Testler

Paragrafın Yapısı Test 4

PARAGRAFIN YAPISI TEST 4

1. I. Başkalarına sorarak yazdıklarının iyi mi kötü mü olduğunu anlamak isteyenleri hep uyarırım.
II. Kimseye bu konuda bir şey sormayın.
III. Sık sık mektuplar alırım, şiirlerini gönderirler, ardından da yazdıklarını beğenip beğenmediğimi açıklamamı isterler.
IV. Kendi yolunuzu kendiniz bulmalısınız.
V. Kimileri de şiirin nasıl yazıldığını öğrenmek ister.
VI. Çünkü onlar da bunun gizlerini bilmezler.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense cümleler aşağıdakilerden hangisine göre sıralanır?
A) III-V.-I.-II-VI.-IV.
B) III.-I-V.-VI.-II.-IV.
C) I.-III-IV.-II.-V.-VI.
D) I.-V.-III.-II.-VI.-IV
E) V.-I.-III.-II.-IV.-VI.

2.(I) Aslında şu andaki eğitim programında bir eksiklik var. (II) Özellikle de edebiyat alanındaki eğitim, istenen düzeyde değil. (III) Edebiyat deyince çoğumuzun aklına ne dediği bir türlü anlaşılamayan Divan edebiyatı gelir. (IV) Oysa henüz ortaokul lise çağındaki çocuklarda dil ve edebiyat bilinci uyandırmak gerekir. (V) Çünkü kültür, dilin üzerinde yükselir, her şey ondan sonra gelir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.      B) II.       C) III.        D) IV.         E) V.

3.(I) Ben sokağa çok yakın bir insanım, geceleri sabaha kadar yalnız başıma dolaştığım çok görülmüştür. (II) O saatten sonra zaten adınızın, kimliğinizin özellikleri kalkar. (III) Geceleyin kendini sokaklara vurmuş, her türlü felaketle karşılaşabilecek, herhangi bir figürsünüzdür artık. (IV) Beyoğlu, yalnızlığı seven herkesin kendini bulduğu sihirli sihirli bir havaya sahiptir. (V) Ben işte böyle uzun gece yolculukları yapan, tehlikeyi ve macerayı seven, Beyoğlu’nun tuhaf dehlizlerinden içeriye burnunu sokmaya bayılan bir ruh taşıyorum.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.         B) II.       C) III.       D) IV.      E) V.

4.(I) Bugün, özellikle Anadolu yakasında apartmanların arasına sıkışmış eski köşkler hâlâ var. (II) Kimi restore edilmiş kimi de yıkıldı yıkılacak. (III) Onların gerçekten köşk olduğu dönemleri yaşayan sakinleri, çoktan apartman dairelerine dağılmışlar. (IV) Tek katlı evlerden apartmanlara geçiş, hızlı nüfus artışının sonucunda olmuş. (V) Fotoğrafları albümlere girmiş, anılara hayatlara sinmiş, köşkten apartmana yolculuk acıklı bir masal gibi bitmiş…
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.      B) II.       C) III.      D) IV.        E) V.

5.(I) Ahlak veya ahlaksızlık değer yargısı toplumdan topluma değişir. (II) Bir ülkede ahlaksızlık sayılan durum başka bir ülkede gayet doğal bir davranış olabilir. (III) Olaya bu şekilde yaklaşınca neden bazı toplumların daha hoşgörülü , neden bazı toplumların acımasız, katı, sert değer yargıları ve davranış kuralları oluşturduğu ortaya çıkıveriyor. (IV) Belki de bu değişmeler nedeniyle sosyologlar ahlakı; kişinin ve doğuştan getirdiği genetik mirasın, içinde bulunduğu çevredeki törelere uyma yetisi diye tanımlar. (V) Ülkemizdeki ahlaksal olgular da bölgeden bölgeye değişmeler göstermektedir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.       B) II.        C) III.        D) IV.          E) V.

6.(I) İstanbul’un, kahramanları hâlâ yaşayan son bir öyküsü vardır. (II) O öyküde küçük çocuklar kalabalık aileleriyle birlikte kocaman ahşap köşklerde yaşarlar. (III) Günümüzde nüfusun hızla artması bu köşklerin yıkılmasına neden olmuştur. (IV) O kocaman ahşap köşklerin bahçelerinde dev incir, çam, erik, dut ağaçları vardır. (V) Bu bahçelerde gül kokuları ıhlamur kokularına karışır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.        B) II.       C) III.       D) IV.        E) V.

7.(I) Heyecanla alınan bir kitabı okumak için eve koşuşturma, dayanamayıp yollarda ön sözünü, arka kapağını karıştırma devri bitti. (II) Birkaç katlı bu mekânlardan kitabınızı alıyor, sonra kafe bölümüne geçiyorsunuz. (III) Bir yandan bir şeyler yiyip çayınızı yudumlarken bir yandan kitabınızın sayfalarını çeviriyorsunuz. (IV) Satın almak işinize gelmiyorsa kiralayıp evinize götürüyor ya da raftan beğendiğiniz kitabı seçip istediğiniz kadar okuyorsunuz. (V) Olanaklar bu kadarla bitmiyor; bu mekânlarda düzenlenen kültürel etkinliklere ister izleyici, isterseniz düzenleyici olarak katılabiliyorsunuz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Şimdi kitapçı kafeler var.” sözü getirilmelidir?
A) I.       B) II.       C) III.       D) IV.       E) V.

8.(I) Mezopotamya’da kahvelerde gezen ve öyküler anlatan kişiler vardır. (II) Bunlar sahip oldukları eski hikâyelere, yenileri de ekleyerek anlatırlar. (III) Biz bu anlatım şekline gövdemizi de kattık. (IV) Böylece seyirciye olayı yeniden yaşama olanağı sunduk. (V) Japon tiyatrosunda yaptıkları gibi zaman zaman o kişi olarak zaman o kişiyi bir üçüncü şahısmış gibi anlatarak ya da üçüncü şahısa dışarıdan bakarak ona bir yorum getirerek bir oyun tarzı geliştirdik.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.       B) II.         C) III.         D) IV.          E)V.

9. (I) Yalova’da on beş dakika uzaklıkta Samanlı köyü sınırları içerisinde on üç uçuk dönümlük alanda kurulu olan “Karaca Arboretum” da toplam on dört bin tür bitki bulunuyor.(II) Arboretum sözcüğü, bitki müzesi anlamında Latince bir sözcüktür. (III) Türkiye’nin ilk özel canlı ağaç müzesinde bulunan bu bitkiler, Senegal’den Peru’ya, Yeni Zelenda’dan Kanada’ya, Mogadişu’dan Pekin’e değişen iklim ve coğrafyadan özenle derlenip getirilmiş. (IV) Bunların yedi bini ağaç, kalanı da otsu, soğanlı bitkilerdir. (V) Bu bitkiler çok kısa zamanda büyüyen, soğuğa karşı dirençli bitkilerdir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
A) I.            B) II.          C) III.            D) IV.            E) V.

10. (I) Romancının iç dünyası o denli zengin olmalıdır ki kendisinin yaşantısında, başkalarının ve toplumun yaşantısını, duygularını, izlenimlerini gözlemleyebilmelidir. (II) Roman; yaşam öyküsü, öz yaşam öyküsü, röportaj olma niteliğinden kurtulabilmelidir. (III) Yazarken ayrıntılardaki çağrışımlar romancıyı, başkalarının kişiliğine, toplumun gelecekteki umutlarına, düşlerine götürebilmelidir. (IV) Romancının başarısı iç dünyasının zenginliği ile ölçülmelidir. (V) Bir romancı gözlemlerinden, izlenimlerinden, duygularından yararlanırken toplumun yaşantısından da yararlanabilmelidir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.         B) II.         C) III.     D) IV.       E) V.

11. (I) Bütün sanatların temelinde bir şeyler söylemek, bir şeyler anlatmak çabası yatar. (II) Anlatım biçimini bu çaba getirir. (III) Konuyu romanda ister başından alın sonuna değin anlatın, ister sonundan alın başına değin anlatın. (IV) Bütün bu anlatılacağı anlatmak için yaptığınız oyunlar biçimde yenilik değildir.(V)
“Yenilik gibi görünür.” cümlesi yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?
A) I.          B) II.           C) III.            D) IV.         E) V.

12. (I) Bir yazarın, anılarını yazması başkadır, romanlarında, hikâyelerinde anılardan yararlanması başkadır. (II) Ne var ki bir yazarın anıları yoksa romanı, hikâyesi de olamaz. (III) Kitabın üstüne “Bunlar benim anılarım.” diye yazdı mı yazar okurlar bilir yazarın anıları olduğunu. (IV) Ama anılarından yararlanarak roman yazdı mı bunu okurlar bilemez, eleştirmenler bilir. (V) Bu konuda en çok suçlanan yazarlarımız romanının özüne anılarını yerleştirenlerdir.
“Anı yazıları ile romanını nasıl ayıracağız öyleyse bir yazarın?” cümlesi yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?
A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.        E) V.

13. (I) Saç maşası satan adam güverte yolcularına ait sancak omuzluğunun alabandasında dinelmiş bağıra bağıra maşaları övüyordu. (II) Günün son turuncu ışığı ufukta artık sönmek üzereydi. (III) Adam, doğrusu söz kuvvetiyle satıyordu. (IV) Sözler burguçlanarak ve köpürerek ağzından şelale hâlinde akıyordu. (V) Etrafında halka olmuş çoğu erkek, ağızlarını açmış onu dinliyordu…
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
A) I.        B) II.         C) III.          D) IV.         E) V.

 

alabanda: Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı.

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3. D, 4.D, 5.E, 6.C, 7.A, 8.D, 9.B, 10.D, 11.E, 12.C, 13.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap