Çalışma Kitapçıkları

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 1

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 1

Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

a.Servet-i Fünuncular ile birinci dönem Tanzimat sanatçıları ile aynı sanat anlayışına sahiptir.(   )

b.Servet-i Fünuncular şiirde sade bir dil kullanmışlardır. (   )

c.Servet-i Fünuncuları bir araya getiren kişi Recaizade Mahmut Ekrem’dir.(   )

d.Servet-i Fünuncuların şiirlerinde anlaşılma kaygısı vardır.(   )

e.Servet-i Fünun dergisi Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılmıştır.(   )

f. Servet-i Fünun Edebiyatı dönemi 1897’de başlar.(   )

g.Servet-i Fünun’un diğer adı Edebiyat-ı Cedide’dir.(   )

ğ. Servet-i Fünuncuların en çok eleştirilen yönü eserlerinde kullandıkları dilin ağır olmasıdır. (   )

h.Servet-i Fünuncuların sanat anlayışında sosyal fayda ön plandadır. (   )

ı. Servet-i Fünuncular kendilerine Fransız edebiyatını örnek almışlardır. (   )

i.Servet-i Fünunculardan Ahmet Şuayb’ın yazıları tenkit türündedir. (   )

j. Hüseyin Cahit Yalçın edebiyat dünyasındaki tartışmaların bir kısmını Kavgalarım adlı kitapta toplamıştır. (   )

k.Edebiyat ve Hukuk adlı yazı Tevfik Fikret tarafından kaleme alınmıştır. (   )

l.Servet-i Fünun dergisi, Edebiyat ve Hukuk adlı yazı yüzünden kapanmamıştır.(   )

m. Avrupa’da Ne Gördüm? Adlı kitap Ahmet İhsan Tokgöz tarafından kaleme alınmıştır.

n. Cenap Şahabettin’in gezi yazıları Servet-i Fünun’un Türk edebiyatındaki ilk sanatlı ve başarılı örnekleridir. (   )

o.Cenap Şahabettin Hicaz’a sağlık memuru olarak gitmiş, buradaki yol izlenimlerini Servet-i Fünun dergisine mektup şeklinde yazmıştır. Bu yazılarını Âfâk-ı Irak adıyla yayımlamıştır. (   )

ö.Halit Ziya hatıralarını Hac Yolunda adlı kitapta toplamıştır. (   )

p. Saray ve Ötesi, Mehmet Rauf’un anı kitabıdır. (   )

r.Hüseyin Cahit Yalçın, sarayda görev yaptığı dönemle ilgili hatıralarını Saray ve Ötesi adlı kitapta toplamıştır.(   )

s.Halit Ziya hayatının kırk yılını içeren ilk beş cildine Kırk Yıl adını vermiştir. (   )

ş.Servet-i Fünun döneminde yazılan edebi eleştiri türündeki yazılarda Servet-i Fünunla ilgili eleştirilere cevap verilmemiştir (   )

t.Servet-i Fünun’daki eleştirilerde daha çok Divan edebiyatı eleştirilmiştir. (   )

u. Servet-i Fünuncular nesnel eleştiri oluşturmak istemişlerdir. (   )

ü. Ahmet Mithat Efendi, Servet-i Fünuncuları dekadan olarak nitelemiştir. (   )

v.Servet-i Fünuncular öğretici metinlerde şiire göre sade bir dil kullanmışlardır. (   )

y. Servet-i Fünun’da hatıra türünün en önemli temsilcisi Tevfik Fikret’tir. (   )

z. Cenap Şahabettin’in özdeyişleri Tiryaki Sözleri adlı kitapta toplanmıştır. (   )

aa.Halit Ziya Uşaklıgil, üsluba önem vermeyen bir sanatçıdır. (   )

bb. Ahmet Şuayp, bütün edebi çalışmalarını gezi alanında vermiştir. (   )

cc. Tevfik Fikret’ten sonra Servet-i Fünun dergisinin başına Halit Ziya Uşaklıgil geçmiştir. (   )

çç.Cenap Şahabettin’in hatıra türünde eseri yoktur. (   )

dd. Avrupa mektupları, Tevfik Fikret’in gezi yazısı alanındaki kitabıdır. (   )

 

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 1 Cevaplar

Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

a.Servet-i Fünuncular ile birinci dönem Tanzimat sanatçıları ile aynı sanat anlayışına sahiptir.(  Y )

b.Servet-i Fünuncular şiirde sade bir dil kullanmışlardır. (Y  )

c.Servet-i Fünuncuları bir araya getiren kişi Recaizade Mahmut Ekrem’dir.( D  )

d.Servet-i Fünuncuların şiirlerinde anlaşılma kaygısı vardır.( Y  )

e.Servet-i Fünun dergisi Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılmıştır.( YD  )

f. Servet-i Fünun Edebiyatı dönemi 1897’de başlar.( Y  )

g.Servet-i Fünun’un diğer adı Edebiyat-ı Cedide’dir.( D  )

ğ. Servet-i Fünuncuların en çok eleştirilen yönü eserlerinde kullandıkları dilin ağır olmasıdır. (D  )

h.Servet-i Fünuncuların sanat anlayışında sosyal fayda ön plandadır. (Y  )

ı. Servet-i Fünuncular kendilerine Fransız edebiyatını örnek almışlardır. (D  )

i.Servet-i Fünunculardan Ahmet Şuayb’ın yazıları tenkit türündedir. (D   )

j. Hüseyin Cahit Yalçın edebiyat dünyasındaki tartışmaların bir kısmını Kavgalarım adlı kitapta toplamıştır. (D  )

k.Edebiyat ve Hukuk adlı yazı Tevfik Fikret tarafından kaleme alınmıştır. (Y  )

l.Servet-i Fünun dergisi, Edebiyat ve Hukuk adlı yazı yüzünden kapanmamıştır.( Y   )

m. Avrupa’da Ne Gördüm? adlı eser Ahmet İhsan Tokgöz tarafından kaleme alınmıştır.( D ) (Avrupa’da Ne Gördüm adlı eser gezi türünde bir eserdir. )

n. Cenap Şahabettin’in gezi yazıları Servet-i Fünun’un Türk edebiyatındaki ilk sanatlı ve başarılı örnekleridir. (D  )

o.Cenap Şahabettin Hicaz’a sağlık memuru olarak gitmiş, buradaki yol izlenimlerini Servet-i Fünun dergisine mektup şeklinde yazmıştır. Bu yazılarını Âfâk-ı Irak adıyla yayımlamıştır. ( D  )

ö.Halit Ziya hatıralarını Hac Yolunda adlı kitapta toplamıştır. ( Y  )(Hac Yolunda Cenap Şahabettin’indir.)

p. Saray ve Ötesi, Mehmet Rauf’un anı kitabıdır. (Y  )(Bu eser, Halit Ziya’nındır.)

r.Hüseyin Cahit Yalçın, sarayda görev yaptığı dönemle ilgili hatıralarını Saray ve Ötesi adlı kitapta toplamıştır.( Y  ) ( Halit Ziya olacaktı. )

s.Halit Ziya hayatının kırk yılını içeren ilk beş cildine Kırk Yıl adını vermiştir. (D  )

ş.Servet-i Fünun döneminde yazılan edebi eleştiri türündeki yazılarda Servet-i Fünunla ilgili eleştirilere cevap verilmemiştir. (Y  )

t.Servet-i Fünun’daki eleştirilerde daha çok Divan edebiyatı eleştirilmiştir. (Y  )

u. Servet-i Fünuncular nesnel eleştiri oluşturmak istemişlerdir. ( D  )

ü. Ahmet Mithat Efendi, Servet-i Fünuncuları dekadan olarak nitelemiştir. ( D  )

v.Servet-i Fünuncular öğretici metinlerde şiire göre sade bir dil kullanmışlardır. (D  )

y. Servet-i Fünun’da hatıra türünün en önemli temsilcisi Tevfik Fikret’tir. (Y  )

z. Cenap Şahabettin’in özdeyişleri Tiryaki Sözleri adlı kitapta toplanmıştır. ( D  )

aa.Halit Ziya Uşaklıgil, üsluba önem vermeyen bir sanatçıdır. (Y  )

bb. Ahmet Şuayp, bütün edebi çalışmalarını gezi alanında vermiştir. (Y  )

cc. Tevfik Fikret’ten sonra Servet-i Fünun dergisinin başına Halit Ziya Uşaklıgil geçmiştir. (Y  )(Hüseyin Cahit Yalçın olacaktı.)

çç.Cenap Şahabettin’in hatıra türünde eseri yoktur. (D  )

dd. Avrupa mektupları, Tevfik Fikret’in gezi yazısı alanındaki kitabıdır. (Y  )

servetifünun edebiyati calisma kitapcigi 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap