Çalışma Kitapçıkları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Çalışma Kitapçığı 4

1.Bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden dördünü yazınız.

2.Aşağıdakilerden hangisi en çok sınırlandırılmıştır? Yazınız.

a)Çevre kirliliğinin zararları

b)Ülkemizde çevre kirliliği

c)Bilinçsiz insanların çevreye verdiği zararlar

d) Parklarda ve ormanlarda piknik yapan insanların çevreye verdiği zararlar

e) Soğuksu’daki insanların milli parka verdiği zararlar

3.Anlatımda kapalılık, aşağıdakilerden hangisinin en belirgin özelliğidir?

a) Mani

b)Öğretici metin

c)Bilmece

d)Açıklayıcı anlatım

e)Makale

4.Tartışmada dil hangi işlevde kullanılır? Yazınız.

5.Paneli forumdan ayıran özelliği yazınız.

6.Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

a) Slaytlarda ayrıntılı ve açıklayıcı cümleler kullanılmalıdır.( )

b)Slaytlarla yapılan sunumlarda ilk slayt, konunun tamamını kapsayıcı özelliktedir.(   )

c) Slaytlarla yapılan sunumlarda konuyu açıklayıcı tablo ve resimler kullanılmaz.( )

d) Sunumlarda kullanılan teknolojik araçlardan biri de afiş sistemidir. ( )

e) Sigarayı bırakma işi önce beyinde biter.( )

7.Açık bir anlatımda bulunması gereken özelliklerden dördünü yazınız.

8.“Dün gece yatmadan önce yine Cemil Meriç’i okudum.” cümlesinde Cemil Meriç ile kastedilen nedir? Burada hangi sanat vardır? Açıklayınız.

9.Aşağıdaki paragraflardan beş tane bağdaştırma örneği bularak altını çiziniz.

Walter Benjamin’e inanacak olursak, “Kitaplar sadece okumak için değil, aynı zamanda birlikte yaşamak içindir.”

Benjamin böyle der ama hakiki okur olmayana bunu anlatabilmek güçtür. ‘Okumak’la ilişiği olmayanlar için cümlenin ikinci yarısı, yani ‘birlikte yaşamak’ eylemi katlanılır çile değildir. Onlar kitap görmekten hazzetmedikleri gibi kazara kitaplarla yaşamaya maruz kalsalar, bir an evvel def etmenin çaresini ararlar. Zaten bu yüzden, ‘okumaz’ların evinde kitaba rastlamak pek mümkün olmaz. Dekor yahut prestij amaçlı kütüphane sahibi olanlar varsa da, konumuz onlardan uzaktır. Öyleyse, kitaplarla ‘birlikte yaşamak’ ve bunu bir zevke, vazgeçilmezliğe dönüştürmek okurların, adamakıllı iyi okurların işidir.

10.Aşağıdaki cümlelerde bağlaşıklığa veya bağdaşıklığa uyulmaması sonucu ortaya çıkan anlatım bozukluklarını düzelterek doğru şekillerini karşılarına yazınız.

Düşüncelerimiz arasında ayrıcalık giderek büyüyor.

İnsanlar, hırsızlık, dolandırıcılık, gibi bayağı hünerlerden  uzak durmalı.

Bu makine iyi resim çekmiyor.

İçeri girdi, önce kendini tanıştırdı.

Saygı ve hürmetlerimi sunar,  ellerinden öperim.

Çok az veya hiç çalışmadan sınava girdiler.

Bu adamın bakışları sert, davranışları da pek içten değildi.

Bu mağazanın inşaatı ekimde bitirilecek ve açılacak.

Kimse bir yere kıpırdamasın; yere yatsın.

Kursa katılan öğrencilerin yaptığı el işlemeleri sergide beğenildi ve hediyelerle ödüllendirildi.

[spoiler title=’10. Sınıf Dil ve Anlatım Çalışma Kitapçığı 4 Cevaplar’ style=’default’ collapse_link=’false’]1. Bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden dördünü yazınız. a.Not alma b. Özet çıkarma c. Araştırma d. Alıntı yapma 2. Aşağıdakilerden hangisi en çok sınırlandırılmıştır? Yazınız. a)Çevre kirliliğinin zararları b)Ülkemizde çevre kirliliği c)Bilinçsiz insanların çevreye verdiği zararlar d) Parklarda ve ormanlarda piknik yapan insanların çevreye verdiği zararlar e) Soğuksu’daki insanların milli parka verdiği zararlar 3. Anlatımda kapalılık, aşağıdakilerden hangisinin en belirgin özelliğidir? a) Mani b)Öğretici metin c)Bilmece d)Açıklayıcı anlatım e)Makale 4. Tartışmada dil hangi işlevde kullanılır? Yazınız. Göndergesel işlevde 5. Paneli forumdan ayıran özelliği yazınız. Panelin sonunda konuşma dinleyicilere geçmez, forumda dinleyiciler de tartışmada aktiftir. 6. Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. a) Slaytlarda ayrıntılı ve açıklayıcı cümleler kullanılmalıdır.( Y ) b)Slaytlarla yapılan sunumlarda ilk slayt, konunun tamamını kapsayıcı özelliktedir.(D ) c) Slaytlarla yapılan sunumlarda konuyu açıklayıcı tablo ve resimler kullanılmaz.( Y ) d) Sunumlarda kullanılan teknolojik araçlardan biri de afiş sistemidir. (Y ) e) Sigarayı bırakma işi önce beyinde biter.(D ) 7. Açık bir anlatımda bulunması gereken özelliklerden dördünü yazınız. a. İfadenin hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi b. Gereksiz söz tekrarından kaçınılması c. Metnin dil ve ifadesinin sade, gösterişsiz ve süssüz olması d. Düşünce ve duygunun kısa ve kesin ifadelerle dile getirilmesi 8. “Dün gece yatmadan önce yine Cemil Meriç’i okudum.” cümlesinde Cemil Meriç ile kastedilen nedir? Burada hangi sanat vardır? Açıklayınız. Kastedilen Cemil Meriç’in eseridir. Burada mecaz-ı mürsel vardır. 9. Aşağıdaki paragraflardan beş tane bağdaştırma örneği bularak altını çiziniz. Walter Benjamin’e inanacak olursak, “Kitaplar sadece okumak için değil, aynı zamanda birlikte yaşamak içindir.” Benjamin böyle der ama hakiki okur olmayana bunu anlatabilmek güçtür. ‘Okumak’la ilişiği olmayanlar için cümlenin ikinci yarısı, yani ‘birlikte yaşamak’ eylemi katlanılır çile değildir. Onlar kitap görmekten hazzetmedikleri gibi kazara kitaplarla yaşamaya maruz kalsalar, bir an evvel def etmenin çaresini ararlar. Zaten bu yüzden, ‘okumaz’ların evinde kitaba rastlamak pek mümkün olmaz. Dekor yahut prestij amaçlı kütüphane sahibi olanlar varsa da, konumuz onlardan uzaktır. Öyleyse, kitaplarla ‘birlikte yaşamak’ ve bunu bir zevke, vazgeçilmezliğe dönüştürmek okurların, adamakıllı iyi okurların işidir. 10. Aşağıdaki cümlelerde bağlaşıklığa veya bağdaşıklığa uyulmaması sonucu ortaya çıkan anlatım bozukluklarını düzelterek doğru şekillerini karşılarına yazınız. Düşüncelerimiz arasında ayrıcalık giderek büyüyor. (Düşüncelerimiz arasında ayrılık giderek büyüyor.) İnsanlar, hırsızlık, dolandırıcılık, gibi bayağı hünerlerden uzak durmalı. ( İnsanlar, hırsızlık, dolandırıcılık, gibi bayağı işlerden uzak durmalı.) Bu makine iyi resim çekmiyor. (Bu makine iyi fotoğraf çekmiyor.) İçeri girdi, önce kendini tanıştırdı. (İçeri girdi, önce kendini tanıtttı.) Saygı ve hürmetlerimi sunar, ellerinden öperim. ( Saygılarımı sunar, ellerinden öperim. ) Çok az veya hiç çalışmadan sınava girdiler. (Çok az çalışarak veya hiç çalışmadan sınava girmediler.) Bu adamın bakışları sert, davranışları da pek içten değildi. (Bu adamın bakışları sertti, davranışları da pek içten değildi.) Bu mağazanın inşaatı ekimde bitirilecek ve açılacak. (Bu mağazanın inşaatı ekimde bitirilecek ve mağaza açılacak.) Kimse bir yere kıpırdamasın; yere yatsın. (Kimse bir yere kıpırdamasın; herkes yere yatsın.) Kursa katılan öğrencilerin yaptığı el işlemeleri sergide beğenildi ve hediyelerle ödüllendirildi. (Kursa katılan öğrencilerin yaptığı el işlemeleri sergide beğenildi ve öğrenciler hediyelerle ödüllendirildi.) [/spoiler]
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap