Testler

Ses Bilgisi Test 10

SES BİLGİSİ TEST 10

1.Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır?
A) Sandal ağacını andıran tatlı bir ahşap kokusuyla uykuya dalıyorum.
B) Safranbolu, kent ölçeğinde Anadolu’nun en iyi korunmuş mimari ölçeğidir.
C) Evler, bölünerek birkaç aileyi birden barındıracak hâle getirilmiş.
D) Safranbolu’nun güzelim ahşap evleri yakın zamana kadar ayakta kalabilmiş.
E) Safranbolu evlerinin taş zeminleri doğallığını yitirmemiş.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış birden çok sözcük vardır?
A) Kuzey Kutbu’nda buzullar yavaş yavaş eriyor.
B) Alnıma çarpan ilk damla, yağmurun habercisiydi.
C) Göğsümdeki sancı her geçen dakika artıyordu.
D) Dolabın kapağını yavaşça araladım.
E) Çocuklar cambazı ilgiyle izliyordu.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilebilir?
A) Sevdanın arsızı oldu gönül sebep dinlemiyor
B) Yazla kış arasında sallanıyorum şimdi
C) Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin
D) Ovada ince yollar gölgeleniyor işte
E) Fatih’te yoksul bir gramofon çalıyor.

4. Üleştirme sayı sıfatı -er /-ar, ünlüyle biten sayılara eklendiğinde araya “ş” kaynaştırma harfi girer.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala örnek oluşturmayan bir sözcük vardır?
A) Her testten yedişer soru çözecekmişiz.
B) Çocuklarının arasında ikişer yaş varmış.
C) Okul sınavları on beşer gün arayla yapılacakmış.
D) Buradaki apartmanlar altışar katlı olarak planlanmış.
E) Suçlulara yirmişer yıl hapis cezası verilmiş.

5. Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ünsüz yumuşar.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uyar?
A) Anket
B) Ahtapot
C) Felç
D) Bank
E) Bayat

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünsüz değişimi”ne örnek gösterilemez?
A) Kahramanlarımızın emeği ve hırsı tükenmedikçe bu öykü de bitmez.
B) Gün doğarken sarıyla kızıl arası bir tona dönüşüyor ufuk.
C) Bey Dağları’nı ve Akdeniz’i seyreden anıtmezar ve sunak yerini gezdik.
D) Bir yamaca kurulan antik kentte taştan yapılma evler, kapı girişleri, surlar var.
E) İşçiler, eşyaları birbiri ardına yüklüyorlar gemilere.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek gösterilebilecek bir kullanım yoktur?
A) Arkadaşım her gün kahverengi ceketini giyerdi.
B) Yazları onların bahçesine gittiğimiz olurdu.
C) Büyükannesi hamuru akşamdan yoğurup sabahleyin börek yapmaya koyulurdu.
D) Onun gevşekliği yüzünden büyüklerimizden bazen azar işitirdik.
E) Çocukluğumuzu birlikte yaşadığımız sıcak bir dosttu o benim için.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?
A) Film başlıyor, hemen yerlerinize oturun.
B) Meyve ağaçlarını üç günde bir suluyor.
C) Yolcular, iskelede vapur bekliyor.
D) Annem çayı çok güzel demliyor.
E) Dışarıdan bir çocuk sesi duyuluyor.

9. Millet olarak kaybettiğimiz değerleri yeniden kazanmamız gerekiyor.
Bu cümledeki altı çizili kelimede aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A) Ünsüz benzeşmesi-ünsüz türemesi-ünlü daralması
B) Ünlü düşmesi-ünsüz yumuşaması-ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz türemesi-ünsüz yumuşaması-ünlü daralması
D) Ünlü daralması-ünsüz düşmesi-ünsüz yumuşaması
E) Ünlü düşmesi-ünsüz yumuşaması-ünsüz türemesi

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek bir kullanım vardır?
A) Şehirde kalabilmek için ucuzca bir otel aradı.
B) Onunla aynı saatte evden çıktık.
C) Paranın üstünü almayı unuttu.
D) Hiç hesapta olmayan bir işti bu.
E) Gözlerini yumdu, ağlıyordu.

11. Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz benzeşmesi hem ünlü daralması olmuştur?
A) O, eserlerini herkesten önce eleştiriyordu.
B) İyi bir eserden ders almayan kimse yoktur.
C) Gittiği yolun doğru olduğundan emindi.
D) İhtiyar aktör, şarkıyı hüzünlü dinliyordu.
E) Ufukta bir gemi gördüklerini söylüyorlardı.

12. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü türemesinin bir örneği vardır?
A) Zannederim bu evi almaktan vazgeçti.
B) Yağmurdan sonra ortaya çıkan toprağın kokusuna bayılıyorum.
C) Kadın biricik yavrusuna sımsıkı sarıldı.
D) Köylüler sabahın erken vakitlerinde tarlaya gider.
E) Bu mahalledeki evlerin çoğu cumbalıdır.

13.
Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı
Dalgaların gözümde tütüyor mavi yeşil
İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları
Ufkunda yükselmeyen güneşler güneş değil
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz düşmesi
D) Ünlü daralması
E) Kaynaştırma ünsüzü

14. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Ulama
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz benzeşmesi

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü vardır?
A) Buzlu su içtiği için sesi tamamen kısılmıştı.
B) Dün akşamdan beri karnı ağrıyormuş.
C) Müdürle arası pek de iyi değilmiş.
D) Bu işin sonu nereye varacak, bilmiyorum.
E) Böyle durumlarda uzlaşı aramak gerekir.

16.
Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum
Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü türemesi
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünsüz yumuşaması

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.A, 4.C, 5.C, 6.B, 7.C, 8.E, 9.B, 10.E, 11.E, 12.A, 13.B, 14.B, 15.C, 16.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap