Testler

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 7

Tanzimat romanlarının genel özelliği, Romantizm, Ahmet Mithat Efendi ve Namık Kemal ile ilgili sorulardan oluşmaktadır.

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 7

1.Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Romanlarında sadece Anadoluyu ve Anadolu insanının yaşadıklarını gerçekçi bir dille anlatmıştır.
B) Halk edebiyatındaki meddahlığın etkisiyle romanda sorular sorup kendi cevaplayarak okuyucuya bilgi vermiştir.
C) Edebiyatı halkı bilgilendirmek için bir araç olarak gördüğünden hikaye ve roman tekniğine bağlı kalmamıştır.
D) Müşahedat adlı romanı Natüralist romana örnek olarak gösterilebilir.
E) Acı ve sevinç unsurlarını bir arada işlediği romanlarındaki olayları entrikalar üzerine kurmuştur.

2. İyi bir eğitim görmüş, aydın bir genç olan Ali Bey, babasının ölümünden sonra dolaşmak için gittiği Çamlıca’da Mahpeyker adlı bir kadına aşık olur. Annesi, Ali Bey’i kötü bir kadın olan Mahpeyker’den ayırmak için Dilaşup adlı bir cariye alır. Ali Bey’in kendini terk edip Dilaşup’la yaşadığını anlayan Mahpeyker, Ali Bey’den intikam almayı planlar. Dilaşup’la ilgili iftiralar atarak onu evden kovdurur. Ali Bey’i öldürmek için bir tuzak kurar. Dilaşup, Ali Bey’i ölümden kurtarır; ama kendisi ölür. Ali Bey de Mahpeyker’i öldürür ve hapse atılır. Ali Bey daha sonra hapisteyken ölür.

Bu parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezmi
B) İntibah
C) Zehra
D) Çengi
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

3. İntibah ve Müşahedat adlı eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Natüralizmden izler taşımaları
B) Süslü bir dille yazılmaları
C) Konusunu tarihten almış olmaları
D) Sanat için sanat anlayışı ile yazılmaları
E) Roman türünde yazılmış olmaları

4. Namık Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Roman görüşünü “Romanda amaç, gerçekte yaşanmamışsa bile yaşanabilir bir olguyu, her çeşit ayrıntılarıyla birlikte betimlemektir.” diyerek açıklamıştır.
B) Romantizmin asıl etkisinin görüldüğü Çengi adlı romanının konusunu tarihten almıştır.
C) İntibah adlı romanın konusunu eski bir meddah hikayesi olan Hançerli Hanım’ın Hikaye-i Garibesi’nden almıştır.
D) Romanlarındaki mekan ve olay betimlemesinde realist bir tutum sergilemiştir.
E) Romanlarında olaya yer yer üçüncü kişi olarak karışıp kendi düşüncelerini söylemiştir.

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Mithat Efendi‘ye ait değildir?

A) Dünyaya İkinci Geliş
B) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
C) Henüz On Yedi Yaşında
D) Hüseyin Fellah
E) Paris’te Bir Türk

6. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi’nin ortak özelliği değildir?

A) Yalın dil anlayışını savunmaları
B) Roman türünde eser vermeleri
C) Hikayede başarılı olmaları
D) Romantizmden etkilenmeleri
E) Romanda olayın akışını kesip düşüncelerini söylemeleri

7. Felatun Bey’le Rakım Efendi adlı eserin yazarı ve türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal -hikaye
B) Ahmet Mithat Efendi-roman
C) Şemsettin Sami-sözlük
D) Ziya Paşa-antoloji
E) Şinasi-şiir

8. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Sanat sanat içindir, anlayışını benimseme 
B) Orta sınıftan kişilerin dünyasını anlatma
C) Duyguya ve coşkuya aşırı yer verme
D) Tarihten ve dini düşüncelerden yararlanma
E) Sanatçıların eserlerinde kişiliklerini gizlememesi

9. Namık Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Son Pişmanlık adlı romanının adını daha sonra İntibah olarak değiştirilmiştir.
B) Romanlarındaki betimlemelerde Divan şiiri hayal unsurlarını kullanmıştır.
C) Romanda psikolojik analizlerde başarılı olamamıştır.
D) Cezmi adlı romanı, Türk edebiyatındaki ilk tarihi romandır.
E) Romanlarında süslü, ağır ve anlaşılması zor bir dil kullanmıştır.

10. İntibah adlı eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplum için sanat anlayışıyla kaleme alınmıştır.
B)  Karakterlerinin psikolojik tahlilleri yönüyle oldukça başarılıdır.
C) Roman türünde bir eserdir.
D) Namık Kemal tarafından yazılmıştır.
E) Dönemine göre yalın bir dille yazılmıştır.

11. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?

A) Romantizmin gelişmesine öncülük etmiştir. (Victor Hugo)
B) Tanzimat edebiyatında Batılı anlamda ilk telif hikayeleri yazmıştır. (Şinasi)
C) Halkı bilgilendirmek için roman ve hikaye yazmıştır. (Ahmet Mithat)
D) Anadolu yaşamını, yazdığı uzun hikaye ile edebiyatımıza ilk defa o taşımıştır. (Nabizade Nazım)
E) Mukaddime-i Celal’de (Celalettin Harzemşah adlı eserinin önsözünde) roman ile ilgili fikirlerini açıklamıştır. (Namık Kemal)

12. Ahmet Mithat Efendi’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Deneme, gezi yazısı, mensur şiir, eleştiri türlerinde eserler yazmıştır.
B) Yazı yaşamına Dürdane Hanım adlı hikaye kitabıyla giriş yapmıştır.
C) Romanda Fransız yazar Moliere’i örnek almıştır.
D) Teknik olarak başarılı olan romanlarında soyut ve bireysel konuları işlemiştir.
E) Romanlarında iyi-kötü, güzel-çirkin çatışmasını işlemiştir.

13. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerinden biri değildir?

A) Çengi
B) Hasan Mellah
C) Cezmi
D) Yeryüzünde Bir Melek
E) Dünyaya İkinci Geliş

14. Evinde kurduğu matbaada kendi eserlerini basarak toplumu yetiştirmek, edebiyat aracılığıyla onları eğlendirerek bilgilendirmek istemiştir. Bunun için de yazdıklarının edebî niteliklere sahip olmasını önemsememiştir. Fıkra yazarak başladığı yazı yaşamını hikaye ve roman ile sürdürmüş, iki yüze yakın roman yazmıştır. Romanlarında okura sık sık bilgi vermesi, sanatçının en belirgin özelliğidir. Dürdane Hanım ve Süleyman Muslu romanları arasında yer alır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Samipaşazade Sezai
B) Ziya Paşa
C) Şemsettin Sami
D) Namık Kemal
E) Ahmet Mithat Efendi

15. Romanda, hayatı henüz tanımayan Ali Bey’in yaşadığı yanlış aşkın yol açtığı olumsuzluklar işlenmiştir. Yazar, kötü kadınların temiz insanları zehirlemelerini eleştirel bir biçimde ele almıştır. Yazar kahramanlarını iyi ve kötü insanlardan seçerek romantizmin temel özelliklerinden biri olan iyi-kötü çatışmasını işlemiştir. Psikolojik tahlilleri yönüyle başarılı olmayan bu eserde gerçekçi betimlemeler yapılmıştır.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezmi
B) İntibah
C) Müşahedat
D) Hüseyin Fellah
E) Felatun Beyle Rakım Efendi

CEVAPLAR:

1.A, 2.B, 3.E, 4.B, 5.B, 6.C, 7.B, 8.A, 9.E, 10.B, 11.B, 12.E, 13.C, 14.E, 15.B

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 7

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap