Çalışma Kitapçıkları

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 1

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 1

1.Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış (D-Y)olarak değerlendiriniz.

Edebiyat, duygu ve düşüncelerin söz ya da yazı ile etkili ve güzel bir şekilde ifadesidir.(  )
Sanatın amacı gerçek yaşamı olduğu gibi yansıtmaktır. (   )
Sosyal çevre, ağırlıklı olarak bürokrasinin bulunduğu çevredir. (   )
Edebiyat; psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi bilim dallarından yararlanır. (   )

2.Aşağıdaki boşluklara uygun gelen kelimeleri yazınız.

Tanzimat Fermanı,………………………………………. adlı padişah zamanında ilan edilmiştir.
İlk resmi gazetenin adı : …………………………………………..
Tanzimat Fermanını ilan eden kişi: ………………………………………..
………………………………. Fransız düşünür August Comte’un çalışmalarıyla sistemli bir yapıya kavuşmuştur.
William Churcill    1841’de yarı resmi bir gazete olan ……………………………………. i çıkarmıştır.
Osmanlı’da  1727’de ilk kez Türkçe basım yapan bir matbaayı kuran …………………………………………… dır.
…………………………… Tanzimat döneminde Batı’nın simgesi olmuş bir semttir.
Bugünkü Eminönü ve Fatih ilçelerini kapsayan …………………., klasik Müslüman-Osmanlı semtini temsil etmektedir.
Gerçeğin sadece deney ve gözlemlerle tam olarak bilinebileceğini savunan felsefe …………………………… dir.

3.İlk özel gazeteyi kim çıkarmıştır? Yazınız.
4.Muhbir gazetesini kim çıkarmıştır? Yazınız.
5.Tanzimat edebiyatının başlangıcı sayılan gazetenin adını yazınız.
6.Tanzimat Edebiyatının hazırlık dönemi hangi yılları kapsamaktadır?  Yazınız.
7.1839’da başlayan yenilikler dönemine ne ad verilmektedir? Yazınız.
8.Edebiyatımızda Tanzimat döneminde görülen edebi türlerden üçünü yazınız.
9.Tanzimat edebiyatı kaç döneme ayrılarak incelenmektedir? Yazınız.
10.Tanzimat Fermanı’nın diğer adı nedir? Yazınız.

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 1 Cevaplar

1.Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış (D-Y)olarak değerlendiriniz.

a. Edebiyat, duygu ve düşüncelerin söz ya da yazı ile etkili ve güzel bir şekilde ifadesidir.(  D )
b. Sanatın amacı gerçek yaşamı olduğu gibi yansıtmaktır. ( Y  )
c. Sosyal çevre, ağırlıklı olarak bürokrasinin bulunduğu çevredir. (  Y )
d. Edebiyat; psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi bilim dallarından yararlanır. (D  )

2.Aşağıdaki boşluklara uygun gelen kelimeleri yazınız.

a.Tanzimat Fermanı,……1. Abdülmecit……. adlı padişah zamanında ilan edilmiştir.
b. İlk resmi gazetenin adı : …Takvim-i Vekayi…..
c. Tanzimat Fermanını ilan eden kişi: ……Mustafa Reşid Paşa………..
ç. Pozitivizm…… Fransız düşünür August Comte’un çalışmalarıyla sistemli bir yapıya kavuşmuştur.
d. William Churcill    1841’de yarı resmi bir gazete olan …Ceride-i Havadis. i çıkarmıştır.
e. Osmanlı’da  1727’de ilk kez Türkçe basım yapan bir matbaayı kuran ……İbrahim Müteferrika… dır.
f. …Beyoğlu… Tanzimat döneminde Batı’nın simgesi olmuş bir semttir.
g. Bugünkü Eminönü ve Fatih ilçelerini kapsayan ..Suriçi.., klasik Müslüman-Osmanlı semtini temsil etmektedir.
ğ. Gerçeğin sadece deney ve gözlemlerle tam olarak bilinebileceğini savunan felsefe ……pozitivizm…… dir.

3. İlk özel gazeteyi kim(ler) çıkarmıştır? Yazınız.

Şinasi ve Agah Efendi

4. Muhbir gazetesini kim çıkarmıştır? Yazınız.

Ali Suavi

5. Tanzimat edebiyatının başlangıcı sayılan gazetenin adını yazınız.

Tercüman-ı Ahvâl

6. Tanzimat Edebiyatının hazırlık dönemi hangi yılları kapsamaktadır?  Yazınız.

1839-1860

7. 1839’da başlayan yenilikler dönemi ne ad verilmektedir? Yazınız.

Tanzimat

8. Edebiyatımızda Tanzimat döneminde görülen edebi türlerden üçünü yazınız.

Makale, roman, fıkra

9. Tanzimat edebiyatı kaç döneme ayrılarak incelenmektedir? Yazınız.

iki

10. Tanzimat Fermanı’nın diğer adı nedir? Yazınız.

Gülhane Hatt-ı Hümayunu

tanzimat edebiyati calisma kitapcigi 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap