Testler

Yapılarına Göre Fiiller Test 4 (7.Sınıf Türkçe)

YAPILARINA GÖRE FİİLLER TEST 4

1. İnsan ellerinin açtığı kanal, bu ovaların yalnız susuzluğunu artırır. Bulanık ve tembel, sanki buraya geldiklerine kızıyorlarmış gibi yüzlerini buruşturarak ağır ağır akan sular, biraz ötede çatlaklarını -su!- diye bir karış açan toprakları doyurmak değil, buğuları ve serinlikleriyle olsun avutmazlar. Bir zeytinyağı ırmağı gibi koyu, sıkıntılı bir akışla sallana sallana geçip giderler.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelimelerin yapıları hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) basit-basit-basit

B) türemiş-basit-basit
C) basit-türemiş-türemiş
D) türemiş-türemiş-basit

2.Aşağıdaki cümlelerde bulunan eylemlerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya çalışmışlar.

B) Küçükken köyün harman yerinde beraber emeklemişler.
C) Sokağın gübreli tozlarında beraber yuvarlanmışlar.
D) Ellerini göğe doğru kaldırmıştı.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eylem” yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
A) Daha fazla soluk alamadı.

B) Benim yaşadıklarımı yaşamadan beni anlayamazsın.
C) İki dakikada dediklerimi yapıverdi.
D) Sorduğum soruların bazılarına cevap vermedi.

4.
Ve bu dünya, ne burnunuzun dibine kadar sokulur ne de alabildiğine uzaklaşır.

Yukarıdaki cümlede altı çizili eylemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Basit yapılı eylemdir.

B) Türemiş yapılı eylemdir.
C) Birleşik yapılı eylemdir.
D) Çekim eki almış basit yapılı eylemdir.

5. İçim yeni keşiflerin sevinciyle dolardı o yüzden. Çiçek dürbününden bakmak, bana bir yolculuk gibi görünürdü. Yeni renklere, yeni biçimlere doğru bir yolculuk. Elde ettiğim görüntüler, bana başka dünyalar olduğunu düşündürürdü. Bir yerlerde gidip görebileceğimiz başka çiçekler, başka balıklar, başka kelebekler, başka yıldızlar… Daha biçimleri tasarlanamamış, daha renkleri görülememiş, daha kokuları duyulamamış, daha gizlerine varılamamış, daha adları konamamış nesneler ve yaratıklar… Onların olabileceğini düşünmek büyük bir heyecan verirdi bana. Yolculuklara çıkma isteğiyle dolup taşardım, çiçek dürbününü her elime alışta.
Yukarıdaki paragrafta türemiş yapılı kaç fiil vardır?
A) 1           B) 2              C) 3               D) 4

6. Bir gün anası işten çok üzgün döndü. Atıl nedenini sorunca ağlamaklı bir sesle yanıtladı: “Çalıştığım yerde işime son verdiler.” “Yani, işsiz mi kaldın?” “Hee…” dedi ana. “He…” Atıl’ın aklına bir zamanlar iş iş diye çırpınıp duran kaçak Hasan geldi. İçi cız etti. “Eee? N’olacak şimdi?” Bu soruyu baba karşıladı. “Ben çalışıyorum ya! Anana da işsizlik sigortasından üç beş kuruş verirler elbet. Şimdilik geçiniriz. Belki ilerde ona başka bir iş bulunur.” Atıl sorularını sürdürmeden duramadı. “Anamı işten ne demeye çıkardılar?”
Yukarıdaki metinde birleşik yapılı kaç eylem vardır?
A) 2        B) 3         C) 4            D) 5

Edebiyatsultani.com

7. Ana ilk günler evi temizlemiş, tüm kirlileri yıkayıp ütülemişti. Giysileri ve yatak takımlarını elden geçirmiş, sökükleri dikip delikleri, yırtıkları yamamıştı. Bu arada hazırlanması uzun süren hamurlu köy yemeklerinden de yapmıştı sık sık. Ama hepsi bu kadardı. Daha sonraki günler boşluktan sıkılmaya başladı. Babaya “Komşu yok, gezip tozma olanağı yok, deliresim geliyor!” diye yakınıyordu.
Yukarıdaki paragrafta isimden türeyerek eylem olmuş kaç sözcük vardır?
A) 2             B) 3               C) 4            D) 5

8. Bir gün can sıkıntısını gidermek için bavulları ve dolapları yerleştirmeye girişti. O sırada Atıl’ın köyden gelirken giydiği giysiler çıktı ortaya. Atıl hemen eline alıp bağrına bastı onları. Kaba kumaştan yapılmış pantolonu; soluk, yıpranmış gömleği; el örgü kazağı ve nakışlı yün çorapları; dirsek yerleriyle yakası yamalı ceketi; lastik ayakkabıları… Ona köyü ve oradaki yaşamını anımsattı. Pantolonun paçasındaki kurumuş çamurlar çarptı gözüne. “Köyümün çamuru…” diyerek parmaklarının arasına alıp ovaladı. Avucuna dolan topraklara bakarken daldı gitti.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili türemiş sözcüklerden hangisinin kökü eylem değildir?
A) gidermek

B) yapılmış
C) yıpranmış
D) yaşamını

9. “Açma bu sözleri şimdi, ört gitsin. Özlesem ne olacak, özlemesem ne olacak? Elinden bir şey gelmiyor ki. Aslını sorarsan Ayşan kız burnumda tütüyor. Her gece düşümde yüzümü, kara kıvırcık saçlarına gömüp doyasıya kokluyorum. Sonra ağlayarak uyandırılıyorum. Bir de bakıyorum ki ne Ayşan kız var ne de kıvırcık saçları!”
Yukarıdaki paragrafta altı çizili fiillerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) gitsin

B) özlemesem
C) kokluyorum
D) uyandırılıyorum

10. Ana bunları söylerken burnunu çeke çeke ağlıyordu (1). Atıl onun gözyaşlarına dayanamazdı (2). Önündeki giysileri tez tez dürüp dolabın diplerine doğru tıkıştırdı (3). Sonra sordu. “Neden saklıyorsun bunları?” “Bilmem.” dedi ana. “Burada kimse beğenip giymez (4).
Yukarıdaki paragrafta altı çizili numaralanmış fiillerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) 1          B) 2               C) 3               D) 4

11. Çöpe atmaya ya da tahta bezi yapmaya elim varmadı.“ Bu olay Atıl’ın içindeki yurt özlemini alevlendirmişti. Ama yine de babasına hiçbir şey söylemiyordu. Birkaç kez Almanya’dan bıkıp usandığını söylemeye kalkışmış, babası “Seni buraya gezip eğlen diye getirmedim. Almanların vergi indirimi ve çocuk parasına kandım da doladım başıma. Ye, iç, rahatına bak. Tarlada, harmanda çalıştırmıyorum. Dağa, bayıra, çobanlığa salmıyorum. Karnın tok, sırtın pek. Başın çatı altında. Çocuk nazı çekemeyecek kadar yorgun ve bezginim.”
Yukarıdaki paragrafta birleşik yapılı kaç sözcük vardır?
A) 1            B) 2                C) 3               D) 4

12. (1) Bir dostum anlatırken bana pek tesir etmişti, aynı derecede tesirli bir şekilde size anlatıp anlatamayacağımı bilmem ama bana pek manalı görünen o sözleri sizlerin de duymanızı istiyorum. (2) O dostum günün birinde, yaşlı bir ahbabıyla bir büyük binanın dış merdivenlerini çıkıyormuş. (3) Yaşlı zat her basamağı çıkışında bir kere durur, dudakları arasından bir şeyler mırıldanırmış. (4) Dostum da durur, onun yeni bir basamağı aşmaya girişmesini sabırsızlıkla beklermiş.
Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede hem basit hem de birleşik eylem kullanılmıştır?
A) 1                     B) 2                   C) 3               D) 4

13. Yaşlı insanlar, hele okumuş yazmış kimseler, pek duygulu olurlar. Kendilerinden daha genç olanların kendi hareketlerini seyrederken ne düşündüklerini tecrübelerine dayanarak sezmeye çalışırlar ve çoğu zaman sezerler Yaşlı zat, yeni bir basamağı da aşıp dudaklarındaki anlaşılmaz mırıltıyı bitirdikten sonra dostuma dönerek: “Sana benim bu hâlim biraz garip görünüyor değil mi? Hakkın var. Ben her basamağı aştığımda Allah’ıma bir kere şükrediyorum. Sen şimdi bunun manasını anlayamazsın. Fakat bir gün gelecek sen de merdiven basamağını aşmanın dahi bir kere değil, bin kere şükretmeye değer bir hadise olduğunu anlayacaksın!” demiş.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüklerin yapılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “duygulu olurlar”, yardımcı eylemle oluşturulmuş birleşik bir fiildir.

B) “sezerler”, basit yapılı bir fiildir.
C) “şükrediyorum”, birleşik bir fiildir.
D) “anlayamazsın”, birleşik bir fiil değildir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapısına göre diğerlerinden farklı bir eylem vardır?
A) Ben bu işe yaşamımın seksen yılını verdim yine de tam olarak öğrendiğimi söyleyemem.
B) Okuma, yaşamımızın belirli bir aşamasında ya da çağında başlayıp biten bir etkinlik olamaz.
C) Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ya da yaşlılık döneminde de yaşamımızda yer alır.
D) Daha doğrusu yeme, içme, soluma gibi yaşamsal bir edim niteliğini kazanabilir.

15
. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylemle oluşturulmuş bir birleşik fiil vardır?
A) Onu öğrenme de sürüp gider.

B) Öyle ki çocukluk çağında okuduğumuz bir kitabı yetişkinlik döneminde okuduğumuzda ondan alacağımız tat, ilk okuduğumuzdan farklı olur.
C) Çünkü yaşamın akışı içinde hem okuma yöntemimiz değişmiştir hem kişiliğimiz.
D) Bunları karşılamak için insanoğlu her yaşta değişik kaynaklara yönelir, okumaya başvurur.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş fiil yoktur?
A) Bu kitabı neyle kaplayacaksın?
B) Çatı çökerse altında hiçbirimiz kurtulamayacağız.
C) Bakkala gidip bütün hesabı kapatacak.
D) İklimi değişikleri köyümüzün civarında bulunan gölü kuruttu geçen yıl.

17. Kitaplar, ömür boyu yanı başımda elimin altındadır. Yaşlılığımda ve yalnızlığımda avuturlar beni. Sıkıntılı bir avareliğin baskısından kurtarır, hoşlanmadığım kişilerin havasından dilediğim zaman ayırıverirler beni. Fazla ağır basmadıkları, gücümü aşmadıkları zaman acılarımı törpülerler. Rahatımı kaçıran bir saplantıyı başımdan atmak için kitaplara başvurmaktan iyisi yoktur, hemen beni kendilerine çeker, içimdekinden uzaklaştırırlar. İnsan hayatı denen bu yolculukta benim bulduğum en iyi nevale kitaplardır ve ondan yoksun anlayışta insanlara çok acırım.
Yukarıdaki paragrafta kaç birleşik fiil vardır?
A) 1             B) 2           C) 3        D) 4

18. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bir gün önce sınıflarına müfettiş gelmişti.

B) Sınıflarında her bir şeyi çok beğenip herkese ama özellikle öğretmenlerine teşekkür etmişti.
C) Sahiden insan ne diye okur?
D) Arşimet’ten önce de insanlar boş bir tasın su üstünde durduğunu pekâlâ görüyorlardı.

19. * Şimdi gelin bir de şu Newton denen güzel adamı analım.
* Bir yaz günü ağacın gölgesine uzanmış yatıyormuş.
* Derken bir elma gelip pat diye kafasına düşmüş.
* Sonunda araya taraya yer çekimi yasasını bulur.
Yukarıdaki cümlelerde bulunan eylemlerin ortak özelliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Birleşik fiillerdir.

B) Türemiş fiillerdir.
C) Basit fiillerdir.
D) Çekim eki almamışlardır.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, bir ek alarak türemiş eylem olur?
A) Bir süre sonra çay koyduğu çaydanlıktaki su kaynar.

B) Owen, bu buluşunu, bütün bir insanlığa armağan eder.
C) Konuşmamıza başlarken ilk başta ne dedik?
D) Şu çocuğun ateşini ölçtürdünüz mü?

21. Taş koridorda duyulan sadece benim ayak seslerimdi. Uzun koridor yarı aydınlık ve soğuktu. Camlardan vuran ışık yerden de beni gölgelendiriyor, ayaklarımdan çıkan ses taş zeminden duvarlara vuruyordu. Okulumuz tarihî, eski bir taş binaydı. Eskiden bir ara kışla veya hastane olarak da kullanılmıştı. Bana sanki yüzlerce odaları, binlerce camları, bilinmeyen çok gizli köşeleri var gibi geliyordu. Her gün kullanılmayan bölümlere giriyor; belki de aylardır, senelerdir açılmamış kapıları açıyor; odalarda neler olduğuna bakıyorum.
Yukarıdaki paragrafta kaç türemiş fiil vardır?
A) 2             B) 3           C) 4              D) 5

 

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.D, 4.B, 5.B, 6.C, 7.B, 8.D, 9.A, 10.B, 11.A, 12.A, 13.D, 14.C, 15.B, 16.B, 17.A, 18.B, 19.C, 20.D, 21.A

yapilarina-gore-fiiller-testi-4-7.sinif-turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

Yorum yap