Testler

Sözcükte Anlam Test 14-8.Sınıf Türkçe

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 14 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Böyle eleştirileri bir yana bırakalım, gerçek eleştirilere bakalım.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yolun bir tarafında yorgun düşen işçiler oturuyordu.
B) Bu tür basit konular üzerinde durmamıza gerek yok.
C) Şuradaki paketleri bir saat önce sizin için bıraktılar.
D) Yapılan son görüşmelerden de bir sonuç alınamadı.

2. Tanımadan önce hırçın, kimseyi beğenmez, daha doğrusu alışılmış değerleri eleştirip çoğunluğun küçümsediği genç edebiyatçıları öven garip bir eleştirmen olduğunu kulaktan kulağa duyduğum bu yazarda fikir ve sanat çevrelerinde az rastlanır birtakım erdemler buluyordum.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede geçen altı çizili bölümle aynı anlamdadır?
A) sıra dışı
B) üstün yetenekli
C) sevecen
D) sıradan

3. I. Senin bir derdin var, ne var ki bana söylemek istemiyorsun.
II. Bilgisayar kullanmayı kendisi de bilmiyor, nerede kaldı ki başkasına öğretsin.
III. Akşama kadar bütün şehri dolaşacaktık, gelgelelim yağmur müsaade etmedi.
IV. Bir işe girip çalışmayı hiç düşünmüyordu, ne de olsa babası zengindi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangi ikisi anlamca en yakındır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) I. ve IV.
D) II. ve IV.

4. “Kimi sözcükler, benzetme amacı güdülmeksizin kendi anlamları dışında başka bir sözcük yerine kullanılabilir.”

Aşağıdakilerden hangisinde buna uygun bir kullanım vardır?

A) Sanatçının büyüklüğü eserinin niteliği ile ölçülür.
B) Edebiyat ve sanatın fazla önemsenmediği bir dönemde yaşıyoruz.
C) Günümüzde, bir yazarın kalemi ile geçimini sağlaması imkânsızdır.
D) Okur için daha çok, sanat eserinin niteliği önemlidir.

5. Tencere masadan düşecek demeye kalmadı, büyük bir gürültü duyuldu.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Karşıdakiler apartmana taşındı taşınalı kimsede huzur kalmadı.
B) Ansızın karşısına çıkan çocuğa çarpmamak için yoldan çıktı.
C) Vaktiyle biz de bu köyün yollarında yıllarca yürüdük.
D) Çok yorulmuştum, yatayım artık dediğim sırada kapı çaldı.

6. Şoför sık sık “İnişler arkadan!” diye bağırıyordu.

Altı çizili sözcükteki söyleyiş özelliği aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Babam, onun ne tilki olduğunu iyi bilirim, diyordu.
B) Annesi, evden çıkarken telefonu yatırmayı unutma, demişti.
C) Günlerce dostlarından birinin aramasını istedi.
D) İri yarı adam, her nasılsa, kedi gibi uysallaşmıştı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz?

A) Sana abur cubur yememen gerektiğini söylemiştim.
B) İyi kötü bu işi de bitirdik, diyordu.
C) İleri geri konuşup durmasına bir anlam veremedim.
D) Başından geçenleri bir bir anlattı az önce.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir deyim vardır?

A) Dinleyiciler onun söylediklerini zevkle ve dikkatle dinliyor, ne söyleyecek diye ağzının içine bakıyordu.
B) O, çocukluğundan beri hiç ev işi yapmamış, elini sıcak sudan soğuk suya sokmamıştı.
C) Aradan oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra, çevreye alışmış, gel zaman git zaman sıkılganlıktan kurtulmuştu.
D) Buraya geldikten sonra bilmediği birçok şeyi öğrenip işine gelenle gelmeyeni ayırt eder duruma gelmiş, gözü açık gitmişti.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarmasına örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A) Dağ yolunda ilerlerken otobüsümüzün tekeri patladı.
B) Bu tepeden, mavi deniz çok güzel görünüyordu.
C) Sonbaharda en fazla yağış alan yerlerden biri de burasıdır.
D) Büyük yolcu gemisini karşılamak için bütün şehir limanda toplanmıştı.

10. Okuduğum son romanda dikkate değer bir özellik göremedim.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Her yazarın okura vereceği birtakım mesajlar vardır.
B) Arkadaşlarını küçümsemen doğru bir davranış değil.
C) Bu televizyon programının bize kazandırdığı önemli bir şey yok.
D) Değersiz gibi görülen eserler bile kişiye yarar sağlayabilir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama söz konusudur?

A) Yarışmaya katılmak isteyenler birer adet fotoğraf getirecekler.
B) Önümüzdeki günlerde beyaz önlüklüler burada konferansa katılacak.
C) Halk, kasabanın meydanında neden toplanmıştı acaba?
D) Yanan ağaçlarla birlikte, insanların umutları da yok oluyordu.

12. Hastanın durumunda gözle görülür bir değişiklik yok.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Uzmanlar, trafik kazalarında belirgin bir artış olduğunu belirtiyor.
B) Gezi sırasında yaşadığım sıkıntılar gözümün önünden gitmiyor.
C) O, Türk edebiyatının olmazsa olmaz öykücülerinden biridir.
D) Çalışmamız sırasında büyük bir sorun yaşamadık.

13. Ressamın tablosuna resmettiklerinin gerçeklikle ilgisi yoktur, diyeceksiniz; … onun yaptığı çınar ağacı da bir çeşit çınar değil midir?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) ama
B) fakat
C) ancak
D) çünkü

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) Ünlü sanatçıyı dinlerken musiki ziyafetinin tadını çıkarmaya çalışıyordum.
B) Dostlarla bir zamanlar yaşadığımız o güzel günler gözlerimin önünden geçti.
C) Öyküyle roman arasında yıllarca gidip geldi, bir düzen tutturamadı.
D) Son şiirinde daha önce hiç kullanmadığı bir teknikten yararlanmış.

15. Anadolu topraklarında eski çağlardan kalma, gün ışığına çıkmayan daha nice eser vardır kim bilir…
Bu cümledeki altı çizili sözle eski çağlardan kalma eserlerin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?
A) Hakkında bilgi sahibi olunmadığı
B) Medeniyete kazandırılmak için uğraş verilmediği
C) Güneş ışıklarından doğrudan etkilenmediği
D) Asırlardır toprağın altında bekletildiği

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte kullanılmıştır?
A) Aldığım hediyeye dudak büktü, beğenmediği için almak istemedi onu.
B) Salonun arka tarafında oturan biri, ipe sapa gelmez şeyler söyledi.
C) Yaşlı kadın, dişinden tırnağından artırdıklarıyla oğlunu evlendirmişti.
D) Bence babanın da fikrini alsan çok iyi olur.

17. Türk mutfağı, dünyanın en zengin mutfaklarından biridir.

Bu cümledeki “zengin mutfak” sözüyle Türk mutfağının hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?
A) Ulusal yemeklere sahip olduğu
B) Birçok yemek türüne sahip olduğu
C) Yapılması emek isteyen yemeklere sahip olduğu
D) Zengin insanlara hitap eden yemeklere sahip olduğu

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Siz gidin, ben size ayak bağı olmak istemiyorum.
B) Son gelişmelerle işler iyice çığırından çıktı.
C) Piknik yaparken topladığı çiçekler nişanlısına verdi.
D) Geçen yıl herkes kendi derdine düşmüştü.

19. Beklemeyi bilen insan her şeyi elde edebilir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi öğütlenmektedir?
A) Sabırlı olmak
B) Çalışkan olmak
C) Yardımsever olmak
D) Tedbirli olmak

20. Ünlü aktör, kameranın ışıkları altında yaşama veda etmek istemiştir her zaman.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinemayı bütün sanatların üstünde tutmak
B) Sinemayı bir yaşam biçimi hâline getirmek
C) Yaşamının son anında bile sinemayla uğraşmak
D) Sinemayı ilgi çekici kılmak için çalışmak

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.B, 4.C, 5.D, 6.B, 7.A, 8.D, 9.D, 10.C, 11.B, 12.A, 13.D, 14.D, 15.A, 16.A, 17.B, 18.C, 19.A, 20.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap