Testler

ZAMİRLER TEST 1 (6.SINIF TÜRKÇE)

ZAMİRLER TEST 1 (6.SINIF TÜRKÇE)

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zamir yoktur?
A) Semiha’ya bu konuyu defalarca anlattım.
B) Onun yaptığı kekleri çok beğendim.
C) Gençlik yıllarımdan bu yana en sevdiğim deneme ve günce yazarlarından biri.
D) O yıllardaki okumalarımda, Salâh Bey Tarihi üzerinden İstanbul’un geçmiş zaman derinliklerine uzanmak; yaşadığım kente Salâh Birsel’in gözlüğünden bakmak harika gelirdi bana.

2. Genç bir okur ve edebiyat meraklısı olarak, onun o inanılmaz keyifli üslubuna kapıldığım anlarda, daha önce duymadığım sözcüklerin yazı dilinde kazandığı canlı renklerin, beni çevreleyen dünyayı bütünüyle doldurduğunu hissederdim. Elbette, Salâh Birsel’in aynı zamanda edebiyatımızda yergi ağırlıklı ironik şiirlerin ustası olduğunu da unutmaz, şiirlerine ilgimi esirgemezdim.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane zamir kullanılmıştır? 
A) 1      B) 2       C) 3       D) 4

3. Salâh Birsel bence eleştirel aklın, sorgulayıcı bakış açısının, yoğun düşüncenin ve kültürel derinliğin en önemli edebi adreslerinden biri… Onun kendine özgü sıra dışı üslubunun oluşturduğu düşünsel dünyaya girdiğiniz anda, daldan dala, konudan konuya gayet doğal geçişlerle ilerleyen harika bir deneme güzelliğiyle karşılaşırsınız. Hoşsohbet bir anlatıcının dilindeki söz büyüsüyle kendinizden geçer; yazarın argo sözcükleri yazınsallığa dönüştürme gücünden etkilenirsiniz.

Yukarıdaki paragrafta kaç tane belgisiz zamir kullanılmıştır?
A) 1     B) 2      C) 3       D)4

4. (I)Yazar, okuduğu kitaplardan süzdüğü bilgileri, eğlenceli, keyifli bir anlatımla dile getiriyor. (II)Paf ve Puf’taki denemelerden de yine pek çok şey öğrendiğimizi fark ediyoruz. (III) Ansiklopedi karıştırıp kuru bilgiler edinseydik, bize hiçbir zaman böylesi bir okuma keyfi veremeyeceğini derinden duyumsuyoruz. (IV)Bütün bu denemeleri okurken yazarın çok fazla sayıda kitap okumuş olduğunu keşfediyor ve onun sunduğu süzülmüş bilgilerin insanda zihin açıcı etki yarattığını görüyoruz.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır?
A) I         B) II          C) III        D) IV

5. (I)Paf ve Puf; deneme türünün Salâh Birsel’in yaratıcı ellerinde aynı anda hem bilgi aracına, hem de sanatsal bir ürüne dönüştüğünü bir kez daha kanıtlayan bir kitap.(II) Bilgiler, denemelerde özgür bir akıl ve derin bir yorumla kaynaşıyor. (III)Metinlerdeki fikir örgüsünün yanı sıra karşılaştırma, kanıtlama ve çıkarsamalar,  bilinç taşıyıcı ve ufuk açıcı nitelikte. (IV) Salâh Birsel, bu kitabında, ötekilerinde olduğu gibi, konuşma dilini ustalıkla yazı diline dönüştürüyor ve asla sıradanlığa düşmüyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir zamir kullanılmıştır?

A) I         B) II          C) III        D) IV

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kelimesi işaret zamiri olarak kullanılmıştır?
A) Buna ben de bir anlam veremedim.
B) Sen de bu testleri çözmelisin.
C) Bu çocukta sayısal zeka var.
D) Sizinle bu konuda tartışmak istemiyorum.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmamıştır? 
A) Hangi konulara daha çok çalışmalıyız?
B) Ahmet’in neyi var bugün?
C) Cenazenin neresinde duralım?
D) Arkadaşlardan kaçı verilen ödevleri yapmış?

8Burada yine dikkat isterim. Türkler de Tanzimat’tan bu yana özgürlükçü ve çağdaş bir toplum olmak, yani Batılılaşmak için ne yapmak gerekeceğini kestirememişlerdir. Kestirenlerin çoğu da ya başka uluslara öykünmekten kurtulamamışlar ya da memleketteki bağnazları ürkütmemek için-Türkiye’de birilerini ürkütmemek eğilimi pek yaygındır- Batılılaşmayı İslam’ın temeline oturtmaya çalışmışlardır.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane adıl kullanılmıştır?

A) I         B) II          C) III        D) IV

9Burada, Salâh Birsel, en sevdiği uğraşı olan ve denemelerinin atar damarında dolaşan “okumak” eylemi üzerine kalem oynatıyor: “Yaşamın boyunca binlerce kitap devirmedinse hiçbir şey okumamış sayılırsın. Aralık aralık, yasak savmak, bir toplulukta utançlı duruma düşmemek ya da geceleri uykuyu getirmesi için fıştıklanan kitaplar, okuma sınırı içine girmez.”  diyerek okumanın bir yaşam biçimi olmadıkça gerçek okuma olamayacağını ifade ediyor. Yazar günlüklerinden hareket eden Salâh Birsel, onların okuma serüvenlerine, kitaplar hakkındaki düşüncelerine ortak ediyor bizleri.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerden hangileri zamir değildir?
A) burada, uğraşı
B) hiçbir, bizleri
C) burada, bizleri
D) uğraşı, hiçbir

10. Bütün büyük yazarların çok erken yaşlardan itibaren okuma tutkusuna kapıldıklarını ve her fırsatta okumaya önem verdiklerini örnekler üzerinden dillendiriyor yazarımız. Okuma tutkunu yazarlardan biri olan Jack London’ın,  Moby Dick’i okuma sürecini şöyle anlatıyor: “London, 17 yaşında, Sophie Sutherland gemisiyle üç aylığına, kuzey denizlerine fok avcılığına çıktığında Moby Dick de yanındadır. Gece vardiyası sona erince, öteki gemiciler fosur fosur uyumaya koşarken o, elindeki kitabı pruva direğine dayar, bir elinde mum, öteki eliyle sayfaları çevirir. Gün açılıncaya değin Moby Dick’i okur. Kimi zaman bunun yerine Jacobs’un deniz öyküleri, Flaubert’in Madam Bovary’si, Tolstoy’un da Anna Karenina’sı alır.” Genç kitap kurdu ve geleceğin yazarı Jack London’ın kitap okuması, bir film sahnesi gibi gözümüzün önünde canlanıverir böylece.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane belirsizlik zamiri kullanılmıştır?
A) 1       B) 2       C) 3         D) 4

11. “Kimi” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Kimi zaman aklıma çocukluğum gelir.
B) Kimi insanlar güzel sözden anlamıyor.
C) Kimi benim gibi kalabalıklarda yalnızdır.
D) Sizi kimi günler durakta beklerken görüyordum.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime adıldır?
A) Arkadaşın Gülsen’i ne zamandır görmüyorsun?
B) Kaç gün kaldı final sınavına?
C) Hanginiz günde iki litre su içiyor?
D) İstanbul’a iki saatte nasıl gittiniz?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı türden bir kelimeyle sağlanmıştır?
A) Nasıl bir hastalıkla karşı karşıyasınız?
B) Ne tür filmlerden hoşlanıyorsunuz?
C) Hangi resmimi daha çok beğendiniz?
D)Bu kitabı kaçınız okudu çocuklar?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Bir ödevi de kendi kendine yap be çocuk!
B) Kendinize yeni bir arkadaş bulun.
C) Onun daha kendinden haberi yok.
D) Ayten kendi pantolonunun söküğünü dikemedi.

Yorum Yok adlı denemesinde kedi tutkunu bir Fransız yazarın (Paul Léautaud)  dünyasını, onun yazdığı günceler üzerinden anlatıyor Salâh Birsel; bu yazarın evinin her yerinde kedilerin cirit attığını, en sevdiklerinin yazarın yastığının üstünde onunla birlikte uyuduklarını, bahçesinde ölen kedilerinin gömülü olduğunu yine o çekici ve karşı konulmaz üslubuyla dile getiriyor.

15. Yukarıdaki parçada aşağıdaki zamir çeşitlerinden hangileri örneklenmiştir?
A) işaret zamiri-şahıs zamiri
B) şahıs zamiri-şahıs zamiri
C) belgisiz zamir-işaret zamiri
D) işaret zamiri-dönüşlülük zamiri

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirden türemiş bir kelime vardır?
A) Herkes müdürün konuşmasını dikkatle dinledi.
B) Müzedeki görevlilerden hiçbiri hırsızı fark etmedi.
C) Sizin derdiniz başınızdan aşkın zaten.
D) Benlik kavramı her zaman insanları ilgisini çekmiştir.

17. Aşağıdakilerden hangisinde belgisiz zamir nicelik yönünden diğerlerinden daha fazladır?
A) Bazılarınız çekirdek kabuklarını yerlere atıyor.
B) İçinizden biri yere tükürüyor.
C) Cips poşetlerini sıranın altında bırakanlardan kimisi bunu alışkanlık haline getirmiş durumda.
D) Hepsi sonunda benim anlatmak istediğim noktaya geldi.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem gösterme zamiri, hem belirsizlik zamiri vardır?
A) Kendimi bırakmak, unutmak, uyumak istiyorum.
B) Birini ne kadar severseniz, ona o kadar az dalkavukluk edersiniz. 
C) Vardır burada herkesin bir kimsesi.
D) Bütün şartlar seni kötü biri olmaya zorluyorken sen hâlâ iyi olabiliyorsan; sen iyisindir.

19. Aşağıdaki cümlelerde bulunan zamirlerden hangisi hal eklerinden birini almıştır?
A) O bana hiçbir şeye sahip olmadan, hiçbir şeye aldırmadan yaşamayı öğretti.
B) Dünün üzüntüleri ve yarının endişeleriyle donatılmış bir kalpten, bugün için bir şey bekleme.
C) İnsansın, birinin canı yanarken, senin de canın yanıyorsa!
D) Bir insan en çok kimin yanında susuyorsa, aslında en çok onunla konuşmak istiyordur.

20. “O” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır?
A) Onun dallarını kim kırdı?
B) Ondan keşke bir kilo daha alsaydınız.
C) Bu mutlu haberi ona ben ulaştıracağım.
D) Bütün yazılarımı ona yazdım.

1.A, 2.A, 3.C, 4.B, 5.D, 6.A, 7.A, 8.D, 9.C, 10.A, 11. C, 12.C, 13.D, 14.A, 15.B, 16.D, 17.D, 18.C, 19.A, 20.C

ZAMİRLER-TEST-1-6.SINIF-TÜRKÇE‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap