Testler

Yazım Kuralları Testi 8 (8.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Yolculuk ve yürümek; yekpare ilerleyen, gitgide birbirine düğümlenen bir kördüğüm!
B) Bir romancı, eserini oluştururken gözlemleri ve izlenimlerinin yanı sıra kendi yaşantısından da yararlanır.
C) Böyle ev görmedim, yol geçen hanı gibi, kimsenin kimseden haberi yok.
D) Yolüstündeki bir dinlenme tesisinde durur musun?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yazılması gerektiği hâlde ayrı yazıldığı için yazımı yanlış olan bir sözcük vardır?
A) Gel gelelim arkadaşlarından ayrı kaldığı zamanlarda o başka bir Hasan oluyordu.
B) Biz burada köpek balıklarıyla dans etmeyi öğreniyoruz.
C) Mahallemizdeki parkta dönme dolap da vardı.
D) Bu baş belasından kurtulmanın tam zamanı değil miydi?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımı yanlış olan bir sözcük vardır?
A) Bir yıl içinde şehrin her tarafı alt geçitlerle dolmuştu.
B) Polis yankesiciyi yaka paça götürmek isteyince yankesici silkinmiş.
C) Etli çiğ köfte yemeyeli uzun yıllar olmuştu.
D) Güney doğudan esen bu rüzgar havayı serinletmişti.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Sofraya onlar için tabak, çatal, kaşık ve bıçak koyuyorlardı.
B) Yeniden başlarına buyruk olduklarının farkına varıyorlardı.
C) Bir ön sezi, benliğini derinden derine yokluyor kuruntusuna kapılmıştı.
D) Bu davranış yersiz kuruntuların tam bir panzehridir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Benim kişisel düşüncem de mutfağımızın çok zengin bir geleneği ve repertuarı olduğu yolunda.
B) Su, zeytin sularıyla katran gibi oluyor, batak kokuyor, zeytinyağı kokuyor.
C) Türkçenin sadeleşme tarihinde Genç Kalemler dergisinde ortaya çıkan “Yeni Lisan” hareketinin ayrı bir yeri vardır.
D) Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyinin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Bir olumsuza yorma biçimi olarak kötümserlik öncelikle yokluğa vurgu yapar ve yokluğu işaret eden diğer bütün duygular gibi son nefesini kötülüğün katranımsı kucağında verir.
B) Küçüksu’nun karşı yamacını sarı sarı katır tırnakları sarmaya başladı.
C) Tanzimat Dönemi ve sonrasında edebiyat tarihimizde gözle görülür, ilginç bir özellik var.
D) Eteklerini iki yandan tutup bir ayağını geri alarak bel kırınca irkildi.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)En kötüsü kendi kendimizle çoğu zaman çelişmeli yaşadığımız
halde başka bir insanla birlik kurmaya, duygularımızı birbiriyle hiç ayrıntısız
eşleştirmeye çabalıyoruz.
B) En iyi avuntu da, dünyadan vazgeçtiğimize, hırsları zincirlediğimize kendimizi inandırmak.
C) Tez canlılığı, dobralığı kadar hiç öfkelenmemesiyle de semtte ün salmış ufak tefek bir adamdı.
D) Alev alev çiçekleri ile ruhları tutuşturan nar çiçekleri açtı mı vay hâlimize; yaz, yarı yolu çoktan kat etmiş demektir.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Geçinebilmek için ister istemez çok yazan, fakat çala kalem yazdıklarında bile Türkçesindeki kıvamla göz dolduran biri.
B) Bir milletin kadınları, erkeklerle aynı safta dövüşe girerlerse o milleti yenmek hiç mümkün mü?
C) Bu yakışıklı çocukluk arkadaşının uğradığı hakareti ne zaman hatırlasa dehşete yakın bir ürküntü duyuyordu.
D) Şimdi kağıtların kaçıncı hamur olduğunu ister istemez görüyor, baskılarını teknik bakımından inceliyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Dostumun dökümanlarından çok güzel bilgiler edinmiştim.
B) Güvenin fazlası iyi değil; şımarıklık verir, hantallık, hatta tembellik verir.
C) Sadakanızı kabul ederken size şahane bir bağışta bulunuyor, ihya ediyordu sizi sanki.
D) Dondurucu soğuğu iliklerinde duyarak kalın paltosuna sarındı

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Emlak sahibi olup, cepte de o kadar parayı görünce rahat bizi tepti.
B) Yanmayan ev yığınlarını da, uzun savaş yılları onarımsızlıktan kağşatıp çökertmişti.
C) Ahmet Bey sıradışı kişiliği ile herkesin dikkatini çekmişti.
D) Abdullah Ağa, kasıntılı bir yürüyüşle geçip bir iskemleye oturdu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Eski dansları mektepte, yenilerini de bir iki arkadaşının evinde gelişi güzel öğrendiğini anlattı.
B) Buluttan nem kapıyorlar, yırtıcılar gibi bir saniyede dostluktan düşmanlığa, kıyıcılıktan acımaya inip çıkıyorlardı.
C) Avukat anahtarı verirken satılması için bir emlakçıya bırakıldığı halde müşteri çıkmadığını söylemişti.
D) Yarın ya hiçbir şey hatırlamayacak ya da hatırlayıp utancından günlerce odasına kapanacaktı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Önü sıra sürüklediği kurşuni bulutlarla ufuktaki dağları silerek Ege Denizi’ne ağlamaklı bir şubat akşamı iniyordu.
B) Savaş zenginleri birer kuytuya sinip paralarının üstüne oturdukları için ortada, yok pahasına mülk değil, cevahir alacak kimse kalmamıştı.
C) Nihayet, sekiz puntodan 36 puntoya kadar bütün ölçüleri öğrenmiş, harfler kendisini aldatamaz olmuştu.
D) Kıralın onu yanına çağırıp saray sanatçılığına yükseltmesini anlayamamışlar.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Küçücük, savunusuz bir çocuk gibi, ama aynı zamanda sevilen bir kadının hemen duyulan sıcaklığıylankendisine sokulmuştu.
B) Demek ki her tuttuğunu koparması, her işin kolay, düşünmeye değmez oluşu, para gücündenmiş.
C) Öğretmenin neşesi, içtenliği, öz verisi öğrencileri etkiledi.
D) Hele bir baksak, diyen derviş arkadaşına suçlu gibi utangaç utangaç gülümsedi.

14. (I) Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. (II) Dilin millî ve zengin olması, millî hissin inkişafında başlıca müessirdir. (III) Türk dili dillerin en zenginlerindendir. (IV) Yeterki bu dil şuurla işlensin… (V) Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilinide yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”
Yukarıdaki paragrafta numaralı cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I-III
B) II-IV
C) III-V
D) IV-V

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Nasıl olduysa içi el vermeyen bir delikanlı pencerenin yanındaki yerinden kalktı.
B) Kimsenin ağzını bıçaklar açmıyordu, açık bir yılgınlık çökmüştü erkeklerin üstüne.
C) Dünyayı bu kadar gezdiği hâlde, şimdiye kadar yenilmiş bir memlekete yolunun düştüğünü hiç hatırlamıyor.
D) Büyük bir yorgunluk, tadına doyulmaz bir yürek ferahlığı duyarak bir zaman arkasına yaslandı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Bugün, dehşetli bir yürek yorgunluğundan başka bir şey duyamadı.
B) Bir cümlenin, sözün veya paragrafın yansıtmak istediği anlam için en büyük ip ucunu veren ana kavram veya kelimelere anahtar kelime denir.
C) İstanbul’un hâli berbat; yüzük taşı sayılacak hanlar, apartmanlar yok pahasına el değiştiriyor.
D) Yüzüne karşı böyle yalan söylerse arkamızdan neler atmıştır var hesapla!

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.D, 4.C, 5.A, 6.B, 7.D, 8.A, 9.A, 10.C, 11.A, 12.D, 13.C, 14.D, 15.A, 16.B

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap