Testler

CÜMLEDE ANLAM TEST 3 (8.SINIF TÜRKÇE)

CÜMLEDE ANLAM TEST 3 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.İstediğiniz şeye sahipseniz ………………….; onsuz …………………………. daha da zenginsiniz.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler aşağıdaki kelime çiftlerinden hangileriyle tamamlanırsa daha uygun olur?
A) zenginsiniz-yapabiliyorsunuz

B) güçlüsünüz-rahatsanız
C) bilgilisiniz-düşünebiliyorsanız
D) zenginsiniz-mutsuzsanız

2.
I. Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.
II. Gecenin en karanlık saati sabaha karşı olur.
III.  Eline diken batmadan gül toplayamazsın.
IV.  Hedefe yaklaştıkça zorluklar artacaktır.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I-IV                      B) II-IV                                     

C) I-II                       D) III-IV

3. Derin bir karamsarlık havasının hakim olduğu bu hikayelerin arınmış bir dili, iyi bir üslubu ve titiz bir anlatımı vardır.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) İfadede üsluba dikkat edildiğine
B) Ağır bir dil kullanıldığına
C) Anlatımına özen gösterildiğine
D) Sade bir dil kullanıldığına

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” anlamı vardır?
A) Buraya gelmemesine çok üzüldüm.
B) Beni de davet etseydin ne olurdu sanki!
C) Çantayı aldığı gibi kaçtı.
D) Uzun zamandır okula uğramıyor.

 5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hayıflanma, üzülme” söz konusudur?
A) Babası, yaramazlık yaptığı için çocuğu azarladı.
B) Gençliğimde daha çok kitap okumuş olmayı isterdim.
C) Annesini üzer, onun söylediklerini yapmazdı.
D) Eve geldiğimde arkadaşım gitmişti.

6. 1.fikirler de
    2.tıpkı
    3.doğar
    4.gibi
    5.gelişir
    6.insanlar
     7.ölür
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 1-2-6-4-3-5-7
B) 2-6-4-1-3-5-7
C) 2-4-1-3-5-6-7
D)1-6-4-2-3-5-7

7. “Yaşamdan anlıyorsan bir gözün hep kitapta olacak, kitaptan anlıyorsan bir gözün hep yaşamda olacak.”
Yukarıdaki cümlelerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yaşamak için çok kitap okunmalıdır.
B) Yaşamdan anlayanlar kitap okur.
C) Kitaptan anlayanlar yaşamdan kopmaz.
D) Kitap ve yaşam arasında sıkı bir bağ vardır.

8. 1.Siz, aslında daha iyisine layıksınız.

      2.Her zaman kendine olan güvenini koru.

      3.Seneler geçti hiç arayıp sormadı.

      4.Bu işi asla başaramayacaklar.

Numaralı cümlelerden hangisinde “karamsarlık” söz konusudur?

A)1           B)2          C) 3            D)4

9.“Azminizi kaybetmediğiniz müddetçe başarısızlıklar, başarı için bir hazırlıktır.” cümlesinde anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi aynı doğrultuda değildir?
A) Her başarısızlık insanı bir adım geriye götürür.
B) Başarısızlık, azminde eksiklik olmayan için tecrübedir.
C) Azmi olmayan için başarısızlığın bir önemi yoktur.
D) Başarısızlık, bazen daha başarılı olabileceğiniz bir yere götürür sizi.

10. Sanat eserlerinde gördüğümüz doğadır, insandır, hayattır, sanatçı eserinde bize bunları yansıtır; dünyaya …………………
Parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) sanki ayna tutar.
B) herkesten farklı bakar.
C) güzellik katmak ister.
D) bir mesaj vermek ister.

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “istek” dile getirilmiştir?

A) Bir akar çeşmeye vardım,
     Suyundan içtim bir yudum

B) Ne şifalıymışsın çeşme!
     Gelmiş geçmişi unuttum.

C) Biz de hafif olsaydın bir rüzgardan,
     Yer alsaydık şu bulut kervanında!

D) Biri, başını bir taşa dayadı,
     Orada bir daha uyanmadı.

 12. Öğrenmenin ilk adımı kişinin bilmediğini fark etmesidir.
Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Bilmediğini bilmek öğrenmenin başlangıcıdır.
B) Bilmediğini fark etmeyen insan öğrenemez.
C) Bilmediğinin farkında olan her insan mutlaka öğrenir.
D) Bilmediğini bilmek, öğrenmenin gereğidir.

13. “Önce para kazanayım, sonra sanatımı geliştiririm.” diyen sanatçıların nasıl unutulup gittiğini çok görmüşüzdür.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle anlam bakımından çelişir?
A) Sanat, para kazanmanın ötesinde bir uğraş gerektirir.
B) Sanat adamı işini yaparken maddi kaygıları kenara koymalıdır.
C) Sanatçı, her şeyden önce sanatını düşünmelidir.
D) Sanatçının öncelikli hedeflerinden biri de kazanmak olmalıdır.

14.

1.rüzgar
2.karşı koyduklarından
3.uçurtmalar
4.yükselir
5.o güce
6.gücüyle değil

Yukarıdakilerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 3-1-6-5-2-4

B) 2-3-1-6-5-4
C) 1-5-2-3-6-4
D) 3-5-2-4-1-6

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR:

1.A, 2.B, 3.B, 4.B,5.B,6.A, 7.A,8.D, 9.A, 10.A, 11.C, 12.C, 13.D, 14.A

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

CÜMLEDE ANLAM TEST 3 (8.SINIF TÜRKÇE)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap