Testler

Sözcük Türleri Test 10

SÖZCÜK TÜRLERİ TEST 10

 1. “Artık buralar bana tat vermiyor.”
  “Önce pastayı tat, sonra içecekleri.”
  Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin sesleri arasında bir benzerlik, türleri arasında bir ayrım vardır.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir ayrıma elverişli bir sözcük kullanılmamıştır?
  A) Elmalardan birini soy da çocuklara ver.
  B) Elindeki kitapları masaya koy, yanıma gel.
  C) İç şu çayını da bardakları toplayayım.
  D) Çocuklar neşe dolu çığlıklarla etrafta koşuyorlardı.
  E) Bu konu da olmasa İstanbul’da yeşil yer kalmayacak. 
 2. Yazarın ailesinin havası iki etki altında; bir yandan toprak ve kasaba geleneği, öte yandan Batı kültürü.
  Bu cümlede aşağıdakilerin hangisinin örneği yoktur?
  A) Özel isim
  B) Topluluk ismi
  C) Soyut isim
  D) Somut isim
  E) Çoğul isim 
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz sıfat görevinde değildir?
  A) Siz onun tecrübeli bir muhasebeci olduğunu bilmiyorsunuz.
  B) İş yerinde ondan daha uysal memur yoktu.
  C) İşe başlamadan önce dağınık masasını biraz topladı.
  D) Temizlikçi kadın burayı her gün temizliyordu.
  E) Alacağı aylık ailesini geçindirmeye yetecek miydi? 
 4. Gölün kenarındaki eski birkaç ev ve o evlerle bir yaşta koca çınarlar buralara kaç asır önce yerleşildiğini gösteriyordu.
  Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Niteleme sıfatı
  B) Soru sıfatı
  C) İşaret sıfatı
  D) Sayı sıfatı
  E) Belgisiz sıfat 
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
  A) Çocukluktan beri büyük şehirlerde yaşamayı isterdi.
  B) Çevresinde hep aynı yüzleri görmek nasıl bir sıkıntıdır bilirdi?
  C) Buralarda mevsimler değişir, ancak bazı şeyler hep aynıdır.
  D) Bu köyün dışında, insanlar nasıl yaşıyorlar acaba?
  E) Burada üç yıl kaldım, ama daha kaç yıl kalırım bilmiyorum. 
 6. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap sıfat görevinde değildir?
  A) -Babası nasıl bir adamdı?
  -Cesur
  B) -Hangi tür romanlardan hoşlanırsınız?
  – Macera
  C) -Size kaçıncı sırayı verdiler?
  – Beşinci.
  D) -Olayı hangi görevliye söylemiştin?
  – Şu
  E) -Hangi öğrenciye şiir okutacaksın?
  – Öndeki 
 7. (I) Öykülerimde olayı, kişileri diyeceklerime yardımcı olarak kullanırım. (II) İzlenimlerim öykücülüğüme yardımcı olmuştur. (III) Ancak hiçbir olayı baştan sona izlememişimdir. (IV) Bir ucundan yakalamışımdır, sonrasını kendi kendime geliştiririm. (V) Bir adam görmüşümdür bence ilginç olan, kurarım öyküsünü.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde veya hangilerinde sıfat kullanılmamıştır?
  A) I. ve III.
  B) II. ve IV.
  C) Yalnızca II.
  D) I., III. ve V.
  E) I. ve II. 
 8. Serin, pembe bir yaz şafağı söküyor usulca. Birazdan her şey yeniden başlayacak. Çarşılar yine taze ekmek kokusuyla başlayacak güne.
  Bu cümlede kaç sıfat kullanılmıştır?
  A) 5      B) 6      C) 7       D) 8       E) 9 
 9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde pekiştirmeli niteleme sıfatı kullanılmıştır?
  A) Masa da masaymış ha
  Bana mısın demedi bu kadar yüke
  B) İşte bir bulut ipek kanatlı
  Denizde nar rengi bir şafak
  C) Benim bir gemi var beklediğim
  Bembeyaz, yumuşak bir yelken
  D) Ey ışıklarda sallanan yelkenli
  Al beni de karşı dağlara bırak
  E) Ak bir dorukta gökyüzü iklimleri
  Şu mavi buzlardan daha parlak 
 10. Biçimci tutumda kelime (I) bağımsız bir bütün kabul edilir, kendi (II) başına var (III) olur, şiirsel değeri yarı yarıya ses  yapısında, yarı (IV) yarıya anlam (V) yapısındadır.
  Bu cümlede numaralanmış kelimelerden hangisi gerektiğinde sıfat olarak kullanılabilir?
  A) I.            B) II.           C) III.           D) IV.          E) V. 
 11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?
  A) Saatler bizim değil kitaplar bizim değil
        Bizim değil yaşamak, bizim değil hiçbir şey
  B) Ah biz mutluluğu böyle arayıp duracak mıyız
       Yağmur hep böyle yağacak mı hatıralara
  C) Sen şimdi yanımda yepyeni bir türkü gibisin
       Acaba nasıl öğrenmişim farkında olmadan
  D) Yağmur yağsın varsın ıslansın saçlarım
         Yalnız duyulmaz olsun göğsümdeki darlık
  E) Kendi dünyamızda yabancılar gibiyiz
        Buna rağmen mutluluğa inanıyoruz 
 12. (I) Geçenlerde bir hikâye kitabını sonuna kadar okudum. (II) Onun da bir iki yerinde duraksadığım oldu. (III) Oralarda sinirlendim, ama biraz sonra unutuverdim sinirlendiğimi. (IV) Bir aydan çok oluyor o kitabı okuyalı. (V) Bana düşündürdüklerini daha unutmadım.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde veya hangilerinde zamir kullanılmamıştır?
  A) I. ve II.
  B) II. ve III.
  C) III. ve V.
  D) Yalnız I.
  E) I. ve IV. 
 13. Aşağıdkai cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
  A) Bu saatlerde hangi derslere çalışırsın?
  B) Yeni taşındığınız köşk nasıldı?
  C) Ne tür romanlar okuyorsunuz bugünlerde?
  D) Kimi aradığını hangi memura sormuştun?
  E) Nasıl bir suç işlediğini hanginiz biliyor? 
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat, nitelediği isim düştüğünde onun yerine geçerek zamir olur?
  A) Evdeki eski eşyaları atıp onun yerine yeni eşyaları getirdik.
  B) Ben çiçekleri sularken diğer arkadaşlar ağaçları budadı.
  C) Hayatı boyunca fakir ailelere yardım etmeyi görev bilmişti.
  D) Kafesteki kuşları seyreden afacan çocuklara öğretmenleri söz dinletemiyordu.
  E) Bu proje ancak başarılı insanlarla hayata geçirilebilir. 
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmamıştır?
  A) Bu beyaz örtüleri kaldır, yerine desenlileri ört.
  B) İşi bana söyleyeceğine şu miskine söylesen daha iyi olmaz mı?
  C) Tazesi varken neden bayatları doldurdun torbaya?
  D) O çılgın yine mi dersi bırakıp oyuna gitmiş?
  E) Sizler bu önemli günün değerini nereden bileceksiniz? 
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün, kendinden sonraki virgül kaldırıldığında türü değişir?
  A) İşçi, elbiselerini giyip işe koyuldu.
  B) Çocuk, ayakkabılarını dolabına koydu.
  C) Marangoz, aletlerini ortalıktan kaldırdı.
  D) Kasap, bıçağını bileyerek keskinleştirdi.
  E) Simitçi, çocuğa şöyle bir baktı.

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.E, 4.D, 5.A, 6.B, 7.E, 8.A, 9.C, 10.D, 11.C, 12.E, 13.E, 14.B, 15.E, 16.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap