Testler

Sözcükte Anlam Test 5 (8.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 5 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdakilerden hangisindeki kelimelerin hepsi yansımadır?
A) patırtı, zırıltı, çatırtı
B) parıltı, fısıltı, kırıntı
C) şırıltı, karartı, takıntı
D) yıkıntı, akıntı, ışıltı

2.
A T A T L I K
S Z A Y İ F U
E N U F A K Z
R E R İ P A A
T C N A Z İ K
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı bu bulmacada yoktur?
A) Kaydını eve en yakın okula yaptırdı.
B) Onun bu kaba davranışları hepimizi çileden çıkardı.
C) Çocuklar bu kadar ağır çantaları nasıl taşıyorlar acaba?
D) Çocuk acı biberi ısırınca ağlamaya başladı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir şekilde oluşturulmuştur?

A) Annesi akşama çeşit çeşit yemekler hazırlamıştı.
B) Dağcılar yavaş yavaş dağa doğru yaklaşıyorlardı.
C) Çocuklar kırlardan demet demek çiçek toplamışlar.
D) Bu konularda yalan yanlış konuşmamak gerekir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yansıma değildir?

A) Bu ani gök gürültüsü herkesin yüreğini ağzına getirdi.
B) Elindeki balon patlayınca çocuk ağlamaya başladı.
C) Kardeşimin elindeki kızartı bir haftadır geçmedi.
D) Annesiz kalan yavru kedinin miyavlaması herkesi duygulandırdı.

5. 1.Etrafındakilere yerli yersiz bağırıyordu.

2.Arkadaşımız İngilizceyi de çat pat
konuşuyordu.
3.Yaşlı adam sulak arazide bata çıka ilerliyordu.
4.Adam söz istemeden ulu orta konuşuyordu.
Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki ikilemeler anlamca aynı doğrultudadır?
A) 1-2
B) 2-3
C) 1-4
D) 3-4

6. “Çok heyecanlanmak, coşmak, sevinmek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçi içine sığmamak
B) Gözünü dört açmak
C) Ağzında bakla ıslanmamak
D) Üzerine toz kondurmamak

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük yoktur?

A) Çocuk iyice üşütmüş, ikide bir hapşırıyor.
B) Kapının gıcırtısı herkesi rahatsız ediyordu.
C) Çocukların sesi karşıki dağlarda yansıyordu.
D) Televizyondan sadece cızırtılı bir ses geliyordu.

8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?

A) Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.
B) Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar.
C) Dost ile ye iç, alışveriş etme.
D) İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “almak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?

      Anlam                             Kullanım
A) İçine sığmak                   Bu meydan on bin kişi alır.
B) Sürükleyip götürmek    Köylülerin seralarını sel almış.
C) Ele geçirmek                  Fuardan bir kitap da benim için al.
D) Temizlemek                  Çöpleri süpürge ile güzelce al.

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A) Bol
B) Yol
C) Kan
D) Yaz

11. “Çok öfkelenmek” anlamına gelen deyim aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunmaktadır?
A) Eşyalarının yerlerinde olmadığını görünce küplere bindi.
B) Kardeşim bize sataşıyor, evde her zaman hır çıkarıyor.
C) Bu uğurda başına gelebilecek her türlü tehlikeyi göze almıştı.
D) Çabuk kızar, hemen parlar, kızınca gözü dünyayı görmez.

12. Oluşumu bakımından diğerlerinden farklı ikileme aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır?

A) Bugün abur cuburu fazla kaçırdım.
B) Ivır zıvır eşyalarının benim çekyatımın altında işi ne?
C) Mırın kırın etmeyi bırak da işine bak.
D) Ufak tefek meseleleri kendine dert ediyordu babam.

13. Toplantıdaki sert sözleriyle herkesi üzmüş, o sıcak ortamda soğuk rüzgarlar estirmiş, insanların tepkisini üzerine çekmişti.

Parçadaki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) sert
B) üzmüş
C) sıcak
D) soğuk

14.Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar…
Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İkileme kullanılmıştır.
B) Soyut anlamlı sözcük vardır.
C) “Şaklamak” sözcüğü yansımadır.
D) “Sarsılmak” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

15. “Çekmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “herhangi bir engel kurmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Kardeşini kenara çekip onunla uzun uzun konuştu.
B) Sel baskınlarına karşı tarlanın etrafına çit çekmişti.
C) Pazardan aldığı kumaşlar yıkanınca çekmiş.
D) Adam bu hastalığı on yaşından beri çekiyormuş.

16. Ah işte tövbe ettik bütün suçlarımızdan

Bir gaflet perdesiydi gözlerimizi saran
Yukarıdaki dizelerdeki “sarmak” sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?
A) Örtmek
B) Saldırmak, hücum etmek
C) Çevresini çevirmek, çevrelemek
D) Yayılıp etkisi altına almak, kaplamak

17. 1.Şiirin temasını belirleyebildiniz mi?
2.Dikkatimi kaybedince öndeki arabaya çarptım.
3.İzlediğim oyunda suflör kullanmadılar.
4.Bu konuyu sizinle tekrar görüşmemiz gerekiyor.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde terim kullanılmıştır?
A) 1-2
B) 1-3
C) 2-4
D) 3-4

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele doğru bir anlatım vardır?
A) Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul’dur.
B) Zambak insanı en çok etkileyen çiçeklerden biridir.
C) Anneler çocuklarını çok sever.
D) İnsanın en iyi, en doğru dostu kitaplardır.

19. Aşağıdakilerden hangisi genelden özele doğru sıralanmıştır?

A) ülke-şehir-kasaba-köy
B) bitki-ağaç-canlı-meşe
C) birey-aile-toplum-millet
D) nehir-dere-çay-ırmak

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?

A) Kardeşim burnundan ameliyat olacak.
B) Annesi evin perdelerini yeni yıkamış.
C) Önümüzdeki derste sıfat konusunu işleyeceğiz.
D) Okuduğumuz son şiirde ölçü ve kafiye yoktu.

21. Aşağıdakilerin hangisinde “kök” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Sofrada üç dört kök de soğan vardı.
B) Bu mesleğin kökleri çok eski çağlara dayanıyor.
C) Şiddetli tipi ve fırtına binaları kökünden sarsıyordu.
D) “Yaşlanmak” kelimesinin kökü “yaş”tır.

Edebiyatsultani.com
CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.D, 4.C, 5.C, 6.A, 7.C, 8.D, 9.C, 10.A, 11.A, 12.D, 13.B, 14.D, 15.B, 16.A, 17.B, 18.A, 19.A, 20.B, 21.D

Sozcukte Anlam Test 5 (8.sinif Turkce)‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap