Testler

Parçada Anlam Test 1 (5.Sınıf Türkçe)

……………………………… ama içimizde bu güzel kuru yemişin nerede ve nasıl yetiştiğini bilen kaç kişi vardır? Bu fıstığa bir kısım kimseler niçin “Şam fıstığı” der?

Meğer yıllarca önce bu meyvenin ticareti Şam tüccarlarının elindeymiş. Şam, o zamanlar bizim bir vilayet merkezimizdi. Gerek Türkiye içinde gerekse başka ülkelere o zamanlar bu yemiş “Şam fıstığı” ismi altında gönderilmiş. İşte bu yüzden de “Şam fıstığı” diye tanınmış. Aslında o dönemlerde Şam’da tek ağaç bile Antep fıstığı yokmuş.

Antep fıstığı, dünyada en çok Türkiye’de, ondan sonra İran ve az miktarda da Kuzey Afrika, İtalya, Pakistan ve Suriye’de yetiştirilmektedir. Türkiye’de ise ……………………….
1,2,3 ve 4.sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.
1. Yukarıdaki metin kaç paragraftan oluşmuştur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2.Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar kelimelerinden değildir?
A) Antep fıstığı
B) Şam fıstığı
C) Şam tüccarları
D) Avcı dayı

3. Metnin giriş cümlesini tamamlamak istesek aşağıdakilerden hangisi en uygun olur?
A) Antep fıstığının nasıl yetiştiğini hepimiz biliriz,
B) Antep deyince okla baklava gelir,
C) Hepimiz Antep fıstığını severiz,
D) Müdür Bey, bu ürünün nerelere gönderildiğini de söyledi.

4. Metnin sonu aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) başta Gaziantep olarak Siirt, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş illerinde yetişiyor.
B) bu konuda çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.
C) çünkü ürün az olduğundan sadece ülke içine yetiyor.
D) ağaç hâline gelip ürün vermesi 10-12 sene sürüyor.

Görme engelli bir adam, bir gece yarısı, elinde el feneriyle bir yere gidiyordu. Gözleri sağlam bir adam durumu fark edince kör adama aşağılayıcı bir ses tonuyla sordu:
— Senin için gece ile gündüz arasında hiçbir fark yok. Neden fener taşıyorsun?
Görme engelli adam cevabı yapıştırdı:
—  ……………………………………………
5 ve 6.sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.

5. Metne göre, görme engelli adam aşağıdaki cevaplardan hangisini söylemiş olabilir?
A) Senin gibilerin bana çarpmaması için taşıyorum.
B) Evdeki el feneri çalışıyor mu diye denemek için taşıyorum.
C) Eve hırsız girip de fenerimi almasın diye yanımda taşıyorum.
D) Aslında görüyorum da görmemiş numarası yapıyorum.

6. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar kelimelerinden değildir?
A) Kör
B) El feneri
C) Aşağılama
D) Tatil

…………………………………………….. Bunun sebebini sabah karşılaştığı adamın uğursuzluğuna bağlayan kral, adamlarına emir vererek o adamı hemen getirmelerini istemiş. Çok geçmeden huzuruna çıkarılan adama: “Bre uğursuz adam!” demiş. “Sabahleyin karşıma çıktığın için akşama kadar tek bir av bile vuramadım.”
Daha sonra adamlarına dönen kral, “Vurun kellesini bu adamın!”demiş.
Adam, son dileğini açıklamak için söz istemiş. Adam, “………………………….” deyince bin pişman olan kral, yaptığından utanmış.
7 ve 8.sorular yukarıdaki metne göre cevaplanacaktır.

7.Aşağıdakilerden hangisi bu hikâyenin giriş cümlesi olabilir?
A) Kralın biri askerlerini toplamış.
B) Ava çıkan bir kral, akşama kadar tek bir av bile vuramamış.
C) Gezmeye çıkan bir kral, bir dükkâna girmiş.
D) Bir zamanlar bir kral, çok kızdığı ordu kumandanını yanına çağırmış.

8. Boynu vurulacak olan adam ne söyleyerek ölümden kurtulmuştur?
A) Denizin ortasına merdiven dayayayım, gökyüzüne çıkarsam beni affedin.
B) Siz beni gördüğünüz için avlanamadınız ama ben sizi gördüğüm için kellemi kaybediyorum. Söyler misiniz hangimiz daha uğursuz?
C) Yaptığınızın doğru olmadığını siz de biliyorsunuz.
D) Ne olur beni affedin, çocuklarıma ve karıma bağışlayın.

CEVAPLAR: 1.C, 2. D, 3.C, 4.A, 5.A, 6.D, 7.B, 8.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap