Çalışma Kitapçıkları

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 2

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 2

Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelime ya da sözleri yazınız.

a.Dekandanlar adlı makalesi ile …………………………………………………….. Servet-i Fünuncuları gerilikle suçlamıştır.
b.Edebiyat ve Hukuk adlı makalenin yayınlanması üzerine ……………………………………………… kapatıldı.
c.Cenap Şahabettin’in Irak’a yaptığı bir geziyle ilgili gözlemlerini ……………………………………. adı ile yayımladı.
d.Bir Acı Hikaye Halit Ziya’nın ………….. türündeki eserlerinden biridir.
e.Hüseyin Cahit Yalçın Meşrutiyet dönemindeki olayları anlattığı eseri ………………………………………….dır.
f.Sevet-i Fünun’da eleştiri Tanzimat dönemine göre daha ……………………… bir özellik taşır.
g.Servet-i Fünun sanatçıları ……………………………. bir edebiyat oluşturmaya çalışmışlardır.
ğ. Musahabe-i Edebiye …………………………………….ın eleştiri türündeki yazısıdır.
h.Hüseyin Cahit Yalçın, eski edebiyat yanlıları ile giriştiği polemikleri …………………….. adıyla yayımlamıştır.
ı. Ahmet İhsan Tokgöz yapmış olduğu bir Avrupa gezisi ile ilgili gözlemlerini ………………………………… adıyla yayımladı.
i.Gezi yazısı alanında Servet-i Fünuncular içinde en çok eseri olan sanatçı …………………………………dir.
j.Dekadanlar makalesine, Biraz Daha Hakikat başlıklı yazısıyla……………………………… cevap vermiştir.
k.Servet-i Fünuncular, Tanzimatçılardan farklı olarak ……………………………….. ilgilenmemişlerdir.
l.Servet-i Fünun edebiyatı , ………………………………in Servet-i Fünun dergisinin başına geçmesiyle başladı.
m.Servet-i Fünun edebiyatı ………………… yılında başlamıştır.
n…………………………………………….., Cenap Şahabettin’in gezi yazısı türündeki eseridir. Bu eserde Cenap Şahabettin, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Tasvir-i Efkar gazetesine yaptığı Avrupa gezisi ile ilgili gözlemlerini anlatır. Avrupa’da gezdiği ülkeleri çok canlı bir biçimde anlatır.
o.Evrak-ı Eyyam ……………………………………..’in makalelerinden oluşan bir kitaptır.
ö. Cenap Şahabettin’in özdeyişlerinin toplandığı kitabın adı …………………………………………dir.
p.Acı Bir Hikaye……………………………………………..’in hatıra kitabıdır.
r.……………………………………………… adlı makalesiyle ………………………………… döneminin kapanmasına sebep olan yazar Hüseyin Cahit Yalçın’dır.
s.Türk edebiyatında tenkide bir tür niteliği kazandıran topluluk: ………………………………..

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 2 CEVAPLAR
Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelime ya da sözleri yazınız.

a.Dekandanlar adlı makalesi ile …Ahmet Mithat Efendi….. Servet-i Fünuncuları gerilikle suçlamıştır.

b.Edebiyat ve Hukuk adlı makalenin yayınlanması üzerine …Servet-i Fünun dergisi… kapatıldı.

c.Cenap Şahabettin’in Irak’a yaptığı bir geziyle ilgili gözlemlerini …Âfâk-ı Irak…. adı ile yayımladı.

d.Bir Acı Hikaye Halit Ziya’nın …hatıra.. türündeki eserlerinden biridir.

e.Hüseyin Cahit Yalçın Meşrutiyet dönemindeki olayları anlattığı eseri …Siyasi Hatıralar….dır.

f.Sevet-i Fünun’da eleştiri Tanzimat dönemine göre daha …nesnel… bir özellik taşır.

g.Servet-i Fünun sanatçıları …Batılı…. bir edebiyat oluşturmaya çalışmışlardır.

ğ. Musahabe-i Edebiye …Ahmet Şuayb….ın eleştiri türündeki yazısıdır.

h.Hüseyin Cahit Yalçın, eski edebiyat yanlıları ile giriştiği polemikleri Kavgalarım  adıyla yayımlamıştır.

ı. Ahmet İhsan Tokgöz yapmış olduğu bir Avrupa gezisi ile ilgili gözlemlerini Avrupa’da Ne Gördüm adıyla yayımladı.

i.Gezi yazısı alanında Servet-i Fünuncular içinde en çok eseri olan sanatçı …Cenap Şahabettin…dir.

j.Dekadanlar makalesine, Biraz Daha Hakikat başlıklı yazısıyla……Hüseyin Cahit Yalçın… cevap vermiştir.

k.Servet-i Fünuncular, Tanzimatçılardan farklı olarak …siyasetle.. ilgilenmemişlerdir.

l.Servet-i Fünun edebiyatı , …Tevfik Fikret…in Servet-i Fünun dergisinin başına geçmesiyle başladı.

m.Servet-i Fünun edebiyatı …1896… yılında başlamıştır.

n…Avrupa Mektupları.., Cenap Şahabettin’in gezi yazısı türündeki eseridir. Bu eserde Cenap Şahabettin, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Tasvir-i Efkar gazetesine yaptığı Avrupa gezisi ile ilgili gözlemlerini anlatır. Avrupa’da gezdiği ülkeleri çok canlı bir biçimde anlatır.

o.Evrak-ı Eyyam ……Cenap Şahabettin..’in makalelerinden oluşan bir kitaptır.

ö. Cenap Şahabettin’in özdeyişlerinin toplandığı kitabın adı …Tiryaki Sözleri…dir.

p.Acı Bir Hikaye……Halit Ziya Uşaklıgil…..’in hatıra kitabıdır.

r.…Edebiyat ve Hukuk… adlı makalesiyle …Servet-i Fünun… döneminin kapanmasına sebep olan yazar Hüseyin Cahit Yalçın’dır.

s.Türk edebiyatında tenkide bir tür niteliği kazandıran topluluk: …Servet-i Fünuncular..

servetifünun edebiyati calisma kitapcigi 2   indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap