış. Mudurnu’nun evleri de aynı Amasya’daki gibidir. Mudurnu Çayı da şehri ikiye böler, üzerinde küçük köprüler vardır. Ama Mudurnu Çayı, Yeşilırmak kadar gürül gürül akmıyor.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır?
A) Karşılaştırma
B) Örneklendirme
C) Öyküleme
D) Betimleme

4. Ana yoldan rıhtıma giden yola döndüler. Karşıda deniz, uykudan yeni kalkmış gibi sallanıyordu. Martılar yangından kaçışırcasına ötüşüyor, güneşte parlayan balıkçı ağlarına süzülüp tekrar havalanıyordu. Mevsimin bahardan kalma son güneşli günleriydi. Gördükleri manzara karşısında ne olduğunu anlamadan birbirlerine bakıştılar.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağırlıktadır?
A) Betimleme-örneklendirme
B) Benzetme-tanımlama
C) Betimleme-öyküleme
D) Öyküleme-karşılaştırma

5. Bizim köy, dağların eteğinde, dağlardan gelen bir sürü küçük derenin suladığı bir düzlüktedir. Altında Sarı Vadi uzanır. Uçsuz bucaksız bir ova… Kara dağlarla çevrelenmiştir bu ova. Batıya giden demir yolunun koyu çizgisi bu ovayı ikiye böler.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Örneklendirme
B) Öyküleme
C) Betimleme
D) Açıklama

6. İçerinin sıcak havasından iyice bunalmış, buram buram terlemiştim. Bu boğucu ortamdan kurtulmak için kendimi bahçeye attım. Bahçedeki ceviz ağaçlarından birinin koyu gölgesine oturup derin derin nefes aldım. Esen hafif rüzgâr ceviz ağacının gür ve koyu yeşil yapraklarını sallıyor, yaprakların çıkardığı hışır hışır sesler tatlı talı ruhumu okşuyordu.
Bu parçada aşağıdaki duyu organlarından hangisiyle ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) Koklama
B) İşitme
C) Görme
D) Dokunma

7. Kelebekler Vadisi, Türkiye’de kelebekleri ile ünlenmiş en önemli yerdir. Deniz yolu ile ulaşılabilen, kıvrımlı kireç taşı duvarlarla çevrili bu saklı cennet, turizm açısından da önemli bir değere sahip. Yaklaşık otuz çeşit gece ve gündüz kelebeğinin yaşam ortamıdır burası. En yoğun olarak temmuz ve ağustos ayında kelebekleri göreceğiniz bu özel yerde, aynı zamanda doğa ile baş başa unutulmaz bir tatil de yapabilirsiniz.
Bu parçada Kelebekler Vadisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Tatil için elverişli olduğuna
B) Otuz kadar kelebeğe ev sahipliği yaptığına
C) Deniz yolu ile ulaşılabileceğine
D) Kelebeklerin, sadece yaz aylarında görülebileceğine

8. Çağlar boyunca değişik uygarlıkların beşiği olmuştur Anadolu. Bağrında yaşayan tüm insan topluluklarına her türlü doğal kaynak ve zenginliği cömertçe sunmuştur. Bir su ve güneş ülkesidir. Tükenmeyen enerjilere ve tüm enerji kaynaklarına sahiptir. Bu kaynakların anası güneş enerjisine dayalı bir güneş uygarlığına kaynaklık edebilecek tüm olanaklara da sahiptir.
Bu parçadan Anadolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Güneş enerjisine dayalı teknolojilerin merkezi olduğu
B) Zengin doğal kaynaklara sahip olduğu
C) Yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunduğu
D) Değişik uygarlıklara ev sahipliği yaptığı

9. Aynı dili konuşan toplumlarda, bireyler arasında bir yakınlık, sevgi ve saygı bağları oluşur. Dil, bireylerin birbirine güven duygusunu sağlar. Güven duygusu da toplumdaki bütünlüğü güçlendirir. Sonuçta dil, toplumda birlik ve beraberliğe zemin hazırlamış olur.
Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil, birlik beraberliğin sağlanmasında önemli bir pay sahibidir.
B) Dili zengin olan uluslar güçlü devletler kurar.
C) Ulusların ilerlemesinde konuşulan dilin etkisi vardır.
D) Dili güzel konuşan kişilerin kendine güveni artar.

10. Dünya ile yarışabilir hâle gelmeliyiz. Aynı platformda bulunmak, aynı kalite ölçütlerine, aynı beğeni düzeyine sahip olmak, çıtayı ya da potayı aynı yüksekliğe koymak, aynı kavramlarla düşünmek, dünya ile yarışmanın göstergelerindendir.
Aşağıdakilerden hangisi dünya ile yarışmanın ölçütlerinden değildir?
A) Aynı dili konuşmak
B) Beğeni anlayışında dünyayı yakalamak
C) Ortak kavramlarla düşünmek
D) Aynı kalitede ürünler oluşturmak

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.A, 4.C, 5.C, 6.A, 7.D, 8.A, 9.A, 10.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap